Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

A vízrajzról általánosságban

A vízzel mint korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrással folytatott gazdálkodás magalapozása, a természeti folyamatok megismerésével kezdődött. A több mint 200 éves múlttal rendelkező hazai vízrajzi hálózat létrehozásával és működtetésével sikerült elérni azt, hogy mind fejlettebbé vált a rendelkezésre álló felszíni és felszín alatti vízkészletek számbavétele, ismertté váltak a társadalom és gazdaság számára igénybe vehető vízmennyiségek. Ez a rendszer biztosítja napjainkban is a vízhasználatok, a medrekben végrehajtott vízi munkák, a vízi létesítmények tervezésének és engedélyezéseinek nélkülözhetetlen alapadatait.
A vízrajzi tevékenységet nagyrészt az állam végzi az 1995. évi LVII törvény és a 146/2011. (XII.23.)VM rendelet  előírásai alapján elsősorban a Vízügyi Igazgatóságok Vízrajzi egységei által.
A vizek állapotának megismerése mérésekkel, majd a mérési eredmények feldolgozásával, értékelésével és előrejelzésével történik. Az adatokat és a különböző feldolgozásokat rendszerezni és tárolni kell. A feladat ellátása magába foglalja a felszíni és felszín alatti vizekre kiterjedő vízrajzi észlelőhálózat, valamint a hidrometeorológiai észlelőhálózat fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését, az innen származó vízrajzi adatok gyűjtését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását, valamint az országos vízügyi információs rendszer működtetését is. Mindezek összegzése a vízrajzi tevékenység.
A vízrajzi észlelések és mérések az országos és regionális léptékű áttekintést biztosító törzsállomásokon, valamint helyi üzemirányítási, ill. kutatási célú üzemi és tanulmányi állomásokon folynak.
E feladatok ellátásához a Vízrajzi Monitoring Osztály az Igazgatóság területi egységei, a Szakaszmérnökségek közreműködésével az Igazgatóság működési területét lefedő vízrajzi észlelőhálózatot üzemeltet, és ellátja az észlelőhálózattal, illetve annak létesítményeivel, eszközeivel kapcsolatos vagyonkezelői, fenntartási, fejlesztési feladatokat.

2020-ban a vízrajzi állomások száma összesen 472 db volt, amelyből 132 db az Országos Vízrajzi Törzsállomás, ezenkívül 340 db Üzemi Állomást is működtetünk.
Az állomások fajtája és típusa szerinti megoszlást az alábbi kördiagramok érzékeltetik: Az állomások egy része automata távjelző állomás, ahonnan az adatok az adatgyűjtési rendnek megfelelően a legrövidebb időn belül eljutnak az összes érintetthez.
A vízrajzi tevékenységben elsődleges fontossággal bír a vizek kártételei elleni védelemben való részvétel. Ez magában foglalja az adatok gyűjtését, és továbbítását, a hidrológiai és hidrometeorológiai helyzetértékelést, figyelmeztetések, riasztások és előrejelzések készítését és közreadását. Igazgatóságunk a Magyar Hidrológiai Adatbázis felhasználásával adatszolgáltatást, feldolgozást végez, megrendelés esetén tervező irodák, mérnöki Kft-ék, de akár magánszemélyek részére is.

Az Igazgatósághoz beérkezett és feldolgozott adatok a belső információs rendszeren keresztül azonnal rendelkezésre állnak, de az internet segítségével a www.kovizig.hu honlapon is hozzáférhetők.
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400