Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Szennyvízelvezetés, tisztítás

1. Jelenlegi állapot

Az Igazgatóság működési területén 26 településen épült ki eddig közüzemi szennyvízgyűjtő csatornahálózat, amelyhez 24 szennyvíztisztító telep tartozik. A közcsatornával összegyűjtött, tisztított szennyvíz éves átlagos értéke az éves közműves víztermelés 82 %-át éri el. Valamennyi szennyvízcsatorna mű által összegyűjtött szennyvíz a III. fokozatú (a nitrogén, foszfor eltávolítást biztosító) tisztítást nyújtó szennyvíztisztító telepre kerül. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén a szennyvízelvezetés, tisztítás legfontosabb naturális adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Szennyvízteleppel kiszolgált települések száma, aránya:
24 db (49,0%) 
Csatornával ellátott települések száma, aránya:
26 db (53,0%) 
Ellátott lakások száma, aránya:
92 049 db (83,09%) 
Ellátott területen lévő bekötés nélküli lakások száma, aránya:
9 095 db (8,2%) 
Szennyvíztisztító kapacitás összesen:
53 360 m³/d 
Éves tisztított szennyvízmennyiség:
13,374 millió m³/év 


 

2. Fejlesztések

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program a települési szennyvíztisztításról szóló 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikkével és a 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikkében előírt nemzeti programok formátumáról szóló 93/481/EGK bizottsági határozattal összhangban előírja a magyarországi 2.000 LE feletti települések és agglomerációk kommunális szennyvízelvezetésének és tisztításának végrehajtását.

E program az Európai Unió és Magyarország közötti megállapodás szerint jött létre, meghatározza a szennyvízelvezető és tisztító rendszerek fejlesztésében elvégzendő feladatokat és azok ütemezését. A Nemzeti Megvalósítási Programot a 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet tartalmazza, e rendeletben került kijelölésre a 2.000 lakosegyenértékkel (LE) jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációk jegyzéke, az agglomerációk alapleltára, az elérendő célállapot és a megvalósítási program a gyűjtőrendszerekre, a szennyvíztisztító telepekre és a települési szennyvízkezelésből keletkezett iszap elhelyezésére és hasznosítására vonatkozóan az agglomerációs osztályok szerint.

 

3. Működési területünkön lévő üzemelő szennyvíztisztító telepek 2018. december 31-i állapota:


-15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen.

Település Szennyvízterhelés
(LE)
Fejlesztési igény Jelenlegi állapot

Békés

21 000

szennyvíztelep fejl.

2014. szeptemberben átadásra került

Békéscsaba

         129 362

csatornahálózat építés, szennyvíztelep fejl.

2014. novemberben átadásra került

Gyula

104 000

nincs fejlesztés

-

Mezőberény

18 910

szennyvíztelepi fejlesztés

Minisztériumi jóváhagyás, tervezett befejezés: 2020.12.31.

Szeghalom

19 983

nincs fejlesztés

-

Szarvas

21 525

szennyvíztelep fejl.

2014. augusztusban átadásra került

 

 

10 000-15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen.

Település Szennyvízterhelés
(LE)
Fejlesztési igény Jelenlegi állapot

Gyomaendrőd

16 846

csatornahálózat bőv. szennyvíztelep fejl.

2015. közepén átadásra került

Sarkad

12 000

szállítóvezeték, csatornahálózat bőv.
szennyvíztelep fejl.

A hálózat 2015. végére, a tisztítótelep 2015. közepén átadásra került

Újkígyós

10 800

nincs fejlesztés

-

Vésztő

10 000

új szennyvíztelep és csatornahálózat

2012-ben átadásra került

 

 

2 000-10 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen.

Település Szennyvízterhelés
(LE)
Fejlesztési igény Jelenlegi állapot

Békésszent- andrás

2 670

szennyvíztelepi fejlesztés

Minisztériumi jóváhagyás, tervezett befejezés: 2020.12.31.

Csorvás

5 000

nincs fejlesztés

-

Dévaványa

6 100

szennyvíztelepi fejlesztés

Minisztériumi jóváhagyás, tervezett befejezés: 2020.12.31.

Doboz

4 625

 új szennyvíztelep és csatornahálózat

2015. közepén átadásra került

Elek

4 966

csatornahálózat bővítés

2015. közepén átadásra került

Füzesgyarmat 

6 850

szállítóvezeték, csatornahálózat bőv.
szennyvíztelep fejl.

2012-ben átadásra került

Kétegyháza

2 433

csatornahálózat bőv. szennyvízt.fejl.

2019. végén helyezik üzembe.

Kondoros

5 381

csatornahálózat bőv. szennyvízt.fejl.

2014-ben átadásra került

Körösladány

5 107

csatornahálózat bőv. szennyvízt.fejl.

2014-ben átadásra került

Köröstarcsa

2 667

nincs fejlesztés

-

Lőkösháza

3 988

csatornahálózat bővítés, szennyvízt.fejl.

Tervezett üzembe helyezés: 2020.07.31.

 

 

A 25/2002. (II. 27.) Kormányrendeletben nem szereplő agglomerációk

Település Szennyvízterhelés (LE) Fejlesztési igény Jelenlegi állapot

Sarkadkeresztúr

2 000

csatornahálózat építés, Cséfával közös szennyvíztisztító telep építés

HURO program keretén belül. A tisztító telep és a csatornahálózat I. üteme 2015-ben átadásra került.

Csabacsüd

2 200

csatornahálózat fejl.

DAOP program keretén belül. 2015-ben átadásra került az első ütem.

Tarhos

733

új szennyvíztelep és csatornahálózat

2015-ben átadásra került.

 

2018. december 31-én megfelelő szennyvízelvezető-, és tisztítórendszerrel ellátott agglomerációk:

Település Szennyvízterhelés
(LE)

Békés

21 000

Békéscsaba

129 362

Csorvás

5 000

Doboz

4 625

Elek

4 966

Füzesgyarmat

6 850

Gyomaendrőd

16 846

Gyula

104 000

Kondoros

5 381

Körösladány

5 107

Köröstarcsa

2 667

Sarkad

12 000

Szarvas

21 525

Szeghalom

19 983

Tarhos

733

Újkígyós- Szabadkígyós

10 800

Vésztő

10 000

 

 

4. Fejlesztések:

Kétegyháza településen a 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet értelmében szükséges lenne a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat fejlesztése. 2018-ban a gyűjtőhálózat kivitelezése megkezdődött. A teljes beruházás tervezett befejezési ideje 2020. 12. 31.

Méhkerék településen a 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet értelmében szükséges lenne a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat kiépítése. A pályázati anyag elkészült, 2016. évben pénzügyi forrást nyert az önkormányzat. 2017-ben elindult a kivitelezés, 2019 év végén kerül sor a műszaki átadásra, üzembe helyezésre.

Okány településen a 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet értelmében szükséges lenne a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat kiépítése. A pályázati anyag elkészült, 2016. évben pénzügyi forrást nyert az önkormányzat. 2018-ban a gyűjtőhálózat kivitelezése megkezdődött. A teljes beruházás tervezett befejezési ideje 2020. 12. 31.

Békésszentandrás, Dévaványa és Mezőberény esetében a szennyvíztisztító telepek korszerűsítésére, fejlesztésére van szükség. Mindhárom település önkormányzata elkészíttette a szennyvíztisztító telep szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolásának tervdokumentációját, melyek elbírálása 2018. évben megtörtént.
Az Önkormányzatok a fejlesztéshez szükséges forrást az Európai Kohéziós Alapból kívánják biztosítani.
Elkészült a Békésszentandrás tisztítótelepének fejlesztéséhez szükséges pályázati tervdokumentáció, a kérelmet a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága a BM/11380-2/2018. iktató számú levelében jóváhagyta.
Elkészült a Dévaványa tisztítótelepének fejlesztéséhez szükséges pályázati tervdokumentáció, a kérelmet a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága a BM/11530-2/2018. iktató számú levelében jóváhagyta.
Elkészült a Mezőberény tisztítótelepének fejlesztéséhez szükséges pályázati tervdokumentáció, a kérelmet a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága a BM/12086-2/2018. iktató számú levelében jóváhagyta.

Ecsegfalva és Kertészsziget településeken keletkező szennyvizeket a Bucsai szennyvíztisztító telepre tervezik vezetni, így alkotva egy agglomerációt a három település. Az agglomerációs átsorolás megvalósításához szükséges tervdokumentáció készítése, felülvizsgálata folyamatban van.

5. 2000 LE terhelés alatti települések:

Az Igazgatóság területén található további 19 db 2000 LE alatti település található, ahol semmilyen közműves szennyvízelvezetés és tisztítás nincs kiépítve. Jelenleg ezeken a településeken, a talajvíz viszonyok függvényében, vagy a szennyvízgyűjtés és más szennyvíz agglomeráció kommunális szennyvíztisztító telepére történő kihordás, vagy egy – minimális, többnyire oldómedencés tisztítást követő - szennyvízszikkasztás a jellemző. Igazgatóságunk működési területén a 2000 LE-nél kisebb települések egyikének belterületén sem alkalmaztak, építettek meg - a jelen időpontig - egyedi korszerű szennyvíztisztító kisberendezést. (Feltételezhetően a sok esetben jellemző magas talajvízszint, továbbá a fajlagosan igen magas beruházási és üzemeltetési költségek, valamint a szakszerű üzemeltetői háttér hiánya miatt.)

Ezen települések terhelése a szennyvízelhelyezési feladatok összes terhelésének csupán kb. 5 %-t képviseli. A magyarországi 2.000 LE alatti települések kommunális szennyvízelvezetésének és tisztításának végrehajtását nem írja elő jogszabály, pályázati forrás nem áll rendelkezésre.
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400