Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Főigazgatói elismerés állami ünnepünk alkalmából

Főigazgatói elismerés állami ünnepünk alkalmából


Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója - állami ünnepünk, október 23-a alkalmából - Főigazgatói Dicsérő Oklevelet adományozott Gáspár Etelka igazgatási ügyintézőnek szakterületén kifejtett magas színvonalú munkája elismeréséül. Kolléganőnk 35 éve aktív résztvevője a vízügyi szolgálatnak, a szakmája iránti elkötelezettség jellemző rá, kollégái bármikor számíthatnak segítségére, iránymutatására. Sok éves szakmai tapasztalattal, alapossággal és precizitással látja el feladatait.

A kitüntetéshez szívből gratulálunk, további sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Miniszteri elismerés állami ünnepünk alkalmából

Miniszteri elismerés állami ünnepünk alkalmából


Dr. Pintér Sándor belügyminiszter - állami ünnepünk, október 23-a alkalmából - Miniszteri Elismerő Oklevél elismerést adományozott Bujdosó Szabolcsnak, a Vízrendezési és Öntözési Osztály osztályvezetőjének szakterületén kifejtett kiemelkedő és példaértékű munkájáért. Kollégánk munkáját példás szorgalommal végzi, munkatársait önzetlenül segíti, feletteseivel és beosztottjaival egyaránt kiváló kapcsolatot ápol. Széleskörű ismereteit remekül alkalmazza a gyakorlati kérdések megoldásában, helyismerete és az új dolgok iránti folyamatos érdeklődése példaként szolgál munkatársainak.

A kitüntetéshez szívből gratulálunk, további sok sikert és jó egészséget kívánunk!
IDŐSEK VILÁGNAPJA Ismét személyesen köszönthettük a Szivárvány Nyugdíjas Klub tagjait

„Akárhogy is fáj, te is lehetsz sztár”


Dobay Péter kollégánk október 10-én a 36. SPAR Maraton Fesztivál versenyen - 2450-es rajtszámmal - a handbike-kal, vagyis a kézzel tekerhető speciális kerékpárral induló résztvevők között a 4. helyen ért célba. A maratoni táv 42,195 km volt. A nem hivatalos összesített listán a 60. helyet szerezte meg 3:03:40-es idővel, 2174 induló közül.

A teljesítménye rendkívüli, melyhez szívből gratulálunk.

Versenybeszámolója letölthető innen.
IDŐSEK VILÁGNAPJA Ismét személyesen köszönthettük a Szivárvány Nyugdíjas Klub tagjait

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Ismét személyesen köszönthettük a Szivárvány Nyugdíjas Klub tagjait


Nagy öröm volt számunkra, hogy az immár 42 éve működő – igazgatósági nyugdíjasokból álló - Szivárvány Nyugdíjas Klub tagjait - a tavalyi kényszerszünet után - ismét személyesen köszönthettük az Idősek Világnapja alkalmából. Nekünk, dolgozó vízügyeseknek nagyon fontosak a már nyugdíjba vonult kollégáink, hiszen az egyik legfontosabb dolog az emberi kapcsolatok erőssége, közösségeink megtartó ereje. A rendezvényen Király Dominik fantasztikus szaxofonjátéka kápráztatta el a hallgatóságot, Szabó János igazgató köszöntötte nyugdíjasainkat, és Tokaji Istvánné a klub elnöke is kifejezte köszönetét. Az esemény finom vacsorával és kellemes beszélgetéssel folytatódott.

Képgalériánk megtekinthető itt.
Megjelent a Körös-vidéki Hírlevél

Megjelent a Körös-vidéki Hírlevél


Hírlevelünk legfrissebb számában - sok-sok érdekes téma mellett - a projektzáróké a főszerep, olvasásához kellemes időtöltést kívánunk!

Íme, néhány közülük:
Jelentős belvizes- és árvizes fejlesztések készültek el működési területünkön • A víztudomány terén egy molbil, műszaki textíliából épült árvízvédelmi falat mutatunk be • Vízminőségi problémákat okozott a nyári nagy meleg • Szakmai konferenciákon jártunk • Határvízi híreink között a közös védmű-felülvizsgálatokról, geodéziai- és interkalibrációs mérésekről számolunk be • Kienitz leszármazottak jártak a Körös-vidéken • Drótvarázslatok és Tűzkarcolatok a Tájvízházban • Tájvízházi történeteink sorában „Az utolsó razglednica” című írást olvashatják • Szanazugi pillanatok színesítik újságunkat, és nem maradhat el a negyedéves Hidrológiai és Hidrometeorológiai összefoglaló sem.

A hírlevél letölthető innen.
MAGYAR-ROMÁN határvízi bejárás

MAGYAR-ROMÁN határvízi bejárás


Az átmenetileg megenyhült vírushelyzet alkalmat nyújtott, hogy - a tavalyi évvel ellentétben - a határvízi egyezményben foglaltak szerinti közös érdekű műveken jelenléti védmű bejárást folytathasson mind a magyar, mind a román fél. Magyar területen szeptember 28-30. között került sor a szemlére.
A román delegáció kitüntetett érdeklődést mutatott a korszerűsített szükségtározóink gépészeti megoldásaival kapcsolatban, ezért alkalmat biztosítottunk számukra, hogy a Kisdelta és a Mályvádi árvízi szükségtározók megnyitási helyeit megtekintsék. A műtárgyak megközelítése során vendégeink átfogó képet nyertek a Fehér- és Fekete-Körös alsó szakaszainak nagyvízi mederszállító képességéről, hiszen hajóról szemlélhették a nagyvízi meder morfológiai és vegetációs viszonyait.
A közös munkának operatív jelleget kölcsönzött a Biharugrai fenékgát helyszíni szemléje, mert a Holt-Sebes-Körös ökológiai vízpótlásának gazdaságos megvalósítása, a fenékgát duzzasztási szintjének legalább 50 cm-es megemelésével valósulhatna meg. A tervezett munka határon átnyúló magyar-román közös projekt keretében valósulhatna meg leghatékonyabban.
A területi szemle során a delegációk mindvégig a kölcsönös megbecsülés és baráti jóindulat mellett végezték munkájukat. Nyílt, őszinte párbeszéd jellemezte a találkozót.

A bejáráson készült képek megtekinthetőek itt.
85 évvel ezelőtt kezdték meg a Békésszentandrási duzzasztó építését

85 évvel ezelőtt kezdték meg a Békésszentandrási duzzasztó építését


1936. október 1-jén ünnepélyes keretek között kezdték meg a Békésszentandrási duzzasztó építésének előmunkálatait. A körösi hajózás és az öntözés jelentőségének méltatása után, a mezőgazdasági miniszter megtette az első kapavágást. A két kapavágásnyi földet kosárba tették, hogy azt a tisztelet jeléül Sajó Elemér sírján helyezzék majd el, aki 1930–1934 között az országos vízügyi mérnöki szolgálat vezetőjeként a magyar vízügyi politika programját több évtizedre kidolgozta. Az ünnepségen Lampl Hugó miniszteri tanácsos ismertette a tervezett munkálatok ütemtervét és célját. Az ünnepségről a korabeli újságok is hírt adtak. lsd. itt A beruház közmunkaprogram keretében valósult meg, a földmunkák kétharmad részét kubikusok végezték. Az építésről készült fényképek itt. A duzzasztóművet és a hajózsilipet 1942. október 15-én helyezték üzembe. A 75 éves évfordulóról a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2017-ben ünnepség keretében emlékezett meg. A rendezvényre készült kiadvány letölthető itt. A Békésszentandrási Duzzasztó ma is azt a szerepet tölti be a térség életében, amit a tervezői, megálmodói szántak neki. A vízhiányos Körös-vidékre átvezetett Tisza víz szétosztásában, a vízigények kielégítésében, a holtágak vízpótlásában, az öntözési- és a hajózási lehetőségek megteremtésében alapvető fontossággal bír.
Román-Magyar határvízi bejárás

Román-Magyar határvízi bejárás


A tavalyi évi - járványhelyzet miatti - kényszerszünetet követően, idén szeptember 14-16. között sor kerülhetett a közös érdekeltségű ár- és belvízvédelmi művek román területre eső szemléjére.
Menyházai kiindulással megtekintettük a Fehér-Körös főbb árvízcsúcs csökkentő tározóit, elsőként a Nagyzeréndi-, majd a Sikulai tározót. A szemle második napján a még épülő Mihelényi tározó került szemlére, melynek műszaki átadása – a forrás rendelkezésre állásának tekintetében – a jövő évre várható. A gépészeti berendezések üzemképesek, a műtárgy funkcióját képes ellátni. Az üzembehelyezéshez még a tározótérben kisajátítások, valamint egy út átépítése szükséges.
A szemle tárgyát képezte tovább a Kishalmágyi tározó, valamint a Szanazugi védelmi központ felújításával párhuzamban megvalósuló Tulkai zsilip, melynek műszaki átadása szeptember 24-én lesz.
Valamennyi megtekintett mű karbantartott, ár- és belvízvédekezésre alkalmas állapotú, a román Fél előírásainak megfelelő.

Képgalériánk megtekinthető itt.
Értéktári Díszoklevelet vehettünk át a Megyenapon

Értéktári Díszoklevelet vehettünk át a Megyenapon


A 75 Békés megyei település ünnepét hatodik alkalommal rendezték meg Békéscsabán szeptember 4-én. A megnyitón Zalai Mihály a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke örömét fejezte ki, hogy újra megmutathatják a térség értékeit és mindezt a megye szívében tehetik.
Az eseményen 15 új érték került be a Békés Megyei Értéktárba, ennek apropóján a felterjesztők és a tulajdonosok is átvehették oklevelüket.
Igazgatóságunk részéről Szabó János igazgató és Bak Sándor nyugalmazott igazgató is oklevelet kapott dr. Mosonyi Emil munkássága és a Tájvízház megyei érték felterjesztése és megyei értéktárba kerülése kapcsán. A Díszoklevél a Tájvízház falát díszíti a jövőben, nagyon büszkék vagyunk az elismerésre.
Interkalibrációs vízhozammérés

Interkalibrációs vízhozammérés


A Magyar-Román Vízügyi Bizottság XXXI. ülésszakán felvett jegyzőkönyv alapján - a pandémia miatt elrendelt korlátozások enyhítésével - újra sor kerülhetett a Nagyváradi Vízügyi Igazgatósággal közös interkalibrációs vízhozammérésekre.
Magyar területen augusztus 31 – szeptember 2. között a Fekete-Körösön Sarkad-Malomfonál, a Fehér-Körösön a Gyulai duzzasztó felett, és a Sebes-Körösön Körösszakálnál végeztünk közös vízhozamméréseket a román kollégákkal. A méréseket mindhárom szelvényben ADCP vízhozammérő műszerek alkalmazásával hajtottuk végre, és a mért adatok kiszámítását mindkét fél a saját előírásai figyelembevételével végezte el.
A közös vízhozammérések kiértékeléséről jegyzőkönyv készült, és ezen alkalommal adtuk át egymás számára a határvízi vízrajzi állomások 2020. évre vonatkozó vízrajzi adatait is.
s

Vízügyes kiállítóhelyek a Körös-vidéken


Kiállítóhelyeink a járvány miatt zárva tartanak, de előbb-utóbb reméljük, minden visszaáll a régi kerékvágásba, és újra fogadhatunk látogatókat. Addig is egy kis bepillantást engedünk a Tájvízház, a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum és a Peresi Természetvédelmi Bemutatóház falai mögé.

Szeretettel ajánljuk kisfilmünket figyelmükbe!
Kedves Látogatónk!

Kedves Látogatónk!


Örömmel számolunk be arról, hogy elindult a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör honlapja, melyet az alábbi webcímen, vagy honlapunkon keresztül érhet el.
A Baráti Kör tagjai 2009 óta végzik munkájukat, közös bennük a vízügyi múlt iránti érdeklődés, és mindannyian fontosnak tartják, hogy ápolják és megőrizzék a vízügyi múlt emlékeit. Honlapjukon eddig végzett munkájukat teszik közkinccsé, mint például a Bodoki mérnök dinasztia tevékenységét, a vízügyi székház-, a Tájvízház lakóinak és funkcióinak-, vagy a Malomcsatorna építésének történetét, sok-sok más információval együtt.

A honlap elérhetősége: http://www.kovizig.hu/baratikor/index.php

Kellemes böngészést kívánunk!
Üdvözöljük honlapunkon!

Üdvözöljük honlapunkon!


A vízgazdálkodás megkülönböztetett figyelmet érdemel a Körösök völgyében, ahol a vízhez kötődés, valamint a víztől és a vízhiánytól való fenyegetettség igen jelentős.
A folyók heves vízjárásúak, a terület több mint kétharmada mélyártér és fokozottan belvízveszélyeztetett. A felszíni vízigények csak a Tisza vizének átvezetésével elégíthetők ki, az egészséges ivóvízellátás a Maros hordalékkúp sérülékeny, felszín alatti vízbázisából biztosítható. Szennyezésekre igen érzékenyek a duzzasztott vízterek, melyek hasznosításával kapcsolatban a társadalom egyre több és változatosabb igényt fogalmaz meg.

Érdekességek

TájVízHáz

TÁJVÍZHÁZ

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság által létrehozott TÁJVÍZHÁZ kiállítás bemutatótermeiben, a látogatók hagyományos és korszerű kiállítási elemek, multimédiás eszközök segítségével léghajós utazást tehetnek a Körösök vidékén, résztvevői lehetnek egy javasasszony perének, bepillantást nyerhetnek a régi idők közfürdőinek hangulatába, megismerhetik a török-fürdők világát. A bemutatóházban kisebb konferenciák és időszakos kiállítások megtartására is lehetőség van (bővebb információ a terembérléssel itt). Az iskolásokat múzeumpedagógia órákkal is várjuk, melyekről bővebben itt olvashat.

Belépőjegyek:
Felnőtt: 600 Ft
Kedvezményes (nyugdíjas, diák): 300 Ft
6 év alatt ingyenes
Tárlatvezetés: 1500 Ft

Nyitva tartás:
09.01-06.14. Kedd-Vasárnap: 9.00-16.00
06.15-08.31. Kedd-Csütörtök: 9.00-16.00
                   Péntek-Vasárnap: 14.00-21.00

Telefon: +36-66-526-400, 22-259-es mellékBodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör

Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör egy önkéntes civil szervezet mely, szorosan kötődik a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz. Fontosnak tartjuk, hogy ápoljuk és megőrizzük a vízügyi múlt értékeit. Ezen elkötelezett szellemben 2009. novembere óta végezzük kutató, gyűjtő, ismeretterjesztő, támogató munkánkat, melyekről ezen a honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők. Kellemes böngészést kívánunk!

Hírek

Körösladány - duzzasztás megszüntetése

Körösladányban 2021. október 31-én megkezdjük a duzzasztási szint csökkentését és a duzzasztás megszüntetését.

Békés - duzzasztás megszüntetése

Békésen 2021. november 2-án megkezdjük a duzzasztási szint csökkentését és a duzzasztás megszüntetését.

Hortobágy-Berettyó hajózási korlátozás feloldása

A Hortobágy-Berettyó torkolatánál, a 0+030 tkm-ben lévő Árvízkapu vízminőségvédelmi kárelhárítási helynél telepített merülőfal elbontásra kerül. A Hortobágy-Berettyó hajózóága 2021. október 27-től ismét hajózhatóvá válik.

Békésszentandrás - duzzasztás megszüntetése

Fenntartási, ellenőrzési munkák, valamint a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén lévő holtág-leeresztés elősegítése érdekében 2021. október 31-én 8.00 órától Békésszentandráson  megkezdjük a duzzasztás megszüntetését , ez a folyamat november 24-ig tart.
A megszüntetést követően - kedvező hidrológiai körülmények esetén -...

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szanazugi Árvízvédelmi Központjának nyári gátján álló 25 db veszélyessé vált idős óriásnyár kitermelését, és azt követő felújítást októberben megkezdi igazgatóságunk.
Kérjük a munkavégzéssel kapcsolatos megértő türelmüket!

Korábbi hírek

Események

17
2021. szeptember 17., péntek

TŰZKARCOLATOK

Egy különleges kiállítás megnyitójára hívjuk szeretettel az érdeklődőket a Pálinkafesztivál hétvégéjén.
Hurguly-Szabó György pirográfus alkotásait láthatják a Tájvízház időszaki kiállítási termében.
Ünnepélyes megnyitó: 2021. szeptember 17. (péntek) 17.00 óra
A kiállítást megnyitja:
Alt Norbert, Gyula város alpolgármestere
A...

30
2021. július 30., péntek

Drótvarázslatok – ékszerek vonzásában

Egy különleges ékszerkiállításnak ad otthon július 30-tól a Tájvízház.
Izsó-Szabó Emese saját drótvarázs technikával készült, egyedi drótékszerei láthatóak időszaki kiállítási terünkben.

Ezúton tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket a 2021. július 30-án (pénteken) 17.00 órától tartandó megnyitóra.

A kiállítást...

26
2021. június 26., szombat

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA a Tájvízházban

Június 26-án szombaton, 18.00-24.00 óra között tárt kapukkal várjuk az érdeklődőket a Tájvízházban. Az est mottója: KÉRDEZZ-FELELEK-FÜLELEK.
Ezen az éjszakán interaktív ismeretszerzési lehetőséget biztosítunk régiónk vízügyi- és természeti vonatkozásairól úgy, hogy minden egyes kiállítóterünkben más és más bemutató várja látogatóinkat....

Korábbi események
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400