Akadálymentes változat

Fekete-Körös komplex árvízvédelmi célú fejlesztése - FEKETEKOMPLEX
Kitöltő Kitöltő Kitöltő
 

 

Kitöltő


Fekete-Körös Komplex

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság mint Vezető Partner a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) 2. pályázati felhívására sikerrel nyújtott be pályázatot. Partnere volt a román oldali vízépítési művek és műtárgyak kezelője és fenntartója, az Administraţia Bazinală de Apă Crişuri (ABAC) – Nagyvárad.
A támogatást nyert, HURO/0802/123 regisztrációs számú, „Fekete-Körös komplex árvízvédelmi célú fejlesztése - FEKETEKOMPLEX” elnevezésű pályázat  kivitelezési munkái  2013 évben fejeződtek be.

A projekt célja
Mederállékonyság biztosítása révén javuljanak a Fekete-Körös román, illetve magyar szakaszának lefolyási feltételei, valamint növekedjen mindkét állam területén az árvízbiztonság. A korszerűtlen Remetei, illetve Nagyzeréndi (Zerind) gátőrház rekonstrukcióját követően pedig javuljanak a gátőri feladatok ellátásának körülményei.

Megvalósítás előtti helyzet áttekintése, projekt indokoltsága
A Magyar-Román Egyezmény mellékletét képező Árvízvédekezési Szabályzat szabályozza az árvíz és jégveszély elleni védekezés időszakában, a nagyvizek bekövetkezése előtt, azok levonulása alatt és után, valamint a jegesedési és jéglevonulási időszakban végrehajtandó intézkedéseket és munkálatokat a határ mindkét oldalán annak érdekében, hogy ezek az Egyezmény mellékletében említett folyó- és vízfolyás-szakaszokon összehangoltan, hatékonyan történjenek.
Az Árvízvédekezési Szabályzat előírásait a Felek erre kijelölt közös érdekeltségű vízügyi szervei alkalmazzák, a Fekete-Körös esetében a KÖVIZIG és a nagyváradi Körösök Vízügyi Igazgatóság (ABAC).
A Fekete-Körös több szakaszán észlelhetők becsúszások, lesuvadások, melyeket újabbak és újabbak követnek az árhullámok levonulása után. Ennek következtében a szakadó part jellegű mederoldalakon folyamatos repedések, mozgások érzékelhetők.
A hidrológiai adatcsere nemcsak árvízvédelmi készültség esetén, a veszélyes meteorológiai és hidrológiai jelenségek által okozott károk megelőzése vagy korlátozása miatt történik, hanem napi rendszerességgel az operatív célú tájékoztatás és a nemzetgazdaságok hatékony szolgálata érdekében is. Az adatcsere és a kölcsönös tájékoztatás szintén szabályozott keretek között zajlik.
Az operatív adatszolgáltatási rendszer keretében a Fekete-Körös romániai szakaszáról Belényes, Tenke, Talpas, Zerind, míg magyar szakaszáról Sarkad-Malomfok, Ant, Remete törzsállomások esetében adnak rendszeresen adatokat a pályázó felek egymásnak.
Az informatika, a műszergyártás és a telekommunikáció fejlődésével mára a távjelző vízmérce törzsállomások üzemeltetése, karbantartása, javítása nehézkessé vált. A kiépített rendszer elemeit korszerűbbre, megbízhatóbb működésűre, és nem utolsó sorban gazdaságosabban üzemeltethetőre kellett cserélni.
A Remetei és Zerindi mértékadó vízmércék a mederoldal megcsúszása miatt megmozdultak, megsüllyedtek, instabillá váltak, ezért rekonstrukciójuk nélkülözhetetlen volt a vízügyi feladatok ellátásához.
A gátőri feladatok ellátásának körülményei javításához, illetve a Bélzeréndi (Zerindu Mic) és Kisdelta árvízi szükségtározók üzemeltetésének infrastrukturális hátterének biztosításához elengedhetetlen volt a korszerűtlen Remetei, illetve Nagyzeréndi (Zerind) gátőrház rekonstrukciója.

A projekt megvalósítása alatt elvégzett főbb munkák
Magyar oldalon:

  • Remetei mértékadó vízmérce rekonstrukciója
  • Erdőmenti partvédőmű létesítése
  • Nagysitkai partvédőmű rekonstrukciója
  • Remetei gátőrtelep rekonstrukciója
  • Távjelző vízmérce állomások rekonstrukciója (Sarkad-Malomfok, Ant, Remete)

Román oldalon:

  • Fekete-Körös 0,9-1,9 fkm között partvédőmű megerősítés, újjáépítés
  • Nagyzeréndi (Zerind) vízmérce rekonstrukciója
  • Nagyzeréndi (Zerind) gátőrház rekonstrukciója

A projekt jellemző adatai
Vezető Partner: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG), Magyarország, Gyula, Városház u. 26.
Határon Átnyúló Partner: az Administraţia Bazinală de Apă Crişuri (ABAC), Románia, Nagyvárad, Str. Ion Bogdan nr. 35.

A projekt helyszínei
Magyarország, Békés megye, Gyula, és Sarkad települések
Románia, Arad megye, Nagyzerénd (Zerind) település

A megvalósult projekt nagysága: 1 591 944 EUR

Ebből a KÖVIZIG-re eső rész           992 166 EUR
Ebből az ABAC-ra eső rész               599 778 EUR

Támogatás intenzitása:
KÖVIZIG                              100 %
ABAC                                    98 %

Ütemezés
Pályázat benyújtás:                            2010. július 6.
Támogatási Szerződés megkötése:    2011. április 21.
Tervezés:                                            2011. június 1. – 2012. március 31.
Kivitelezés:                                        2011. december 1. – 2013. február 15.
A projekt megvalósítás ideje:            2011. március 1. – 2013. június 30. között.
A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretében valósul meg az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Magyar és Román Állam központi költségvetéséből.


  Kitöltő