„Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz-ú területek kármentesítése”
KEOP-7.2.4.0/09-2009-0021
(projektfejlesztés)
Gyengénlátók  
 

Előzmények

A projekttel érintett terület Körösladány Város központjától 3 km-re a Körösladányt Dévaványával összekötő út és vasút mellett található, helyrajzi szám szerint a 035/13 és a 035/14 sz. külterületi ingatlanok. Az ingatlanok tulajdonosa a Körösladányi Barátság Mezőgazdasági Szövetkezet.

A talaj- és talajvízszennyezést 1978 - 1988. között egy védelem nélküli anyagnyerő gödörben elhelyezett bőrhulladék, és abból kioldódó veszélyes szennyező anyagok (szerves anyag, rostfehérjék, kollagén származékok, zsírok, só, klorid és a bőrök cserzéséhez használt króm) okozták. A bőrhulladék az egykori Budapesti Bőripar Vállalat tulajdonát képezte.

A Budapesti Bőripar Vállalat ellen 1991-ben felszámolási eljárás indult. A vállalat felszámolója elismerte a kárfelelősséget, de mivel a vállalat felszámoláskori vagyona nem nyújtott fedezetett a kár rendezésére, így a mentesítés a Magyar Államra hárult.

A területen elhelyezett hulladéktömeg jelentős talajszennyezést, és talajvízszennyezést okozott a felszínalatti vízvédelmi szempontból kevésbé érzékeny területen. A térség fő megélhetőségi lehetősége a mezőgazdasági termelés. Ennek megfelelően az érintett terület és környezete külterületi, meliorizált mezőgazdasági művelésű terület. A területet átszelő felszíni vizek (XXXVI. sz. - Tikoséri - csatorna) jelenleg és a jövőben is a helyi gazdálkodók fő öntözővíz forrását jelentik. A meliorizációs drén, a felszíni csatornák okozhatják elsősorban a szennyező anyagok transzportját.

A szennyeződés felszámolására a szennyező anyagok utánpótlódását gyorsan kizáró talaj- talajvíz kezelési eljárások és a magas krómtartalmú hulladékkal szennyezett földanyag és szennyezett iszap helyén és környezetében maradó talaj- és talajvízszennyezés mentesítési technológiák is vizsgálatra kerültek. A projektfejlesztési program célja a végleges műszaki megoldás kidolgozása és a kármentesítési projekt előkészítése.

2009–ben a 7.2.4.0/09-2009 KEOP pályázati konstrukció keretében a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - mint az érintett terület kármentesítésére a Magyar Állam nevében kijelölt szervezet - pályázati támogatást nyert a kármentesítési projekt előkészítésére. A projektfejlesztésre kötött támogatási szerződés 2010. április 6-án került aláírásra, jelenleg az előkészítés zajlik.

Az előkészítés során elvégzendő feladatok:

  • tényfeltárás elvégzése,
  • hulladékhasznosítási tanulmány elkészítése,
  • részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése,
  • kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítése,
  • 2. fordulós projektdokumentáció elkészítése,
  • a projekt megvalósítására vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése.

A projekt előkészítésének sikeres lezárását követően a megvalósítás 2012. II. negyedév elején indulhat és 2015. II. negyedévben lezárható lesz.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Új Széchenyi Terv  EU