Akadálymentes változat

Táj- és víztörténetet bemutató, oktató és információs házak a Körös-, Berettyó- és Ér-völgyében - TÁJVÍZHÁZ
Kitöltő Kitöltő Kitöltő
 

 

 

Kitöltő

Két ország, egy cél, közös siker!

 

Gyula  Ottomány

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság mint Vezető Partner a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) HURO/0802_AF pályázati konstrukciójába sikerrel nyújtott be pályázatot, melyben Partnere a romániai Szalacs Község Önkormányzata.
A támogatást nyert HURO/0802/120_AF regisztrációs számú, „Táj- és víztörténetet bemutató, oktató és információs házak a Körös-, Berettyó- és Ér-völgyében - TÁJVÍZHÁZ -”elnevezésű pályázatnak jelenleg a tervezés szakasza ért véget. A projekt része a kivitelezés is, mely várhatóan az év végéig befejeződik.

 

A projekt céljai

 • Körös-, Berettyó- és Ér-völgye természeti környezetének, védett élővilágának, vízügy- és fürdőtörténeti emlékeinek bemutatása
 • állandó és időszaki kiállítások létrehozása és cseréje a partnerek között, konferenciák és egyéb rendezvények, programok biztosítása
 • az ember és környezet egymásra hatásának bemutatása a lakosság számára, magyar és román fiatalok környezetvédelemre oktatása vizuális elemekkel, kihelyezett tanórákkal, múzeumpedagógiai eszközökkel
 • Gyulán, a korábbi években felújított bemutatóházban az épület földszintjén táj-, víz-és fürdőtörténeti kiállítás létesítése 8 teremben
 • vetítőterem és időszaki kiállítások infrastrukturális feltételeinek megteremtése
 • az épület tetőterében konferenciaterem kialakítása
 • bemutatófilm készítése a Körösök, a Berettyó és az Ér vízrendszeréről
 • múzeumpedagógiai kiadványok, többnyelvű brosúrák, közös honlap készítése az oktatási és tájékoztatási tevékenység elősegítésére
 • Ottományban a kúria és a hozzá szervesen kapcsolódó melléképület átfogó rekonstrukciójához szükséges tervek elkészítése
 • statikai, közművesítési, építészeti felújítási munkálatok elvégzése
 • bemutatóház kialakítása, kiállítás létesítése ökológiai, biológiai, környezetvédelmi tematikában kiállítási felszerelések elhelyezésével
 • bemutatóház körüli dendrológiai értékű kert rendezése, tanösvény létrehozása

 

A projekt megvalósítása alatt tervezett főbb munkák

Magyar oldalon:

 • Gyulai bemutatóház külső és belső javítási munkái
 • Kiállítás létrehozása
 • Konferenciaterem berendezése
 • Közös honlap létrehozása
 • Projektet bemutató film és brosúrák készítése

Román oldalon:

 • Ottományi bemutatóház és a hozzá kapcsolódó melléképület átfogó rekonstrukciója
 • Kiállítás létrehozása
 • Akadálymentesítés
 • Bemutatóház körüli dendrológiai értékű park rendezése, tanösvény létrehozása
 • Őshonos növényfajok szaporítása

 

A projekt jellemző adatai

Vezető Partner: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG), Gyula, Városház u. 26.
Projekt Partner: Szalacs Község Önkormányzata - 417445 Bihar megye, Szalacs község 47. sz.
Támogató Partnerek: Bihar Megyei Tanács, Nagyvárad (Románia)
                                  Gyula Város Önkormányzata (Magyarország)

 

A projekt helyszínei:

Magyarország, Békés megye, Gyula
Románia, Bihar megye, Ottomány

 

A projekt nagysága: 900 239,65 EUR

Ebből KÖVIZIG-re eső rész:                                     428 039,65 EUR
Ebből Szalacs Község Önkormányzatára eső rész:   520 492 EUR

 

A támogatás intenzitása:     

KÖVIZIG                              100 %
Szalacs Község                    98 %

Ütemezés:

Pályázat benyújtása: 2010. július 6.
Támogatási Szerződés megkötése: 2011. június 8.
Tervezés: 2011. szeptember 1.-november 30.
Kivitelezés: 2012. február 1.– 2012. november 30.
A projekt megvalósítás tervezett ideje: 2011. április 1. és 2012. december 31. között.

A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretében valósul meg az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Magyar és Román Állam központi költségvetéséből.

Gyula, 2012. január 2.

 

Összeállította: Varga Melinda
                      pályázati osztályvezető

 

 

További információk a projekttel kapcsolatban:

http://www.huro-cbc.eu
http://www.hungary-romania-cbc.eu

Jelen weblap nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
hivatalos álláspontját.

 
  Kitöltő