Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
10 éve nyílt meg a látogatók előtt a dr. Mosonyi Emil Emlékszoba

10 éve nyílt meg a látogatók előtt a
dr. Mosonyi Emil Emlékszoba


Dr. Mosonyi Emil professzor Kossuth- és Széchenyi-díjas vízépítő mérnök, akadémikus, a Magyar Köztársaság Zászlórendjének tulajdonosa, világhírű mérnök, kutató, tudós, tanár, nagy műveltségű, széles látókörű ember. A szakmai munkássága mellett emberi tulajdonságai is példaként szolgálhatnak.

10 évvel ezelőtt - 2010. november 24-én - nyílt meg Emlékszobája a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Gyula, Városház u. 25. sz. alatti épületben, a Tájvízházban a Professzor 100. születésnapja alkalmából, szándéka szerint, hagyatékából berendezve. Az Emlékszobában szinte minden fontos információ látható, számos írásos dokumentum és tárgy megtekinthető életéből.

Megemlékezésünk letölthető innen.

Fókuszba kerültek a fenntartási munkák is a védműszemlén


Az évenkénti rendszerességű őszi bejárások alapvető célja a védekezést szolgáló vízügyi létesítmények állapotának megismerése, de ezen alkalmak kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy az éppen folyamatban lévő fenntartási munkákat, illetve a legújabb beszerzésű, korszerű fenntartógépek képességeit valós munkakörülmények között is megtekinthessük. A szemlebizottságban résztvevő vezetők közvetlen tapasztalatokat nyerhetnek a területi egységek felkészültségéről, problémáiról és lehetőségeiről.
Filmösszeállításunkban mindezt madártávlatból mutatjuk be.

Zene: Adam Gray - Velocity
110 éve született Mosonyi Emil professzor

110 éve született dr. Mosonyi Emil


Többszörösen is okunk van arra, hogy ez év novemberében dr. Mosonyi Emilre emlékezzünk, ugyanis a jeles mérnök száztíz évvel ezelőtt született, 1910. november 10-én, ráadásul a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság bemutatóházában, a Tájvízházban lévő emlékszobája is e hónap 24-én ünnepli átadásának tizedik évfordulóját. Az elmúlt időszakban sokakat megragadott múzeumunk nem túl szokványos tematikája. Dr. Mosonyi Emil emlékszobája valahogyan elkülönül, talán inkább kiemelkedik a többi termünk közül. Olyan, mint egy sziget, ahová jól esik horgonyt vetni és benne elidőzni. Tény, hogy az emlékszoba genius loci-ja, avagy a hely szelleme sokakat megérintett. Eleve rokonszenves ember benyomását kelti dr. Mosonyi Emil fotója, rövidfimjéből megismerhető hangja, eseménydús életútja, sikerektől és küzdelmektől való edzettsége, közismert egyenessége tovább növelheti az iránta érzett szimpátiát.
Írásunkban – rendhagyó módon – nem az életútját idézzük vissza, hanem egy különleges nézőpontból engedünk bepillantást az Emlékszobába. Nézzünk meg együtt néhány esetet, amelyből megtudhatjuk, milyen hatással is volt látogatóinkra Emil bácsi dolgozószobája.

Írásunk letölthető innen.
Békés III. szivattyútelep - Gravitációs kifolyó javítása

Békés III. szivattyútelep
Gravitációs kifolyó javítása


A Békés III. szivattyútelep a három városon (Gyula-Békéscsaba-Békés) átfolyó Élővíz-csatorna vizét emeli át a Kettős-Körös folyóba.
A szivattyútelepnél meghibásodott a gravitációs kifolyónál található elzáró szerkezet. Ez elsősorban abban az esetben okoz gondot, ha a Körösökön árhullám érkezik, hiszen, ha nem tudjuk elzárni a műtárgyat, visszafolyik a folyó vize az Élővíz-csatornába, de szivattyús belvízbeemelésnél is problémát jelent, ha visszafolyik a már átemelt víz a holtágba.
Mivel ezt a hibát minél hamarabb meg kellett szüntetni, így a napokban Műszaki Biztonsági Szolgálatunk munkatársai búvár segítségével cserélték ki a meghibásodott szerkezetet.

Képgalériánk megtekinthető itt.
Kotrási munkák a Körösladányi Duzzasztónál

Kotrási munkák a Körösladányi Duzzasztónál


Egy KEHOP projekt keretében jelenleg is zajlik a Körösladányi Duzzasztó rekonstrukciója. A felvízen - a meder bal oldalán - a korábbi évek medermérései alapján jelentősebb feliszapolódás található, melyet – a projekt keretében - kotrással szüntetünk meg.
100 m hosszon, megközelítőleg 1900 m3 iszapot távolítunk el.
A kotrás két folyamatból áll össze. A mederrézsűről - száraz kotrással – a felhalmozódott iszapot már eltávolította a kivitelező, ezen a héten pedig egy kotróhajó segítségével megkezdődött a hidromechanizációs kotrás, mely során a kotróhajó egy erre speciálisan kialakított fejrésszel a meder alján lévő iszapot meglazítja, és a zagyot továbbvezeti az alvízi sodorvonalba. A kotrás elősegítése érdekében a duzzasztást is megszüntettük. A munkálatok körülbelül 1 hetet vesznek igénybe.

Képgalériánk megtekinthető itt.
Megkezdődtek az őszi védműszemlék

Megkezdődtek az őszi védműszemlék


Mint minden évben, 2020 őszén is megkezdődött az igazgatóságunk működési területén található ár- és belvízvédelmi művek felülvizsgálata. Augusztus végén és szeptember folyamán alapos, mindenre kiterjedő szakbizottsági vizsgálat folyt területünkön, mely eredményének ismeretében alakítottuk ki a védműszemle részletes programját.
A nagyszemlére október 16 és november 5 között kerül sor, jelenleg a Gyulai Szakaszmérnökség területén zajlik, ahol mind ár-, mind belvízvédelmi rendszereink felülvizsgálatát elvégezzük. Vízkárelhárítási létesítményeinkről elmondható, hogy ugyan vannak kisebb-nagyobb problémák, de alapvetően alkalmasak védelmi feladataik ellátására.
Ebben az évben - a járványhelyzet miatt - román-magyar együttes szemlére nem került sor a közös érdekeltségű vízkárelhárítási létesítmények tekintetében, ezt mindkét fél saját maga teszi meg a működési területén, majd az ott tapasztaltakat írásos formában megküldik egymásnak.

Képgalériánk megtekinthető itt.

Miért épülnek zagykazetták Szarvas térségében?


Különleges látványt nyújtanak a magasból a Szarvas térségében épülő zagyterek, de miért is épülnek ezek? Megkezdődött a Szarvas-Békésszentandrási- holtág kotrásának I. üteme, mely során a holtág Szarvas-Kákai szivattyútelep és az Anna-ligeti átvágás közötti szakasz kotrása valósul meg. Az első ütem munkái 2021-re készülnek el.

Az iszapeltávolítást hidromechanizációs eljárással végezzük, mely során a kotróhajó egy erre speciálisan kialakított fejrésszel a meder alján lévő iszapot meglazítja és a vízzel együtt kiszivattyúzza a zagytérbe. Itt az iszap leülepszik, a tiszta vizet pedig visszavezetjük a holtágba. A technológiához szükséges zagyterek közül - összesen 4 lesz - az első kiépítése és üzembe helyezése megtörtént, a második építése jelenleg zajlik. Az iszapkitermelést folyamatosan végezzük, az idei évben mintegy 80 000 m3 kiemelését irányoztuk elő.
Kedves Látogatónk!

Kedves Látogatónk!


Örömmel számolunk be arról, hogy elindult a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör honlapja, melyet az alábbi webcímen, vagy honlapunkon keresztül érhet el.
A Baráti Kör tagjai 2009 óta végzik munkájukat, közös bennük a vízügyi múlt iránti érdeklődés, és mindannyian fontosnak tartják, hogy ápolják és megőrizzék a vízügyi múlt emlékeit. Honlapjukon eddig végzett munkájukat teszik közkinccsé, mint például a Bodoki mérnök dinasztia tevékenységét, a vízügyi székház-, a Tájvízház lakóinak és funkcióinak-, vagy a Malomcsatorna építésének történetét, sok-sok más információval együtt.

A honlap elérhetősége: http://www.kovizig.hu/baratikor/index.php

Kellemes böngészést kívánunk!
Üdvözöljük honlapunkon!

Üdvözöljük honlapunkon!


A vízgazdálkodás megkülönböztetett figyelmet érdemel a Körösök völgyében, ahol a vízhez kötődés, valamint a víztől és a vízhiánytól való fenyegetettség igen jelentős.
A folyók heves vízjárásúak, a terület több mint kétharmada mélyártér és fokozottan belvízveszélyeztetett. A felszíni vízigények csak a Tisza vizének átvezetésével elégíthetők ki, az egészséges ivóvízellátás a Maros hordalékkúp sérülékeny, felszín alatti vízbázisából biztosítható. Szennyezésekre igen érzékenyek a duzzasztott vízterek, melyek hasznosításával kapcsolatban a társadalom egyre több és változatosabb igényt fogalmaz meg.

Érdekességek

TájVízHáz

TÁJVÍZHÁZ

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság által létrehozott TÁJVÍZHÁZ kiállítás bemutatótermeiben, a látogatók hagyományos és korszerű kiállítási elemek, multimédiás eszközök segítségével léghajós utazást tehetnek a Körösök vidékén, résztvevői lehetnek egy javasasszony perének, bepillantást nyerhetnek a régi idők közfürdőinek hangulatába, megismerhetik a török-fürdők világát. A bemutatóházban kisebb konferenciák és időszakos kiállítások megtartására is lehetőség van (bővebb információ a terembérléssel itt). Az iskolásokat múzeumpedagógia órákkal is várjuk, melyekről bővebben itt olvashat.

Belépőjegyek:
Felnőtt: 600 Ft
Kedvezményes (nyugdíjas, diák): 300 Ft
6 év alatt ingyenes
Tárlatvezetés: 1500 Ft

Nyitva tartás:
09.01-06.14. Kedd-Vasárnap: 9.00-16.00
06.15-08.31. Kedd-Csütörtök: 9.00-16.00
                   Péntek-Vasárnap: 14.00-21.00

Telefon: +36-66-526-400, 22-259-es mellékBodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör

Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör egy önkéntes civil szervezet mely, szorosan kötődik a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz. Fontosnak tartjuk, hogy ápoljuk és megőrizzük a vízügyi múlt értékeit. Ezen elkötelezett szellemben 2009. novembere óta végezzük kutató, gyűjtő, ismeretterjesztő, támogató munkánkat, melyekről ezen a honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők. Kellemes böngészést kívánunk!

Hírek

Békésszentandrás - duzzasztási szint emelése

2020. november 16-án 8.00 órától Békésszentandráson megkezdjük a jelenlegi duzzasztási szint emelését, és 430 cm–es felvízszintet állítunk elő.

Szarvas-Békésszentandrási-holtág vízszintcsökkentés

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Szarvas-Békésszentandrási-holtág vízszintjét november 2-től 20 cm-rel csökkentjük, majd november 30-át követően megkezdjük a további folyamatos vízszintcsökkentést és beállítjuk a téli üzemi szintet.

Békés - duzzasztás megszüntetése

A megszűnő vízigények miatt 2020. november 4-én 8.00 órától Békésen fokozatosan megszüntetjük a duzzasztást.

Békésszentandrás - duzzasztási szint csökkentése

A Körösladányi Duzzasztó rekonstrukciós munkáinak elősegítése érdekében, illetve a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kérésére Békésszentandráson 2020. október 25-én 8:00 órától megkezdjük a duzzasztás csökkentését és a + 300 cm-es duzzasztási szint előállítását.

Körösladány - duzzasztás megszüntetése

Körösladányban a duzzasztórekonstrukció keretében megvalósuló felvízi kotrás szükségessé teszi a duzzasztás megszüntetését, melyet 2020 október 23-án kezdünk meg. A kotrási munkát követően visszaállítjuk a duzzasztást és + 260 cm-es szintet tartunk.

Korábbi hírek

Események

08
2019. november 08., péntek

50 éves a Békési duzzasztó

MEGEMLÉKEZÉS ÉS EMLÉKTÁBLA AVATÁS

HELYSZÍN:
Békési Duzzasztó (megközelítés a Vargahosszai gátőrtelep felől, térkép mellékelve)
GPS koordináta: 46.762581, 21.156447

IDŐPONT:
2019. november 8. péntek 10:30

25
2019. október 25., péntek

LAKOSSÁGI FÓRUM

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság nevében tisztelettel meghívom „A Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója” (KEHOP-1.3.0-15-2015-00002) című pályázatunkkal kapcsolatban tartandó lakossági fórumra.

A pályázat célja, hogy a Szeghalmi belvízrendszer belvízlevezető hálózatának legkritikusabb pontjait rekonstrukció alá vonjuk....

11
2019. október 11., péntek

KORSZAKOKON ÁT

Ezúton tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket a KORSZAKOKON ÁT című kiállítás megnyitójára a Tájvízházba, melyen a néhai Schriffert Mihály fafaragó, népi iparművész hagyatékában található fafaragásokat tekinthetik meg.

Ünnepélyes megnyitó: 2019. október 11. (péntek) 17.00 óra
(Gyula, Városház u. 25.)
Korábbi események

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400