Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Hírek

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

2019.10.09. 10:59

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság /5700 Gyula, Városház utca 26. sz./
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

VÍZRAJZI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 5700 Gyula, Városház utca 26.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vonatkozó belső szabályozói az irányadók.

A munkakör a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A §-a alapján 3 hónap próbaidő megállapításával tölthető be.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Pályázati feltételek:
-    magyar állampolgárság,
-    magyar nyelvtudás,
-    cselekvőképesség,
-    büntetlen előélet,
-    vízépítő mérnöki, építőmérnöki, meliorációs mérnöki, geológusi, geográfusi, környezetmérnöki, vízgazdálkodási üzemmérnöki, vízrajzi szakmérnöki, vízépítési szakmérnöki, vízrendezési-vízhasznosítási építőmérnöki, vízellátási és csatornázási üzemmérnöki vagy műszaki, természettudományi területen szerzett egyéb felsőfokú végzettség vagy egyéb mérnöki végzettség és szakirányú szakmérnöki végzettség,
-    számítógép felhasználói ismerete.

A munkakör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amelyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-    szakirányú szakmai szakképesítés,
-    angol nyelvtudás,
-    B kategóriás jogosítvány.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-    a vízrajzi távmérő rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
-    a távmérő állomásokon képződött vízrajzi adatok feldolgozása, elemzése, archiválása
-    vízrajzi ISO minőségirányítási rendszer feladatainak ellátása
-    terepi vízrajzi mérések végrehajtása

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
-    részletes szakmai önéletrajz,
-    a szükséges iskolai végzettséget igazoló és egyéb okiratok, bizonyítványok másolata,
-    motivációs levél,
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a jelen pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 30.

A pályázat benyújtásának módja:

•    Személyesen vagy postai úton:
(a borítékon a „Vízrajzi ügyintéző” szöveg feltüntetésével)
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztály
5700 Gyula, Városház utca 26.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztály
5700 Gyula, Városház utca 26.
Tel.: 66/526-400
Email: kovizig@kovizig.hu

A pályázati felhívás közzétételre kerül az Igazgatóság honlapján (www.kovizig.hu) is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

2019. október 2.

                          
Szabó János
igazgató

Vissza a hírekhez
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400