Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Szennyvízelvezetés, tisztítás

1. Jelenlegi állapot

Az Igazgatóság működési területén 26 településen épült ki eddig közüzemi szennyvízgyűjtő csatornahálózat, amelyhez 24 szennyvíztisztító telep tartozik. A közcsatornával összegyűjtött, tisztított szennyvíz éves átlagos értéke az éves közműves víztermelés 82 %-át éri el. Valamennyi szennyvízcsatorna mű által összegyűjtött szennyvíz a III. fokozatú (a nitrogén, foszfor eltávolítást biztosító) tisztítást nyújtó szennyvíztisztító telepre kerül. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén a szennyvízelvezetés, tisztítás legfontosabb naturális adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

Szennyvízteleppel kiszolgált települések száma, aránya:
24 db (49,0%) 
Csatornával ellátott települések száma, aránya:
26 db (53,0%) 
Ellátott lakások száma, aránya:
88 165 db (79,6%) 
Ellátott területen lévő bekötés nélküli lakások száma, aránya:
9 213 db (8,3%) 
Szennyvíztisztító kapacitás összesen:
54 305 m³/d 
Éves tisztított szennyvízmennyiség:
11,558 millió m³/év 


 

2. Fejlesztések

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program a települési szennyvíztisztításról szóló 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikkével és a 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikkében előírt nemzeti programok formátumáról szóló 93/481/EGK bizottsági határozattal összhangban előírja a magyarországi 2.000 LE feletti települések és agglomerációk kommunális szennyvízelvezetésének és tisztításának végrehajtását.

E program az Európai Unió és Magyarország közötti megállapodás szerint jött létre, meghatározza a szennyvízelvezető és tisztító rendszerek fejlesztésében elvégzendő feladatokat és azok ütemezését. A Nemzeti Megvalósítási Programot a 25/2002. (II. 27.)

Kormányrendelet tartalmazza, e rendeletben került kijelölésre a 2.000 lakosegyenértékkel (LE) jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációk jegyzéke, az agglomerációk alapleltára, az elérendő célállapot és a megvalósítási program a gyűjtőrendszerekre, a szennyvíztisztító telepekre és a települési szennyvízkezelésből keletkezett iszap elhelyezésére és hasznosítására vonatkozóan az agglomerációs osztályok szerint.

 

3. 2015. december 31-i állapot

-15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen.

Település Szennyvízterhelés (LE) Fejlesztési igény Jelenlegi állapot
Békés

21 000

szennyvíztelep fejl.

2014. szeptemberben átadásra került

Békéscsaba

         129 362

csatornahálózat építés, szennyvíztelep fejl.

2014. novemberben átadásra került

Szarvas

21 525

szennyvíztelep fejl.

2014. augusztusban átadásra került

 

10 000-15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen.

Település Szennyvízterhelés (LE) Fejlesztési igény Jelenlegi állapot

Gyomaendrőd

16 846

szennyvíztelep fejl.

2015. közepén átadásra került

Sarkad

12 000

szállítóvezeték,
szennyvíztelep fejl.

A hálózat 2015. végére, a tisztítótelep 2015. közepén átadásra került

 

2 000-10 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen.

Település Szennyvízterhelés (LE) Fejlesztési igény Jelenlegi állapot

Dévaványa

6 100

szennyvíztelep fejl.

2012-ben átadásra került

Doboz

4 625

 új szennyvíztelep létrehoz.

2015  közepén átadásra került

Füzesgyarmat 

6 850

szállítóvez.,szennyvízt.fejl.

2012-ben átadásra került

Kétegyháza

2 433

csatornahál.bővítés

2014-ben átadásra került

Kondoros

5 381

szállítóvez.,szennyvízt.fejl.

2014-ben átadásra került

Körösladány

5 107

szállítóvez.,szennyvízt.fejl.

2014-ben átadásra került

Nagykamarás

1 426

csatornahál.bővítés

2014-ben átadásra került

Lőkösháza

3 988

csatornahál.bővít.szennyvízt.fejl.

Nem indult el a fejlesztés tervezése

Méhkerék

2 090

csatornahál.bővítés,
új szennyvíztelep létrehoz.

2014 végén adták be a pályázatot

Okány

2 607

szállítóvez,csatornahálózat bőv.,     új szennyvíztelep létrehoz.

Nem indult el a kivitelezés

 

A 25/2002. (II. 27.) Kormányrendeletben nem szereplő agglomerációk

Település Szennyvízterhelés (LE) Fejlesztési igény Jelenlegi állapot

Sarkadkeresztúr

2 000

csatornahálózat építés, Cséfával közös szennyvíztisztító telep építés

HURO program keretén belül. A tisztító telep és a csatornahálózat 2015-ben átadásra került.

Csabacsüd

2 200

csatornahálózat fejl.

DAOP program keretén belül. 2015-ben átadásra került.

Tarhos

 

csatornahál.építés,
új szennyvíztelep létrehoz.

2015-ben átadásra került.

 

2015. december 31-én megfelelő szennyvízelvezető-, és tisztítórendszerrel ellátott agglomerációk:

Település Szennyvízterhelés (LE)

Békés

21 000

Békéscsaba

129 362 

Szarvas

21 525

Dévaványa

 6 100

Füzesgyarmat

 6 850

Kondoros

 5 381

Körösladány

 5 107

Nagykamarás

 1 426

Gyula

43 070

Békésszentandrás

 5 697

Csorvás

 5 542

Elek

 4 966

Köröstarcsa

 2 850

Mezőberény

10 631

Szeghalom

  9 578

Vésztő

  7 409

Újkígyós-Szabadkígyós

10 781

 

A magyarországi 2.000 LE alatti települések kommunális szennyvízelvezetésének és tisztításának végrehajtását nem írja elő jogszabály.

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások számára a 2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása érdekében.
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.2-16
Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése.
Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma országosan: 70-80 db.
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400