Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Kotrási munkák a Körösladányi Duzzasztónál

Kotrási munkák a Körösladányi Duzzasztónál


Egy KEHOP projekt keretében jelenleg is zajlik a Körösladányi Duzzasztó rekonstrukciója. A felvízen - a meder bal oldalán - a korábbi évek medermérései alapján jelentősebb feliszapolódás található, melyet – a projekt keretében - kotrással szüntetünk meg.
100 m hosszon, megközelítőleg 1900 m3 iszapot távolítunk el.
A kotrás két folyamatból áll össze. A mederrézsűről - száraz kotrással – a felhalmozódott iszapot már eltávolította a kivitelező, ezen a héten pedig egy kotróhajó segítségével megkezdődött a hidromechanizációs kotrás, mely során a kotróhajó egy erre speciálisan kialakított fejrésszel a meder alján lévő iszapot meglazítja, és a zagyot továbbvezeti az alvízi sodorvonalba. A kotrás elősegítése érdekében a duzzasztást is megszüntettük. A munkálatok körülbelül 1 hetet vesznek igénybe.

Képgalériánk megtekinthető itt.
Megkezdődtek az őszi védműszemlék

Megkezdődtek az őszi védműszemlék


Mint minden évben, 2020 őszén is megkezdődött az igazgatóságunk működési területén található ár- és belvízvédelmi művek felülvizsgálata. Augusztus végén és szeptember folyamán alapos, mindenre kiterjedő szakbizottsági vizsgálat folyt területünkön, mely eredményének ismeretében alakítottuk ki a védműszemle részletes programját.
A nagyszemlére október 16 és november 5 között kerül sor, jelenleg a Gyulai Szakaszmérnökség területén zajlik, ahol mind ár-, mind belvízvédelmi rendszereink felülvizsgálatát elvégezzük. Vízkárelhárítási létesítményeinkről elmondható, hogy ugyan vannak kisebb-nagyobb problémák, de alapvetően alkalmasak védelmi feladataik ellátására.
Ebben az évben - a járványhelyzet miatt - román-magyar együttes szemlére nem került sor a közös érdekeltségű vízkárelhárítási létesítmények tekintetében, ezt mindkét fél saját maga teszi meg a működési területén, majd az ott tapasztaltakat írásos formában megküldik egymásnak.

Képgalériánk megtekinthető itt.
A Gyulai Duzzasztómű hatásterületének vizsgálata

A Gyulai Duzzasztómű hatásterületének vizsgálata


Október 14-én került sor a Fehér-Körösön található Gyulai Duzzasztómű folyómederre gyakorolt hatásának vizsgálatára.
A Magyar-Román vízügyi egyezmény alapján 5 évente végezzük el ezt a vizsgálatot, melyre azért van szükség, hogy felmérjük a duzzasztó mederalakra gyakorolt hatását, azaz megtudjuk, hogy a duzzasztás nem okoz-e káros feliszapolódást a mederben.
Mivel határt metsző folyóról van szó, hagyományosan a méréseket közösen végezzük román kollégáinkkal. A járványügyi helyzetre tekintettel ebben az évben nem találkoztunk egymással, hanem külön-külön mind a magyar, mind a román fél saját területén, azonos időben hajtotta végre a feladatot. Ehhez a legkorszerűbb GPS műholdas technikát és a hagyományos módszereket ötvözte mindkét fél. A parti részeket GPS-el, míg a meder víz alatti részeit szondarudas módszerrel mérték fel, és a határ két oldalán felvett adatokat a napokban megküldik egymásnak kiértékelésre.

Képgalériánk megtekinthető itt.

Miért épülnek zagykazetták Szarvas térségében?


Különleges látványt nyújtanak a magasból a Szarvas térségében épülő zagyterek, de miért is épülnek ezek? Megkezdődött a Szarvas-Békésszentandrási- holtág kotrásának I. üteme, mely során a holtág Szarvas-Kákai szivattyútelep és az Anna-ligeti átvágás közötti szakasz kotrása valósul meg. Az első ütem munkái 2021-re készülnek el.

Az iszapeltávolítást hidromechanizációs eljárással végezzük, mely során a kotróhajó egy erre speciálisan kialakított fejrésszel a meder alján lévő iszapot meglazítja és a vízzel együtt kiszivattyúzza a zagytérbe. Itt az iszap leülepszik, a tiszta vizet pedig visszavezetjük a holtágba. A technológiához szükséges zagyterek közül - összesen 4 lesz - az első kiépítése és üzembe helyezése megtörtént, a második építése jelenleg zajlik. Az iszapkitermelést folyamatosan végezzük, az idei évben mintegy 80 000 m3 kiemelését irányoztuk elő.
Kedves Látogatónk!

Kedves Látogatónk!


Örömmel számolunk be arról, hogy elindult a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör honlapja, melyet az alábbi webcímen, vagy honlapunkon keresztül érhet el.
A Baráti Kör tagjai 2009 óta végzik munkájukat, közös bennük a vízügyi múlt iránti érdeklődés, és mindannyian fontosnak tartják, hogy ápolják és megőrizzék a vízügyi múlt emlékeit. Honlapjukon eddig végzett munkájukat teszik közkinccsé, mint például a Bodoki mérnök dinasztia tevékenységét, a vízügyi székház-, a Tájvízház lakóinak és funkcióinak-, vagy a Malomcsatorna építésének történetét, sok-sok más információval együtt.

A honlap elérhetősége: http://www.kovizig.hu/baratikor/index.php

Kellemes böngészést kívánunk!
Üdvözöljük honlapunkon!

Üdvözöljük honlapunkon!


A vízgazdálkodás megkülönböztetett figyelmet érdemel a Körösök völgyében, ahol a vízhez kötődés, valamint a víztől és a vízhiánytól való fenyegetettség igen jelentős.
A folyók heves vízjárásúak, a terület több mint kétharmada mélyártér és fokozottan belvízveszélyeztetett. A felszíni vízigények csak a Tisza vizének átvezetésével elégíthetők ki, az egészséges ivóvízellátás a Maros hordalékkúp sérülékeny, felszín alatti vízbázisából biztosítható. Szennyezésekre igen érzékenyek a duzzasztott vízterek, melyek hasznosításával kapcsolatban a társadalom egyre több és változatosabb igényt fogalmaz meg.

Érdekességek

TájVízHáz

TÁJVÍZHÁZ

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság által létrehozott TÁJVÍZHÁZ kiállítás bemutatótermeiben, a látogatók hagyományos és korszerű kiállítási elemek, multimédiás eszközök segítségével léghajós utazást tehetnek a Körösök vidékén, résztvevői lehetnek egy javasasszony perének, bepillantást nyerhetnek a régi idők közfürdőinek hangulatába, megismerhetik a török-fürdők világát. A bemutatóházban kisebb konferenciák és időszakos kiállítások megtartására is lehetőség van (bővebb információ a terembérléssel itt). Az iskolásokat múzeumpedagógia órákkal is várjuk, melyekről bővebben itt olvashat.

Belépőjegyek:
Felnőtt: 600 Ft
Kedvezményes (nyugdíjas, diák): 300 Ft
6 év alatt ingyenes
Tárlatvezetés: 1500 Ft

Nyitva tartás:
09.01-06.14. Kedd-Vasárnap: 9.00-16.00
06.15-08.31. Kedd-Csütörtök: 9.00-16.00
                   Péntek-Vasárnap: 14.00-21.00

Telefon: +36-66-526-400, 22-259-es mellékBodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör

Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör egy önkéntes civil szervezet mely, szorosan kötődik a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz. Fontosnak tartjuk, hogy ápoljuk és megőrizzük a vízügyi múlt értékeit. Ezen elkötelezett szellemben 2009. novembere óta végezzük kutató, gyűjtő, ismeretterjesztő, támogató munkánkat, melyekről ezen a honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők. Kellemes böngészést kívánunk!

Hírek

Szarvas-Békésszentandrási-holtág vízszintcsökkentés

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Szarvas-Békésszentandrási-holtág vízszintjét november 2-től 20 cm-rel csökkentjük, majd november 30-át követően megkezdjük a további folyamatos vízszintcsökkentést és beállítjuk a téli üzemi szintet.

Békés - duzzasztás megszüntetése

A megszűnő vízigények miatt 2020. november 4-én 8.00 órától Békésen fokozatosan megszüntetjük a duzzasztást.

Békésszentandrás - duzzasztási szint csökkentése

A Körösladányi Duzzasztó rekonstrukciós munkáinak elősegítése érdekében, illetve a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kérésére Békésszentandráson 2020. október 25-én 8:00 órától megkezdjük a duzzasztás csökkentését és a + 300 cm-es duzzasztási szint előállítását.

Körösladány - duzzasztás megszüntetése

Körösladányban a duzzasztórekonstrukció keretében megvalósuló felvízi kotrás szükségessé teszi a duzzasztás megszüntetését, melyet 2020 október 23-án kezdünk meg. A kotrási munkát követően visszaállítjuk a duzzasztást és + 260 cm-es szintet tartunk.

Körösladány - duzzasztási szint emelése, majd csökkentése

A jelentkező vízigények miatt Körösladányban 2020. október 7-én 10 órakor megkezdjük a felvízszint növelését és 2020. október 11-ig +320 cm-es felvízszintet tartunk.
2020. október 12-én 8 órakor pedig megkezdjük a felvízszint csökkentését és az elkövetkező időszakban +260 cm-es felvízszintet tartunk.

Korábbi hírek

Események

08
2019. november 08., péntek

50 éves a Békési duzzasztó

MEGEMLÉKEZÉS ÉS EMLÉKTÁBLA AVATÁS

HELYSZÍN:
Békési Duzzasztó (megközelítés a Vargahosszai gátőrtelep felől, térkép mellékelve)
GPS koordináta: 46.762581, 21.156447

IDŐPONT:
2019. november 8. péntek 10:30

25
2019. október 25., péntek

LAKOSSÁGI FÓRUM

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság nevében tisztelettel meghívom „A Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója” (KEHOP-1.3.0-15-2015-00002) című pályázatunkkal kapcsolatban tartandó lakossági fórumra.

A pályázat célja, hogy a Szeghalmi belvízrendszer belvízlevezető hálózatának legkritikusabb pontjait rekonstrukció alá vonjuk....

11
2019. október 11., péntek

KORSZAKOKON ÁT

Ezúton tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket a KORSZAKOKON ÁT című kiállítás megnyitójára a Tájvízházba, melyen a néhai Schriffert Mihály fafaragó, népi iparművész hagyatékában található fafaragásokat tekinthetik meg.

Ünnepélyes megnyitó: 2019. október 11. (péntek) 17.00 óra
(Gyula, Városház u. 25.)
Korábbi események

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400