Akadálymentes változat

Magyar-román határmenti belvízvédekezési együttműködés fejlesztése - MALOMFOK-ROIT
Kitöltő Kitöltő Kitöltő
 

 

Kitöltő


A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság mint Vezető Partner a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) HURO/0802_AF pályázati konstrukciójában sikerrel nyújtott be pályázatot. Partnere a magyar-román közös belvízrendszer román oldali csatornáinak és szivattyútelepeinek kezelője, az Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare RA (ANIF RA) – Nagyvárad.
A támogatást nyert HURO/0802/098_AF regisztrációs számú, Magyar-román határmenti belvízvédekezési együttműködés fejlesztése – MALOMFOK-ROIT”elnevezésű pályázat jelenleg a tervezés szakaszában tart. A projekt része a kivitelezés is, mely várhatóan az év végéig befejeződik.

 

A projekt célja

A magyar-román közös érdekeltségű, 423 km² kiterjedésű Felfogó-csatorna Országhatár elnevezésű belvízrendszer üzembiztonságának növelése, a szabályzatban előírt 12,6 m³/s vízmennyiség magyar területre való hatékony átvezetése, valamint a határ mindkét oldalán érintett mezőgazdasági területek belvízbiztonságának növelése.

 

Jelenlegi helyzet áttekintése

Áttekintve a magyar-román vízügyi együttműködés történetét megállapítható, hogy az utóbbi évtizedekben a határmenti területeken az önálló védekezés lett a jellemző, melynek következtében a hajdan egységes vízfolyások a határszelvényben megszakadtak, alsó és felső szakaszuk önállóan funkcionál. A Magyar-Román Vízügyi Bizottság már egy évtizede foglalkozik e határmentén jelentkező problémákkal. Vizsgálatuk alapját megerősítette az új Magyar-Román Egyezmény (2003.09.15), amely mellékletét képező Belvízvédekezési Szabályzat 5. cikke kimondja, hogy "A megállapított vízhozamok levezetését az országhatáron át állandóan biztosítani kell". A Felfogó-csatorna-Országhatár elnevezésű közös belvízrendszerben ez az érték 12,6m3/s, melyből 3,5m3/s a Malomfoki szivattyútelephez kormányozható, de annak körülményes üzemeltetése miatt nehezen megvalósítható.
A Felfogó-csatorna–Országhatár belvízrendszer romániai oldalán a rojiti (Roit) szivattyútelep építésekor nem számoltak azzal, hogy a szélsőséges időjárás következtében a Felfogó-csatornában oly mértékű vízszintnövekedés következik be, mely miatt a szivattyútelep modernizálása és emelőmagasságának növelése elengedhetetlen.
Az üzemeltetés hátterét biztosító malomfoki és rojiti gátőrházak elavultak, fejlesztésük, modernizálásuk, a gátőri feladatok ellátása körülményeinek javítása érdekében feltétlenül szükséges.

 

A projekt megvalósítása alatt tervezett főbb munkák

Magyar oldalon:

  • Malomfoki szivattyútelep elektrifikálása, azaz a felépítményi, gépészeti és villamos rekonstrukció, melynek hangsúlyos része a diesel üzem kiváltása elektromos meghajtásra.
  • Malomfoki gátőrház rekonstrukciója.
  • Energia háttérhálózat fejlesztése.

Román oldalon:

  • Rojiti (Roit) szivattyútelep modernizálása, gazdaságossá tétele.
  • Rojiti (Roit) gátőrház modernizálása.
  • Felfogó-csatorna töltéseinek fejlesztése.
  • Kétéltű csatorna fenntartó gép beszerzése.

 

A projekt jellemző adatai

Vezető Partner: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG), Gyula, Városház u. 26.
Határon Átnyúló Partner: Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare RA (ANIF RA), Románia, Nagyvárad, M.Eminescu utca 18.

 

A projekt helyszínei:

Magyarország, Békés megye, Sarkad
Románia, Bihar megye, Rojt

 

A projekt nagysága: 1 736 000 EUR

Ebből KÖVIZIG-re eső rész:            956 780 EUR
Ebből ANIF RA-ra eső rész:             779 220 EUR

 

Támogatás intenzitása

KÖVIZIG                              100 %
ANIF RA                                 98 %

 

Ütemezés

Pályázat benyújtása: 2010. július 6.
Támogatási Szerződés megkötése: 2011. május 2.
Tervezés: 2011. július 1.– 2012. március 31.
Kivitelezés: 2011. december 1.– 2012. december 15.
A projekt megvalósítás tervezett ideje: 2011. március 1. és 2012. december 31. között.

A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretében valósul meg az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Magyar és Román Állam központi költségvetéséből.

Gyula, 2012. január 2.

 

Összeállította: Varga Melinda
                      pályázati osztályvezető


  Kitöltő