A Körösladányi duzzasztó hosszirányú átjárhatóságának biztosítása

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja "Élőhelyvédelem és helyreállítása, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése" elnevezésű pályázati konstrukciójába sikerrel nyújtott be pályázatot. A támogatást nyert KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0001 regisztrációs számú "A Körösladányi duzzasztó hosszirányú átjárhatóságának biztosítása" elnevezésű pályázatnak jelenleg a megvalósítási, kivitelezési szakasza zajlik.

A projekt célja egy, a Körösladányi duzzasztót megkerülő, működőképes hallépcső megvalósítása annak érdekében, hogy hosszú távon javuljon a Sebes-Körös ökológiai állapota és növekedjen a Sebes-Körös és Berettyó folyók halállományának élettere, különös tekintettel a védett és a fokozottan védett halfajokra.
Cél továbbá a hatályos jogszabályok előírásainak betartása, az azoknak való megfelelés, mint például az Európai Unió Víz Keretirányelve, vagy a biológiai sokféleségről szóló egyezményt (Convention on Biological Diversity, CBD) kihirdető 1995. évi LXXXI. törvény.

Jelenlegi helyzet áttekintése

A Körösladányi duzzasztón ugyan van halcsatorna, de nem tudja ellátni funkcióját, mert emelt szintű duzzasztásra tervezték, melyet műszaki okokból nem tudnak tartani, és a hallépcső felvízi szakasza szárazon marad. A hallépcső kialakítása nem természet közeli, így a halak és egyéb vízi élőlények nagy valószínűséggel akkor sem használnák azt, ha megfelelő vízhozam és mélység lenne benne.

A projekt előkészítés szakaszában elvégzett főbb munkák

A pályázati konstrukció első fordulójában kizárólag tervezési munkák folytak, mely során elvárt követelmény volt egy olyan vízi létesítmény, csatorna megtervezése, mely a duzzasztó jelenlegi üzeme miatt kialakult vízszint különbséget képes áthidalni, a halak megkeresik, és azon felúsznak.
Az első forduló eredményeként Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készültek el.

A projekt megvalósítás szakaszának főbb munkái

A tervezett megoldás szerint egy bukókkal ellátott enyhén "kacskaringós", mesterséges csatorna kerül kialakításra a folyómederrel közel párhuzamosan.
A megépítendő létesítmények az alábbiak:
1. Földmedrű halcsatorna a szükséges szakaszos fenékesésekkel, bukókkal és pihenőtavakkal kialakítva.
2. Vízsebesség szabályozó vasbeton műtárgy a csatorna felvízi végén, 5 db szabályozó zsilipkapuval és egy elzárószerkezettel.
3. Természetes, fejtett és terméskőből készülő bukók, melyek kialakításának köszönhetően változtatható átfolyási vízszintet tesz lehetővé.
4. Áteresz kialakítása a halcsatornát keresztező forgalom biztosítására.
5. Csalivíz vezeték kialakítása a halcsatorna duzzasztóműtől való alvízi becsatlakozás viszonylag nagy távolsága miatt, hogy nagyobb, gyorsabb vízáramlást keltve voltaképpen becsalja a halakat a duzzasztót megkerülő csatornába.
6. A halcsatorna folyómeder felöli rézsűjében egy stabilizált a megközelíthetőséget biztosító karbantartó-, fenntartó út kialakítása.

A projekt megvalósulásával a Sebes-Körös középső és a Berettyó alsó szakaszának megbomlott ökológiai állapotában javulás következik be. Ezeken a folyószakaszokon a halállomány természetes úton pótlódik, az őshonos halak szaporodásának feltételei nagymértékben javulnak. Az említett folyószakaszok is beépülnek a Körösök egységes ökológiai rendszerébe, a keresztirányú létesítmény nem fogja akadályozni az egyes halfajok vándorlását, az életterük jelentősen megnő.

A projekt jellemző adatai

Kedvezményezett: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyula Városház. u. 26.
A projekt nagysága a megvalósítási szakaszban: 106.700.064 Ft.
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósítás 2009. júliustól - 2011. júliusig tart.
A hallépcső építése: 2010. augusztustól - 2010. november végéig tart. Próbaüzemre 2011 tavaszán kerül sor.

FŐOLDAL
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.