Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Vízhasznosítás

100614 fm magas vezetésű öntözőcsatorna van a területen - ebből KÖVIZIG kezelésű 18142 fm
16 db öntözőrendszer, ebből 6 db FM kezelésben, 10 db KÖVIZIG kezelésben.

Magasvezetésű öntözőrendszerek:
   1. Szarvas-Kákai öntözőrendszer

Vegyes öntözőrendszerek:
   2. Malomfok-Inándi öntözőrendszer
   3. Élővízcsatorna öntözőrendszer
   4. Hármas-Körös szórvány öntözőrendszer
   5. Kettős-Körös szórvány öntözőrendszer
   6. Sebes-Körös szórvány öntözőrendszer
   7. Berettyó szórvány öntözőrendszer
   8. Hortobágy-Berettyó szórvány öntözőrendszer
   9. Szarvasi holtág közvetlen
   10. Dögösi öntözőfürt

Főműkapacitás
Szivattyús:  
  a./ stabil
20,9 m³/s 
       - ebből KÖVIZIG:
6,2 m³/s 
  b./ úszóműves
5,0 m³/s 
       - ebből KÖVIZIG:
3,2 m³/s 
Gravitációs:  
  a./ zsilip
12,8 m³/s 
       - ebből KÖVIZIG:
10,0 m³/s 
  b./ szivornya
13,2 m³/s 
       - ebből KÖVIZIG:
13,2 m³/s 
Összesen:
51,9 m³/s 
       - ebből KÖVIZIG:
29,4 m³/s 

Vízjogi engedélyes területek 2004. szeptember 8-i állapot szerint:

Főműves: 22 224 ha öntözés, ebből 2 021 ha rizs, 870 ha halastó
Főmű nélküli: 787 ha öntözés, 189 ha halastó

Az FVM-kezelésben lévő öntözőrendszereket pályáztatás útján a Körösi Vízgazdálkodási Társulat, A Fazekaszugi Vízhasznosítási Kft és a LINEÁL-94 Kft végzi. A kettőshasznosítású rendszereket a KÖVIZIG üzemelteti, a Szarvas-Kákai öntözőrendszeren a víztermelést a KÖVIZIG, a vízkormányzást az ATI-KÖVIZIG végzi. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400