Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Vízellátás

1. Jelenlegi állapot

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén található valamennyi település rendelkezik közműves ivóvízellátással. Két üzemeltető szervezet végzi a települések ivóvíz szolgáltatását, az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Gyulai Közüzemi Kft. A vízbeszerzés mindenütt rétegvíz igénybevételével történik. A legfontosabb naturális adatokat az alábbi táblázat mutatja be: 

Ellátott települések száma, aránya:
49 db (100%) 
Lakások száma összesen:
121 295 db        
Ellátott lakások száma, aránya:
115 987 db  (96%) 
Ellátott területen lévő bekötés nélküli lakások száma, aránya:
5 328 db   (4%) 
Éves víztermelés:
13 293 ezer m³/év 

Az Európai Közösség 1998-ban elfogadta az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvet, amelynek érvényesítése Magyarországon is kötelező. A hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló a 47/2005. (III.11.) Kormányrendelettel módosított 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet foglalja össze, melynek 6. számú melléklete tételesen tartalmazza azon településeket és településrészeket, melyeken biztosítani kell az arzén, bór, fluorid, valamint nitrit és ammónium esetében a határérték betartását.

Az ivóvízminőség-javító program végrehajtása kötelező feladatot jelentett az önkormányzatok számára, melyhez állami támogatást és Európai Uniós pénzeszközöket - a Környezet és Energia Operatív Program keretében - vettek igénybe. 


2. Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program

Az ivóvízminőség javítása a Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyéket felölelő Dél-alföldi Régió ivóvízminőség-javító programja keretében valósult meg.
Az érintett települések a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, mint gesztor működésével 2003. decemberében megalakították a települések konzorciumát és elkezdődött a tervezési munka, megalakultak az Önkormányzati Társulások.


Békés megyei önkormányzati (projekt) társulások.

  • Közép – Békési Térség ÖT
  • Orosháza és Térsége ÖT
  • Dombegyház és Térsége ÖT
  • Magyarbánhegyes – Dombiratos ÖT
  • Dél – Békési ÖT (Újkígyós, Medgyesegyháza)
  • Gyula – Elek ÖTA Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén az ivóvízminőség-javítás a 49 településből 46-ot érintett.
Az érintett települések az alábbi KEOP projektek keretében valósították meg az ivóvíz szolgáltatáshoz szükséges vízilétesítmények kivitelezését, valamint a hálózatrekonstrukciós munkákat:

"Dél-békési Ivóvízminőség-javító Program" KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014. számú projekt
Támogatás összege: 722 millió Ft
Műszaki átadás-átvétel: 2015. november 20.

"Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program" KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 számú projekt
Támogatás összege: 36,5 milliárd Ft
Műszaki átadás-átvétel: 2015. december 28.

"Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program" KEOP-1.3.0/09-11-2011-0017 számú projekt
Támogatás összege: 1,9 milliárd Ft
Műszaki átadás-átvétel: 2015. október 26

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400