Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Hírek

Elkészült a Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv és annak Stratégiai Környezeti Vizsgálata. Várjuk véleményeiket!

2017.04.13. 13:24

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai irányításával igazgatóságunknál is elkészült, a Vidékfejlesztési Program pályázatainak támogathatósága és a vízkészletek védelme céljából, az öntözésfejlesztési beruházások megvalósításának elősegítéséhez szükséges, a 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal előírt Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT) és annak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV).
A terv célja a 2014-2020. fejlesztési ciklusban az öntözésfejlesztések vízjogi engedélyeztetésének stratégiai megalapozása, azaz olyan öntözési vízkontingensek meghatározása, melyek nincsenek jelentős, illetve kedvezőtlen hatással a környezetre, különös tekintettel a felszíni és a felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapotára.
Az Igazgatóságunk által vizsgált tervezési terület a működési területünkkel egyezik meg.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben előírtak alapján, az elkészült VKGTT és SKV társadalmi véleményezésére ezen az úton is lehetőséget biztosítunk. A tervek ide kattintva tölthetők le.

Kérjük, hogy a VKGTT-vel és az SKV-vel kapcsolatos véleményeiket Igazgatóságunk részére, a kovizig@kovizig.hu e-mail címre, legkésőbb 2017. május 12-ig megküldeni szíveskedjenek.

Vissza a hírekhez
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400