Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Vízkészletgazdálkodás

A Körösök vízgyűjtő területe 

 

Felszíni vízkészletek területi eloszlása 

A Tisza-völgy vízkészlet megosztásáról szóló 00698/1/2000. sz. OVF intézkedés módosítása (VKKI-226-0001/2007.)


Vízfolyások határszelvényeinek jellemző vízkészlet értékei m³/s
Vízfolyás Természetes készlet
Qaug80%
Élővíz Külföldi lekötés Magyarországon
hasznosítható
Tisza
55,000
29,000
10,000
16,000
Túr
 1,798
 0,300
 0,800
 0,698
Szamos
20,668
 7,195
11,000
 2,473
Kraszna
 0,195
 0,001
 0,000
 0,194
Bodrog
13,340
 3,100
 6,000
 4,240
Sajó
 5,755
 1,590
 3,000
 1,165
Hernád
 8,600
 1,800
 2,400
 4,400
Bódva
 1,388
 0,330
 0,400
 0,658
Berettyó
 0,664
 0,240
 0,424
 0,000
Sebes-Körös
 2,700
 0,828
 1,872
 0,000
Fekete-Körös
 2,100
 1,000
 1,100
 0,000
Fehér-Körös
 1,600
 0,767
 0,833
 0,000
Maros
50,179
12,800
32,800
 4,579
Összesen:
163,987
58,951
70,629
34,407

A külföldi készletlekötés fenti mennyiségein túlmenően Romániából a Mezőhegyesi-Élővíz csatornán keresztül eseti megállapodás szerint 0,3-1,0 m3/s vízimportra kerül sor.


A Tisza-völgyi vízgazdálkodási rendszerekbe kivezethető vízkészlet a következőképpen oszlik meg a vízkivételek helye szerint:

  m³/s
Vízgazdálkodási rendszer 2000-2006 2007-től Távlat
Tiszalöki rendszer
56,5
40,0
53,5
Kiskörei rendszer
ebből:
Jászsági főcsatorna
Nagykunsági főcsatorna
Tiszafüredi főcsatorna
66,3

8,0
54,3
4,0
66,3

8,0
54,3
4,0
84,3

23,0
57,3
4,0
Tiszai rendszerek összesen:
122,8
106,3
137,8


A vízgazdálkodási rendszerekbe kivezetendő vízkészlet VIZIG-ek közötti megosztása a következő:

 

 

 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400