Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Gyula, Nürnbergi utca 18. szálláshely épület hőtechnikai adottságainak javítása

KEHOP-5.2.10-16-2016-00048

Előzmények:

A Gyula, Nürnbergi utca 18. szám alatt elhelyezkedő épületet a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság építette 1977-78-ban. Az épület funkciója már akkor az volt, hogy elősegítse azon dolgozók (egyedül állók és családosok) lakhatását, akik a munka- vagy szolgálati helyen önálló lakással nem rendelkeznek. A dolgozók kérelem alapján, meghatározott szempontok szerint tudják bérbe venni a szolgálati lakást.

Az épület a magyar állam tulajdonában az Igazgatóság vagyonkezelésében van. Gyula város kertvárosias övezetében helyezkedik el, három szintes, melyben 6 lakás található. A lapostetős épülethez szintén lapostetős lépcsőház csatlakozik.

Az alsó szinten két azonos kialakítású lakás, a felső szinten négy szintén azonos kialakítású kétszintes lakás található. A lépcsőházban vannak a közös helyiségek: kerékpártároló, babakocsi tároló, takarítószer raktár. Az alsó szinten lévő lakások az udvarról a felső szinten lévő lakások az emeleti folyosóról közelíthetőek meg.

A 2016. nyarán megjelenő, KEHOP-5.2.10 jelű, Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései elnevezésű pályázati felhívás lehetőséget teremtett a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság számára ahhoz, hogy a Gyula Nürnbergi utca 18. szám alatti épületének energetikai korszerűsítését elvégezze. A pályázati felhívás szálláshelyek hőtechnikai adottságainak javítását, villamosenergia-termelés céljából napelemek, használati meleg víz igény kielégítése céljából napkollektorok alkalmazását támogatta vissza nem térítendő, EU-s és hazai költségvetési forrás biztosításával.

A támogatást nyert KEHOP-5.2.10-16-2016-00048 számú pályázatunk segítségével kerülhet sor az épület falainak hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, a lapostető hő- és csapadékszigetelésére, napkollektoros melegvíz-ellátás kiépítésére és napelemek telepítésére.

Műszaki paraméterek:

Földszinti lakások alapterülete (2 lakás): 75 m2
Emeleti lakások alapterülete (4 lakás): 70,6 m2
Fűtött alapterület: 432 m2+lépcsőház

Jelenlegi helyzet:

Elkészültek az épület fűtés, napelemes és napkollektoros rendszerének tervei. A kivitelezővel már a pályázat benyújtásakor szerződést kötöttünk. A saját erős munkarészek a fűtés tervezés és kivitelezés, valamint a festés lesz. A műszaki ellenőr által jóváhagyott tervek alapján lesz a saját forrásból megvalósuló fűtési rendszer átalakítását végző vállalkozó kiválasztva. A hőtechnikai javítási munkák a fűtési szezon végén, a bérlőkkel egyeztetett módon fog elkezdődni.

Megvalósítás műszaki adatai:

Pályázati támogatásból:

Saját forrásból:

A homlokzat hőszigetelése (15 cm)

Fűtéskorszerűsítés

Lapostető hő- és csapadékszigetelése (230 m2)

Belső festés-javítási munkák

Teljes körű homlokzati nyílászáró csere (150,5 m2)

 

Napelemes rendszer telepítése (15,3 kWp)

 

Napkollektoros rendszer telepítése (37,86 kW)

 

 

Pénzügyi háttér:

Pályázati konstrukció keretében megítélt támogatás: 52.062.581-Ft
Támogatást igénylő, elszámolható hozzájárulása, saját forrás: 5.265.104-Ft
Nem elszámolható hozzájárulása, saját forrás: 20.033.292-Ft 
Támogatás mértéke: 90,818035%

Projektmegvalósítás időszaka:

A Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2016. 12. 12.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2017. 11. 30.