Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Beköszöntő

Bak Sándor

"Nem a víz nemléte a baj, de az, hogy ott nincs elég víz, hol kellene, midőn ott, hol semmi haszna, elég, tán még sok is van!"
gróf Széchenyi István


A vízgazdálkodás megkülönböztetett figyelmet érdemel a Körösök völgyében, ahol a vízhez kötődés, valamint a víztől és a vízhiánytól való fenyegetettség igen jelentős.
A folyók heves vízjárásúak, a terület több mint kétharmada mélyártér és fokozottan belvízveszélyeztetett. A felszíni vízigények csak a Tisza vizének átvezetésével elégíthetők ki, az egészséges ivóvízellátás a Maros hordalékkúp sérülékeny, felszín alatti vízbázisából biztosítható. Szennyezésekre igen érzékenyek a duzzasztott vízterek, melyek hasznosításával kapcsolatban a társadalom egyre több és változatosabb igényt fogalmaz meg. Rendkívüli természeti értéket képviselnek a holtágak, a termálvízkészletek. Az országhatár menti elhelyezkedésből adódóan alapvető követelmény a nemzetközi együttműködés.

Mindezek azt jelentik, hogy a térség fenntartható fejlődése elképzelhetetlen egy tudatos, a mai kor igénye szerinti, korszerű, környezetvédelmi szemléletű, egyben az Európai Unió vízpolitikáját is figyelembevevő vízgazdálkodás nélkül.
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 1953-ban alapított, nagymúltú szervezet. Munkatársainak tevékenysége arra irányul, hogy harmóniát teremtsen a víz körforgása, a rendelkezésre álló vízkészletek és a társadalom vízzel kapcsolatos sokrétű igénye között.

Bak Sándor
igazgató

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400