Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

50 éves a Békési duzzasztómű


A duzzasztómű építésének 50 éves évfordulójáról emléktábla avatásával emlékeztünk meg. A rendezvényen az ünnepi hangulatról Beszterczey Attila színművész gondoskodott, akitől Karinthy Frigyes Természet című művét hallhattuk. Az 1967 és 1969 között épült Békési duzzasztómű a Körös-vidék fontos vízgazdálkodási létesítménye, hiszen a Békésszentandrási duzzasztómű hatásterületén kívül, a Fehér-, a Fekete és a Kettős-Körös mentén biztosítja a vízigények kielégítését, az öntözést, a hajózást, valamint számos rekreációs és ökológiai hasznosítás lehetőségét is megteremti. A rendezvény résztvevőit dr. Takács Árpád kormánymegbízott köszöntötte, majd Szabó János igazgató a Körös-vidék vízgazdálkodásáról és a Békési duzzasztóműről tartott előadást. Avatóbeszédet mondott Kálmán Tibort Békés város polgármestere, majd Szabó János igazgatóval közösen leleplezték és megkoszorúzták az emléktáblát.

A rendezvényen készült képgaléria megtekinthető itt.
A duzzasztóműről készült kiadvány letölthető innen.

Lakossági fórumot tartottunk Szeghalomban


"Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója" című pályázatunkkal kapcsolatban október 25-én lakossági fórumot tartottunk Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. A fórumon beszámoltunk a pályázat során eddig elvégzett munkákról és az előttünk álló feladatokról. A projekt célja, hogy a Szeghalmi belvízrendszerben a belvízi elöntések nagysága és ideje, valamint a védekezési költségek csökkenjenek, a károk mérséklődjenek és a főművek védképessége javuljon. Ehhez a feliszapolódott csatornák kotrását és a leromlott állapotú műtárgyak rekonstrukcióját el kell végezni. A fejlesztés eredményeként összesen 59,6 km hosszú belvízlevezető főcsatornát vonunk rekonstrukció alá, mintegy 85 ezer m3 iszapot kotrunk ki a mederből. A csatornákon lévő összesen 38 vízkormányzó és közlekedést biztosító műtárgy vízszállító képességét és műszaki állapotát javítjuk. A Kernye I. és II-es szivattyútelepek rekonstrukciójára is sor kerül.

A lakossági fórumon készült képek megtekinthetők itt.

KORSZAKOKON ÁT


Október 11-én új időszaki tárlat nyílt a Tájvízházban, melyen a Schriffert Mihály fafaragó, népi iparművész hagyatékában található fafaragások tekinthetők meg. Az alkotó 2015 óta nincs már közöttünk. Megtisztelő volt számunkra, amikor év elején keresztlánya Schriffert Edit megkeresett bennünket azzal, hogy méltó helynek gondolja múzeumunkat keresztapja hagyatékának bemutatásához, és fontosnak tartja ő és a család is, hogy ezen a módon is minél több ember csodálhassa meg e kiváló népi iparművész alkotásait. Különleges világba kalauzol a tárlat, a faművesség ezernyi titka és fogása látható itt, a vallási élet, a népi hitvilág, a szoborfaragás. A kiállítást egy igazán szakavatott ember nyitotta meg, aki könyvet is írt az alkotó munkásságáról. Széll János néprajzkutató, fafaragó, népi iparművész az egész tárlaton végigkalauzolta az érdeklődőket, a kiállítás címéhez igazodva "Korszakokon át". A Schriffert Mihály faragásai november 22-ig tekinthetők meg a Tájvízházban.

A megnyitón készült képek megtekinthetők itt.

MEGJELENT A KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL


Ezúton ajánljuk szíves figyelmükbe a Körös-vidéki Hírlevél legfrissebb számát.

A tartalomból: Az aszály elleni védekezés a Körös-vidéken: A különböző aszály indexek és egyéb kutatási anyagok is alátámasztják, hogy a vízhiány elleni védekezés szerepe egyre fontosabbá válik; Szakági értekezletek: mérőgyakorlaton vett részt mintavevő munkacsoportunk, első alkalommal rendezték meg a vízügyi téradat és térinformatikai értekezletet; vízrajzos kollégáink Sikondán tanácskoztak; Új vezető a Vízvédelmi- és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály és a Szeghalmi Szakaszmérnökség élén; 10 év után újra megrendezték a Körös-Kupát; Pendelytől a gatyaszárig: a Tájvízházban nyáron a népviseleteké volt a főszerep; Családi nap: ...a mai napig nem értjük, hogyan került ennyi "14-es Litván" a focipályára; Pályázati hírek: árvízvédelmi töltések, gátőrházak, belvízrendszerek rekonstrukciója valósul meg, megújul a Körösladányi duzzasztó; Hidrológia és Hidrometeorológia: a csapadékos nyárkezdet után aszály alakult ki a Körös-vidéken.

A hírlevél letölthető innen.

KORSZAKOKON ÁT


Ezúton tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket a KORSZAKOKON ÁT című kiállítás megnyitójára a Tájvízházba, melyen a néhai Schriffert Mihály fafaragó, népi iparművész hagyatékában található fafaragásokat tekinthetik meg.

Ünnepélyes megnyitó: 2019. október 11. (péntek) 17.00 óra
(Gyula, Városház u. 25.)

A kiállítást megnyitja:
Széll János néprajzkutató, fafaragó népi iparművész

Szeretettel várjuk rendezvényünkön!

A rendezvény plakátja letölthető innen!

Szakmai nap a Körösladányi duzzasztónál


2019. szeptember 18-án sajtónyilvános szakmai napot tartottunk a Körösladányi duzzasztónál. Ezen KEHOP projekt a duzzasztó és kiegészítő létesítményeinek rekonstrukciójára irányul. A rendezvényen megtekinthetőek voltak az eddig elkészült fejlesztések, mint például a szolgálati lakások. Az útburkolatok felújítása jelenleg is folyamatban van. A duzzasztó ideiglenes elzáró táblái (Schön-bakok) számára új fedett raktár épül. A bal oldali nyílásban található főelzárás és az ehhez kapcsolódó mozgatóberendezés felújítása, illetve ezzel párhuzamosan a beton felületek rekonstrukciója a tavalyi év során elkészült. Jelenleg a jobb oldali nyílásban - az ideiglenes elzárás által biztosított víztelenített munkatéren - a főelzárás és beton felületek felújítása folyik. A kivitelezés utolsó szakaszában kerül sor a vízrajzi létesítmények felújítására, építésére az üzemviteli épület rekonstrukciójára. Az 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beruházást az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma 2017-ben kezdte meg, várható befejezése pedig 2020. augusztus 31.

A rendezvényen készült képgaléria megtekinthető itt.

Kedves Látogatónk!


Örömmel számolunk be arról, hogy elindult a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör honlapja, melyet az alábbi webcímen, vagy honlapunkon keresztül érhet el.
A Baráti Kör tagjai 2009 óta végzik munkájukat, közös bennük a vízügyi múlt iránti érdeklődés, és mindannyian fontosnak tartják, hogy ápolják és megőrizzék a vízügyi múlt emlékeit. Honlapjukon eddig végzett munkájukat teszik közkinccsé, mint például a Bodoki mérnök dinasztia tevékenységét, a vízügyi székház-, a Tájvízház lakóinak és funkcióinak-, vagy a Malomcsatorna építésének történetét, sok-sok más információval együtt.

A honlap elérhetősége: http://www.kovizig.hu/baratikor/index.php

Kellemes böngészést kívánunk!

Üdvözöljük honlapunkon!


A vízgazdálkodás megkülönböztetett figyelmet érdemel a Körösök völgyében, ahol a vízhez kötődés, valamint a víztől és a vízhiánytól való fenyegetettség igen jelentős.
A folyók heves vízjárásúak, a terület több mint kétharmada mélyártér és fokozottan belvízveszélyeztetett. A felszíni vízigények csak a Tisza vizének átvezetésével elégíthetők ki, az egészséges ivóvízellátás a Maros hordalékkúp sérülékeny, felszín alatti vízbázisából biztosítható. Szennyezésekre igen érzékenyek a duzzasztott vízterek, melyek hasznosításával kapcsolatban a társadalom egyre több és változatosabb igényt fogalmaz meg.

Érdekességek

TájVízHáz

TÁJVÍZHÁZ

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság által létrehozott TÁJVÍZHÁZ kiállítás bemutatótermeiben, a látogatók hagyományos és korszerű kiállítási elemek, multimédiás eszközök segítségével léghajós utazást tehetnek a Körösök vidékén, résztvevői lehetnek egy javasasszony perének, bepillantást nyerhetnek a régi idők közfürdőinek hangulatába, megismerhetik a török-fürdők világát. A bemutatóházban kisebb konferenciák és időszakos kiállítások megtartására is lehetőség van (bővebb információ a terembérléssel itt). Az iskolásokat múzeumpedagógia órákkal is várjuk, melyekről bővebben itt olvashat.

Belépőjegyek:
Felnőtt: 600 Ft
Kedvezményes (nyugdíjas, diák): 300 Ft
6 év alatt ingyenes
Tárlatvezetés: 1500 Ft

Nyitva tartás:
09.01-06.14. Kedd-Vasárnap: 9.00-16.00
06.15-08.31. Kedd-Csütörtök: 9.00-16.00
                   Péntek-Vasárnap: 14.00-21.00

Telefon: +36-66-526-400, 22-259-es mellékBodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör

Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör egy önkéntes civil szervezet mely, szorosan kötődik a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz. Fontosnak tartjuk, hogy ápoljuk és megőrizzük a vízügyi múlt értékeit. Ezen elkötelezett szellemben 2009. novembere óta végezzük kutató, gyűjtő, ismeretterjesztő, támogató munkánkat, melyekről ezen a honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők. Kellemes böngészést kívánunk!

Hírek

Békés, duzzasztás megszüntetése

Békésen - a megszűnt vízigényekre tekintettel - 2019. november 14-én 8.00 órától megkezdjük felvízszint csökkentését és a duzzasztást megszüntetjük.

Duzzasztás megkezdése

Körösladányban a felmerülő vízigényekre tekintettel 2019 november 4-én megkezdjük a duzzasztást és ezt követően november 8. - november 22. közötti időszakban 320 cm-es duzzasztási szintet tartunk.

Békésszentandrás, duzzasztás megszüntetése

2019. november 15-én 8.00 órakor Békésszentandráson - a szükséges felülvizsgálati, fenntartási munkák elősegítése érdekében - a duzzasztást fokozatosan megszüntetjük. A munkák befejezése után, kedvező hidrológiai, hidrometeorológiai feltételek esetén megkezdjük a felvízszint növelését és a +430 cm-es duzzasztási szint előállítását.

Duzzasztás megszüntetése

A Körösladányi duzzasztó rekonstrukciójának elősegítése érdekében 2019. október 18-án megkezdjük Körösladányban a duzzasztás megszüntetését. 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság /5700 Gyula, Városház utca 26. sz./
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

VÍZRAJZI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony Korábbi hírek

Események

08
2019. november 08., péntek

50 éves a Békési duzzasztó

MEGEMLÉKEZÉS ÉS EMLÉKTÁBLA AVATÁS

HELYSZÍN:
Békési Duzzasztó (megközelítés a Vargahosszai gátőrtelep felől, térkép mellékelve)
GPS koordináta: 46.762581, 21.156447

IDŐPONT:
2019. november 8. péntek 10:30

25
2019. október 25., péntek

LAKOSSÁGI FÓRUM

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság nevében tisztelettel meghívom „A Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója” (KEHOP-1.3.0-15-2015-00002) című pályázatunkkal kapcsolatban tartandó lakossági fórumra.

A pályázat célja, hogy a Szeghalmi belvízrendszer belvízlevezető hálózatának legkritikusabb pontjait rekonstrukció alá vonjuk....

11
2019. október 11., péntek

KORSZAKOKON ÁT

Ezúton tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket a KORSZAKOKON ÁT című kiállítás megnyitójára a Tájvízházba, melyen a néhai Schriffert Mihály fafaragó, népi iparművész hagyatékában található fafaragásokat tekinthetik meg.

Ünnepélyes megnyitó: 2019. október 11. (péntek) 17.00 óra
(Gyula, Városház u. 25.)
Korábbi események

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400