Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Üvegzseb

Szerződések


Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - szerződések:

Sorszám: 1.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: BÉRLETI SZERZŐDÉS - Egy 15 t teherbírású LIEBHERR FKL UM109 típusú NPM-159 rendszámú autódaru bérlése.
Partner neve: Bólem Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 600 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2019.02.01

Sorszám: 2.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a Tulcai zsilip és vízgépészeti berendezéseinek rekonstrukciója - magyar oldali fejlesztés.
Partner neve: Bólem Kft.
Szerződés értéke (nettó):  188 876 806 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2019.01.14

Sorszám: 3.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 47 db felszíni és felszín közeli távmérő vízrajzi állomás, valamint 72 db felszín közeli regisztráló állomás folyamatos felügyeletét, karbantartását, helyszíni javítását és az éves ütemezett felülvizsgálatát
Partner neve: DATAQUA Elektronikai Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 149 292 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.12.18

Sorszám: 4.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS „NK-XIV öntözőrendszer, D-1 öntöző főcsatorna töltés megcsúszásainak és oldalsó vízbeeresztő műtárgyának javítása” munka elvégzését
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 835 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.11.23

Sorszám: 5.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Kardos, Csabai út 15. sz. hrsz 06/38., valamint Kardos, Hosszú sor 31. sz. 014/2 hrsz., valamint Szarvas Szentesi út 0139/2 hrsz-ú környezeti kármentesítési területeken létesített talajvíz figyelő monitoring rendszerek kútjaiból történő vízmintavétel elvégzése, a vízminták analitikai vizsgálata, az analitikai eredmények alapján vizsgálatokról összefoglaló jelentés elkészítése .
Partner neve: ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 984 251 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.11.06

Sorszám: 6.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Horgai fővízkivétel villamos berendezés javítási munkáinak elvégzése.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 303 432 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.10.31

Sorszám: 7.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS -KÖVIZIG vagyonkezelésébe tartozó 7 belvízvédelmi épület csapadékvíz elleni szigetelés munkái
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 16 674 221 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.09.17

Sorszám: 8.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 10 db csatornán kotrási és egyéb fenntartási munkák elvégzése.
Partner neve: Futizo Kft.
Szerződés értéke (nettó): 35 351 276 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.09.13

Sorszám: 9.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - KÖVIZIG vagyonkezelésébe tartozó Töviskesi csatornaőrház ( Szeghalom, 0512/2 hrsz ) tetőjavítási és épületbelső rendbetételi munkái
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 631 439 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.08.29

Sorszám: 10.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - OKP keretében építőanyag beszerzése.
Partner neve: Körösfémker Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 424 332 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.08.01

Sorszám: 11.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Gátőrházak nyílászáró cseréi és az azt követő építőmesteri munkáinak elvégzése.
Partner neve: BÓLEM Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 446 942 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.07.31

Sorszám: 12.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe tartozó épületeknél a kiépített villámvédelmi rendszerek felülvizsgálatánál feltárt hibák, hiányosságok kijavítása.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 820 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.07.13

Sorszám: 13.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: TERVEZÉSI SZERZŐDÉS - Napelelmes rendszerek villamos, építészeti, engedélyezési valamint közbeszerzési tervcsomag elkészítése.
Partner neve: Solarution Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 350 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.06.19

Sorszám: 14.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Hármas-Körös bp. 41+950-42+050 tkm, 47+600-47+860 tkm, 59+775-59+900 tkm és 75+250-75+825 tkm szelvényei között az árvízi védképesség helyreállítása érdekében, szádfal készítéséhez szükséges gépi földmunka elvégzése.
Partner neve: Gyuricza Miklós egyéni vállalkozó
Szerződés értéke (nettó): 10 176 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.06.15

Sorszám: 15.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Nagytóti szivattyútelep, Fokköz II. szivattyútelep nyomócsöveinek rekonstrukciós munkáinak elvégzése.
Partner neve: Rovell Terra Kft.
Szerződés értéke (nettó): 11 350 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.05.29

Sorszám: 16.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Adásvételi szerződés - kőzúzalék beszerzés a Hortobágy-Berettyó bal parti mentett oldali előtéren lévő Csurgói bekötőút kivitelezési munkáinak elvégzéséhez.
Partner neve: Erla Trans Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 845 663 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.05.08

Sorszám: 17.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés 1, sz. módosítása - Pótmunka elvégzés határideje a művelésből való kivonás engedély kézhezvételének napja
Partner neve: Müller Nóra egyéni vállalkozó
Szerződés értéke (nettó): 8 100 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.04.12

Sorszám: 18.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS - KÖVIZIG 12.08. sz. Élővízcsatorna belvízvédelmi szakaszban elrendelt védekezési készültség ideje alatt a Csabai csatorna 0+000 - 7+745 fm szelvényei között a csatornában lévő vízfolyásgátló növényzet hosszú gémkinyúlású kotrógéppel, kosaras kasza szerelékkel történő eltávolítását valamint a kitermelt növényzet lerakóhelyre történő szállítását.
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 031 493 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.04.09

Sorszám: 19.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: BÉRLETI SZERZŐDÉS- Szivattyú gépegységek bérlése - 1 db.GRUNDFOS KPL.800.75.8.T.50.L típ, 6 db.GRUNDFOS KPL.800.45.8.T.50.E típ.
Partner neve: Békés Drén Kft
Szerződés értéke (nettó): 14 650 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.04.03

Sorszám: 20.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - KÖVIZIG 12.10. sz. Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszban elrendelt védekezési készültség ideje alatt a Dögös-Kákafoki főcsatornán lokális iszapeltávolítási munkákat a 0+550 – 0+900 fm szelvények között.
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 187 500 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.03.20

Sorszám: 21.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. szerződésmódosítás - a szerződés 1., 2.2. pontja az alábbiakra módosul: Szeghalmi I. szivattyútelep III. sz. szivattyú javítási munkáinak elvégzése az eredeti szerződés 2. sz-ú mellékletében rögzített, valamint a kiegészítő árajánlat műszaki tattalmának megfelelően
Partner neve: TIVIZIG Debrecen
Szerződés értéke (nettó): 12 200 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.03.14

Sorszám: 22.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - „Vízhiány észlelő hálózat” bővítésének keretein belül, a békés megyei öntözést támogató monitoring hálózat fejlesztése céljából 2 db aszálymonitoring állomás beszerzése és telepítése
Partner neve: COMBIT Számítástechnikai Zrt.
Szerződés értéke (nettó): 8 660 640 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.03.12

Sorszám: 23.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: GÉPKOCSI BÉRLRTI SZERZŐDÉS - NTE-718 frsz-ú Volkswagen Multivan és a NUM-033 frsz-ú Ford Transit Custum típusú gépjárművekre
Partner neve: Futizo Kft.
Szerződés értéke (nettó): 12 240 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.02.28

Sorszám: 24.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: GÉPKOCSIBÉRLETI SZERZŐDÉS - NNL-428, NNL-429, PBM-091 és PBM-092 frsz-ú Toyota Hilux gyártmány gépjárművekre vonatkozólag
Partner neve: BÉKÉS-VILL kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 680 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.02.28

Sorszám: 25.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1. számú CD mellékletében szereplő vízfolyások *.txt formátumú pozíció és mélységadatainak feldolgozása
Partner neve: BÉKÉS-HIDRO CONSULTING Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.02.16

Sorszám: 26.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya:  FAKITERMELÉSI és ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS ( lábon álló ipari és tűzifa értékesítése, adás-vétele ) Békésszentandrás 6/H ( 39+800-40+650 tkm)
Partner neve: FATE Faipari Termékgyártó és Forgalmazó Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 385 827 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.02.12

Sorszám: 27.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: BÉRLETI SZERZŐDÉS - Egy 15t teherbírású LIEBHERR FKL UM109 típusú NPM-159 rendszámú autódaru bérbe vétele.
Partner neve: Bólem Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 600 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.02.01

Sorszám: 28.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA - Üzemirányítás és monitoring hálózat fejlesztés komplex megvalósítására a KEHOP-1.4.0-15-2016-00016 projekt keretében.
Partner neve: VITUKI Hungary Kft.
Szerződés értéke (nettó): 15 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.01.31

Sorszám: 29.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Szeghalmi I. szivattyútelep III. sz. szivattyú javítási munkáinak elvégzése
Partner neve: TIVIZIG Debrecen
Szerződés értéke (nettó): 11 400 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.01.22

Sorszám: 30.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA - KHEOP 1.4.0.15-2016-00012 azonosító sz-ú projekt megvalósításához szükséges területszerzéssel kapcsolatos jogi szolgáltatások teljes körű ellátása.
Partner neve: dr. Török Zoltán
Szerződés értéke (nettó): 8 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.01.12

Sorszám: 31.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: FAKITERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS - Lábon álló ipari és tűzifa értékesítése, adás-vétele: Békés 16/C.
Partner neve: "MIKÓ-FA 2002" Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 815 132 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2018.01.12

Sorszám: 32.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Öntözési stratégiai terv elkészítése.
Partner neve: ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 14 173 228 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.12.28

Sorszám: 33.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - A szerződés 2.1. pontjában meghatározott mennyiségű, és ellenértékű, termékek tulajdonjogának Vevő részére történő átruházása, és a Szerződés 4.2. pontjában foglalt teljesítési helyen történő átadása. 14M e.r. gyak. bakancs (36-50 méretig) bélelt kabát, bélelt kabátra szitázott kiegészítő, bélelt mellény stb
Partner neve: Bv. Holding Kft.
Szerződés értéke (nettó): 27 877 226 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.12.27

Sorszám: 34.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS - FAUN 15.240 típusú jármű átruházása.
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 350 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.12.11

Sorszám: 35.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Fokközi gátőrház és védelmi központ épületének (Szeghalom 6649/2 hrsz.) csapadékvíz elleni szigetelését és villámvédelmi rendszer javítási munkáinak elvégzése.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 548 038 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.11.30

Sorszám: 36.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: SZUBALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS - KEHOP-1.4.0-15-2017-00020 szádlemez verési munkák.
Partner neve: Szádkerép Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 62 607 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.11.28

Sorszám: 37.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Békés 0351, 0357 hrsz-ú területeken "NK-XIV fővízkivétel betápláló csatornáján iszapdomb eltávolítása".
Partner neve: Békés Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó): 14 167 800 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.11.24

Sorszám: 38.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Boldisháti hullámtéri tápcsatorna és környékének tereprendezési munkálatainak elvégzése.
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 640 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.11.15

Sorszám: 39.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Töviskesi csatornaőrház épületének (Szeghalom külterület 0512/2 hrsz.) javítási munkáinak elvégzése.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 273 703 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.11.09

Sorszám: 40.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - 2 db DEUTZ F5L 914 EU Stage 2. típusú léghűtéses, 5 hengeres, négyütemű soros szívómotor beszerzés hordozható szivattyúkhoz.
Partner neve: Dr.Motor Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 906 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.10.31

Sorszám: 41.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Csatornák kötelező fenntartási feladatainak elvégzése.
Partner neve: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.
Szerződés értéke (nettó): 32 211 299 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.10.27

Sorszám: 42.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Sarkad 0857,4454 hrsz-ú területeken a "Bárkás csatorna iszap kotrása a 0+300-2+280 fm. szelvények között" / Cserjeírtás, járóút készítése /
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 10 290 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.10.24

Sorszám: 43.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Gyepes-főcsatorna terméskő burkolat javítása a főcsatorna 12+820 fm szelvényében.
Partner neve: BÓLEM Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 299 213 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.10.17

Sorszám: 44.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása az "Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön".
Partner neve: Myad Marketing Kft.
Szerződés értéke (nettó): 11 579 978 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.10.16

Sorszám: 45.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - "Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" elnevezésű KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 sz. projekt keretében PR és tájékoztatási feladatok ellátása.
Partner neve: Myad Marketing Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 411 865 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.10.13

Sorszám: 46.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS- Nagytóti szivattyútelep utóburkolat javítása, Hosszúfok-Határér-Kölesér csatornán tiltó alépítményeinek javítási munkái.
Partner neve: BÓLEM Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 905 512 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.09.11

Sorszám: 47.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Büngösd II. szivattyútelep, a Folyásér II. szivattyútelep és a Peresi holtág gravítációs zsilip homokszórási és festési munkáinak teljeskörű elvégzése
Partner neve: STRÖMANN Építőipari és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 480 314 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.08.29

Sorszám: 48.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - A hosszúfoki zsilipes híd, 6 db. mozgógereb ( Bélmegyer 0369/2 hrsz. 0+833 ) építési munkáinak elvégzése
Partner neve: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Debrecen
Szerződés értéke (nettó): 19 094 488 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.08.28

Sorszám: 49.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA - határidő és ÁFA módosítás
Partner neve: dr. Török Zoltán
Szerződés értéke (nettó): 8 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.07.31

Sorszám: 50.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: TERVEZÉSI SZERZŐDÉS - Központi Székház és Szakaszmérnökségek energetikai korszerűsítésének tervezése.
Partner neve: Work-Metall Trans Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 800 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.07.27

Sorszám: 51.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Bákásszentandrási vízlépcsőnél található hajózsilip fenntartási munkái, illetve ennek körében a hajózsilip jobb oldali alsó partvédő művének fenntartási munkái, valamint a hajózsilip melletti beton térburkolat és a lejáró út javítása
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 21 653 460 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.07.27

Sorszám: 52.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Békésszentandrási duzzasztó bal oldali rézsűburkolatának fenntartási munkái
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 11 023 450 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.07.24

Sorszám: 53.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Berettyó I. jégtörő kisgéphajó főmotorjának cserével történő felújítása.
Partner neve: HAJÓKER Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.07.06

Sorszám: 54.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - üzemirányítás és monitoring hálózat fejlesztés komplex megvalósítására a KEHOP-1.4.0-15-2016-00016 projekt keretében
Partner neve: VITUKI Hungary Kft.
Szerződés értéke (nettó): 15 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.06.22

Sorszám: 55.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - vízrajzi felszíni távmérő hálózat regisztráló épületeinek fenntartás, javítási munkáit ( Donboz, Körösszakál, Békés, Gyoma, Szarvas, Ant, Remete, Sarkad )
Partner neve: BÉKÉS-VILL KFT.
Szerződés értéke (nettó): 6 043 559 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.06.21

Sorszám: 56.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Gyula , Nürnbergi u. 18. szálláshely épület hőtechnikai adottságainak javítása című KEHOP-5.2.10-16-2016-00048 számú pályázata keretében az épület kiegészítő építőmesteri munkáinak elvégzése.
Partner neve: ÖREG GÁBOR egyéni vállalkozó
Szerződés értéke (nettó): 6 950 800 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.06.21

Sorszám: 57.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - "Gyula, Nürnbergi u. 18. szálláshely épület hőtechnikai adottságainak javítása " című KEHOP-5.2.10- 2016-00048 sz. pályázata keretében a 6 lakásos épületben központi fűtés kialakítása .
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 12 296 370 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.06.20

Sorszám: 58.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - a vevő megveszi a szerződés 1. sz. mellékletben meghatározott mennyiségű és minőségű festéket a korábban megadott és elfogadott írásbeli árajánlat alapján.
Partner neve: Gyulafer Kft. SKF Szaküzlet
Szerződés értéke (nettó): 9 436 886 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.06.13

Sorszám: 59.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 47 db. belvízvédelmi és öntözési célú vízmérce állomások alapépítményeinek szükség szerinti bontását és szerkezeteinek eredeti állapotba való visszaépítését , fenntartását
Partner neve: KONDOR-SZOLG Kft.
Szerződés értéke (nettó): 10 521 655 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.05.31

Sorszám: 60.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Mezőtúr külterület 01251 hrsz. számú ingatlanon megépített hallépcső 2017. évi fenntartási munkái körében a meder stabilizációját, az uszadékterelő szerkezet helyreállítását, életvédelmi korlátok és bukószűkítő elemek elhelyezését
Partner neve: Békés Drén Kft
Szerződés értéke (nettó): 8 890 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.05.31

Sorszám: 61.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 34 db. belvízvédelmi vízmérce javítása.
Partner neve: HUNÚT Építőipari Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 611 410 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.05.30

Sorszám: 62.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó pedig elvállalja KÖVIZIG tulajdonában lévő 47 db felszíni és felszín közeli távmérő vízrajzi állomás, valamint 72 db felszín közeli regisztráló állomás folyamatos felügyeletét,karbantartását, helyszíni javítását és az éves ütemezett felülvizsgálatát
Partner neve: DATAQUA ELKTRONIKAI KFT.
Szerződés értéke (nettó): 5 669 292 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.05.22

Sorszám: 63.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Köröstarcsai gátőrtelep munkáspihenő épületénél, illetve gátőrháznál ( Köröstarcsa, 013 hrsz. ) építőmesteri javítási munkák elvégzése.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 511 489 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.05.10

Sorszám: 64.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - kétrészes munkaruha , télikabát gyártása és leszállítása.
Partner neve: Adorján-tex Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 850 050 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.03.23

Sorszám: 65.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - Unisex bakancs, munkavédelmi kesztyű ellátása.
Partner neve: Ipoly Cipőgyár Kft.
Szerződés értéke (nettó): 11 332 200 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.03.23

Sorszám: 66.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS - Megvalósíthatósági Tanulmányok készítését a Vízesfási szivattyútelepek (I.és II.) rekonstrukciójára, valamint a Kútaljai szivattyútelep rek. vonatkozóan, költségbecsléssel együtt.
Partner neve: ALFÖLD-PLANUM Kulturmérnöki Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.03.17

Sorszám: 67.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS -Országos Közfoglalkoztatási Program keretében védőeszköz beszerzése.
Partner neve: RIVERMAN Kft.
Szerződés értéke (nettó): 10 574 900 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.03.16

Sorszám: 68.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Országos Közfoglalkoztatási Program keretében tisztítószer beszerzés
Partner neve: TRADE Bt.
Szerződés értéke (nettó): 5 623 160 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.03.13

Sorszám: 69.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Országos Közfoglalkoztatási Program keretében 6300 db. BROS szúnyog -és kullancsriasztó ( 90 ml ) aerosol beszerzése
Partner neve: TRADE Bt.
Szerződés értéke (nettó): 5 040 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.03.13

Sorszám: 70.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Országos Közfoglalkoztatási Program keretében kéziszerszám beszerzés
Partner neve: KÖRÖSFÉMKER Kft.
Szerződés értéke (nettó): 10 100 215 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.03.13

Sorszám: 71.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: TERVEZÉSI SZERZŐDÉS- Megvalósíthatósági Tanulmányok készítését a Vízesfási szivattyútelepek (I.és II.) rekonstrukciójára , valamint a Kútaljai szivattyútelep rek. vonatkozóan, költségbecsléssel együtt.
Partner neve: ALFÖLD-PLANUM Kulturmérnöki Kft
Szerződés értéke (nettó): 5 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.03.03

Sorszám: 72.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: BÉRLETI SZERZŐDÉS - 1 db. 15 tonna teherbírású autódaru 2017.03.01- 2017. 12. 31.
Partner neve: BÓLEM ÉPÍTŐIPARI KFT.
Szerződés értéke (nettó): 6 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.03.01

Sorszám: 73.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Az "Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön" elnevezésű KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú projekt keretében területszerzéssel kapcsolatos ingatlanrendező földmérő szolgáltatási feladatok teljes körű ellátására.
Partner neve: Müller Nóra egyéni vállalkozó
Szerződés értéke (nettó): 8 100 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.02.17

Sorszám: 74.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - lábon álló ipari és tűzifa értékesítése -Békés 15C4 Kettős-Körös jobbo. 23+450-23+90
Partner neve: "MIKÓ-FA 2002" Kft Létavértes
Szerződés értéke (nettó): 11 505 131 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.01.12

Sorszám: 75.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - lábon álló ipari és tűzifa értékesítése Békés 15C3 Kettős-Körös jobbo. 22+770-23+450 tkm
Partner neve: "MIKÓ-FA 2002" Kft. Létavértes
Szerződés értéke (nettó): 9 854 738 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2017.01.12

Sorszám: 76.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - 1 db Toyota Hilux Pick up DC 2.4 D-4D 6M/T 4x4 CJ Active 1602 típusú gépjármű vásárlása.
Partner neve: A1 Autó Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 750 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.12.30

Sorszám: 77.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: TERVEZÉSI SZERZŐDÉS - KÖVIZIG illetékességi területére vonatkozó Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv ( VKGTT) elkészítése , illetve tervezése a jelen szerződés mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció specifikációjában írtak szerint
Partner neve: Alföld-Planum Kulturmérnöki Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.12.22

Sorszám: 78.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Csatornák kötelező fenntartási feladatainak elvégzése.
Partner neve: Kondor-Szolg Kft.
Szerződés értéke (nettó): 38 976 032 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.12.19

Sorszám: 79.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Villogói szivattyútelep III. sz., CSVA-1300 típusú szivattyú teljes helyszíni- és szakműhelyi javítása.
Partner neve: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 7 800 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.12.16

Sorszám: 80.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Karcagi Szakaszmérnökség működési területén lévő nagy teljesítményű villanymotor javítása.
Partner neve: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 5 100 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.12.16

Sorszám: 81.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Öntözőcsatornákon lévő műtárgyak javítása.
Partner neve: STRÖMANN Építőipari és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 11 748 031 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.12.15

Sorszám: 82.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Dögös-Kákafoki főcsatorna, Cigányfoki főcsatorna területeken 4 db tiltószerkezet javítása.
Partner neve: BÓLEM Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 078 740 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.12.15

Sorszám: 83.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Terepelőkészítési és bozót eltávolítási munkák elvégzése a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére.
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 33 478 030 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.12.01

Sorszám: 84.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Csatornakotrási munkák elvégzése a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére.
Partner neve: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.
Szerződés értéke (nettó): 92 850 530 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.11.30

Sorszám: 85.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS - Fokköz II. szivattyútelepen 4 db mozgógereb javítási munkálata tárgyban.
Partner neve: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 11 365 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.11.07

Sorszám: 86.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Vegyszer-Gyomirtószer beszerzés a Gyulai-, Szarvasi- és Szeghalmi Szakaszmérnökség területére.
Partner neve: VÉD-GÁTER Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 450 385 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.10.27

Sorszám: 87.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: TERVEZÉSI SZERZŐDÉS - Wimmeri szivattyútelep elektrifikálási tervezési munkái
Partner neve: ALFÖLD-PLANUM Kultúrmérnöki Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 510 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.10.10

Sorszám: 88.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Vargahosszai szivattyútelep 2 db gépegységének vezérlés átépítése.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 14 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.10.10

Sorszám: 89.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Nagyszénás 092, 080, 068 hrsz-ú területen a Dögös-Kákafoki főcsatorna 17+296 - 23+235 fm közötti kotrása.
Partner neve: KONDOR-SZOLG Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 996 500 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.10.07

Sorszám: 90.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Kernyei gépészlakás ( Szeghalom 014 hrsz. ) építőmesteri, javítási munkáinak elvégzése
Partner neve: BÉKÉS-VILL Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 235 488 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.09.28

Sorszám: 91.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: TERVEZÉSI SZERZŐDÉS - Gyepes csatorna, Holt-Sebes-Körös-Határéri ök. fenntartási tervezési munkálatai.
Partner neve: ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 510 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.09.21

Sorszám: 92.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Biharugrai Halgazdaság lescapoló csatorna ( Nagytóti-Toprongyos fcs. ) 0+000-3+361 fm közötti kotrás.
Partner neve: Biharugrai Halgazdaság mezőgaz. Term. Értékesítő és Természetvédelmi Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.09.07

Sorszám: 93.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Gyomaendrőd 01154, 01189, 01068, 0982, 01454 hrsz-ú területeken a Telki-Peresi csatorna 7+500 - 13+711 fm közötti kotrása.
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 385 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.09.07

Sorszám: 94.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Itceéri gátőrtelepen megvalósuló tároló épület kivitelezése.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 567 185 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.08.30

Sorszám: 95.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Hosszúfok IV. szivattyútelep 2 db nyomócsövének homokszórása, festése.
Partner neve: Strömann Építőipari és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 580 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.08.26

Sorszám: 96.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Belvízvédelmi műtárgyak korrózió védelme (Köléséri csatorna 28+828, Malomzug-Décsipusztai főcsatorna 8+220, Malomzug-Décsipusztai főcsatorna 13+493, Dögös-Kákafoki főcsatorna10+374)
Partner neve: Innoconsys Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 600 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.08.18

Sorszám: 97.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Komádi 0857, 0854 hrsz-ú területen a Holt-Sebes-Körös 41+150 fm és Nagytóti-Toprongyos főcsatorna 2+599 fm szelvényében lévő mtgy-ak javítása.
Partner neve: BÓLEM Kft.
Szerződés értéke (nettó): 14 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.08.10

Sorszám: 98.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Köröstarcsa 0303 hrsz., Csárdaszállás 0287, 0274 hrsz., Szarvas 010 hrsz., Békésszentandrás 0682 hrsz-ú területeken a Félhalmi és Szarvasi szivornya szívó- és nyomó oldali iszapeltávolítása.
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 950 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.08.10

Sorszám: 99.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Gyula, Nürnbergi u. 18. szálláshely épület hőtechnikai adottságainak javítása- KEHOP -5.2.10. számú pályázat keretében.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 41 892 208 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.08.04

Sorszám: 100.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Központi székház pince helyreállítási munkáinak elvézése tárgyban.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 500 320 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.06.30

Sorszám: 101.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: BÉRLETI SZERZŐDÉS - A Bérlő bérbe vesz 1 db 15 tonna teherbírású autódarut.
Partner neve: Bólem Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Szerződés értéke (nettó): 6 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.06.01

Sorszám: 102.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - OKP keretében mezőgazdasági gépalkatrész beszerzése.
Partner neve: Dobó Trade Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 994 480 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.05.25

Sorszám: 103.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: KERETMEGÁLLAPODÁS - " irodai papírok, papíráruk, író és irodaszerek szállítása " tárgyúnyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen
Partner neve: PRINTKER OFFICE LAND KFT
Szerződés értéke (nettó): 12 000 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.05.23

Sorszám: 104.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, és áramvédő kapcsolók felülvizsgálata.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 465 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.05.11

Sorszám: 105.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - 1500 pár Munkavédelmi bakancs 712 vásárlása.
Partner neve: Ipoly Cipőgyár Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 640 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.04.29

Sorszám: 106.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Az Országos Közfl. Program keretében speciális védőeszköz beszerzése.
Partner neve: Gyulafer Kft. SKF Szaküzlet
Szerződés értéke (nettó): 7 177 797 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.03.31

Sorszám: 107.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - 14250 pár munkavédelmi kesztyű IHV5/K-T vásárlása.
Partner neve: Ipoly Cipőgyár Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 550 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.03.29

Sorszám: 108.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS - vízkárelhárítási tevékenység céljára és érdekében, az elrendelt belvízvédekezési készültségben , az OMIT engedélye alapján az új Szőrhalmi csatorna 0+000-14+634 szelvényei között a csatorna gyökérzónás kotrását és depónia rendezése.
Partner neve: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 7 425 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.03.18

Sorszám: 109.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Átszúrás-mentes gumicsizma és esőkabát beszerzés.
Partner neve: Riverman Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 301 600 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.03.10

Sorszám: 110.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - kéziszerszám beszerzés
Partner neve: KÖRÖSFÉMKER Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 940 100 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.03.10

Sorszám: 111.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - 10000 db kullancsriasztó (80- 100 ml) aerosol beszerzés.
Partner neve: Trade Bt.
Szerződés értéke (nettó): 8 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.03.08

Sorszám: 112.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Országos Közfoglalkoztatási Program keretében tisztítószer beszerzés.
Partner neve: Trade Kereskedelmi és Szolg. Betéti Társaság
Szerződés értéke (nettó): 7 816 080 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.03.08

Sorszám: 113.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Kisgép beszerzés .
Partner neve: Csiszér - Gép Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 210 852 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.03.07

Sorszám: 114.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Lábon álló ipari és tüzifa értékesítése, adás- vétele. Békés 15C1 Kettős-Körös jobbo. 23900-24630 tkm
Partner neve: Wurdon Trans Trans Kereskedelmi Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 578 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.01.04

Sorszám: 115.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: ÁDESVÉTELI SZERZŐDÉS- Lábon álló ipari és tüzifa értékesítése, adás-vétele. Békés 15C2 Kettős-Körös jobbp.23900-24630 tkm. OLNY 1085 m3
Partner neve: Gumi-Coop Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 119 685 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.01.04

Sorszám: 116.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Közfoglalkoztatási Program keretében építőanyag beszerzése.
Partner neve: Átrimex Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 133 311 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.01.01

Sorszám: 117.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - Megrendelés. Télikabát (kék- szürke, egyenes aljú bélelt télikabát, 245 gr/ m2, 35% pamut - 65% PE) , Zubbony (kék-szürke, egynes aljú munkáskabát, 245 gr/m2, 35% pamut - 65% PE), Nadrág (kék- szürke, derekas munkásnadrág, 245 gr/m2, 35% pamut- 65% PE )
Partner neve: Adorján- Tex Kft.
Szerződés értéke (nettó): 10 497 500 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.01.01

Sorszám: 118.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Festék beszerzés. Akropol szürke 5kg, Akropol vörös 5kg, Alapozó fehér 0,75, Boróka dió lazúr 2,5l, barna olajfesték 0,75l...
Partner neve: Átrimex Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 634 323 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.01.01

Sorszám: 119.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Fokköz II. szivattyútelepen 4 db mozgógereb javítási munkálata tárgyban.
Partner neve: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 11 365 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.01.01

Sorszám: 120.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - "Operatív Aszály és Vízhiány Kezelő Rendszer" megvalósításának keretein belül, a békés megyei öntözést támogató monitoring hálózat fejlesztése céljából 2 db aszálymonitoring állomás beszerzése.
Partner neve: Aqua-Terra Lab Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 873 888 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.01.01

Sorszám: 121.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Belvízvédelmi műtárgyak javítása. (Eleki főcsatorna 12+170, Eleki főcsatorna 19+620,Eleki főcsatorna 23+487)
Partner neve: Bólem Építőiparki Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 760 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2016.01.01

Sorszám: 122.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Náddugó eltávolítások és szakaszosan elvégzendő gyökérzónás kotrások.
Partner neve: Körös- Berettyói Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 13 188 977 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.22

Sorszám: 123.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Műtárgyak szerkezeteinek javítása ,valamint a Folyáséri II. sztp. 1-es számú szivattyú motorjának javítása.
Partner neve: Békés-Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó): 40 850 394 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.22

Sorszám: 124.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Náddugó eltávolítások és gyökérzónás kotrások. -Ebédlesősziki csatorna -Dögös- Kákafoki főcsatorna -Kopolya csatorna -Csárdaszállási főcsatorna -Szarvas-Békésszentandrási holtág -Vargahosszai csatorna -Bárkás csatorna -Holt-Sebes-Körös -Gyepes-Kopolya alsó ök. -Büngösdi csatorna -Büngösdi főcsatorna -Tulkánér -Nagytóti toprongyos csatorna - Holt-sebes Körös főcsatorna -Paradicsomi I.
Partner neve: Békés-Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó): 90 094 488 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.22

Sorszám: 125.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Kákai halrács javítása valamint a Szigeti és Csiff-Vargazugi szivattyútelepek javítása.
Partner neve: Békés-Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó): 21 417 322 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.22

Sorszám: 126.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Fazekaszugi főcsatorna kotrása valamint burkolat javítása.
Partner neve: Futizo Kft.
Szerződés értéke (nettó): 20 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.22

Sorszám: 127.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Náddugó eltávolítások és szakaszosan elvégzendő gyökérzónás kotrások tárgyban. -Gyulavári főcsatorna -Malomzug-Décsipusztai főcsatorna -Feketerét-Kákafoki csatorna -Kisréti csatorna -Borosgyáni csatorna
Partner neve: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 12 992 126 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.22

Sorszám: 128.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Hosszúfok I. szivattyútelepen a 2-es gép nagyjavítását és a szivattyúakna állékonyságának biztosítása.
Partner neve: Bólem Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 267 717 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.22

Sorszám: 129.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Mirhói szivattyútelep 2. számú, KLT - 800 típusú szivattyú javítása .
Partner neve: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 7 834 645 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.18

Sorszám: 130.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Sarkad-Sitka szivattyútelep és Tulkai zsilip rekonstrukciója című projekthez tervdokumentáció elkészítése. Elkészítés határideje: 2016. június 15.
Partner neve: Alfölf-Planum Kultúrmérnöki Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.17

Sorszám: 131.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - 629 db Cs2M típusú szádlemez vásárlása.
Partner neve: Szádkerép Kft.
Szerződés értéke (nettó): 51 578 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.15

Sorszám: 132.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Hosszúfok-Határér-Kölesér főcsatorna II. ütem kotrása iszapoló kanállal.
Partner neve: Békés-Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó): 21 338 055 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.10

Sorszám: 133.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - 1 db ADCP (Stream Pro) szélessávú (Broadband) ultrahangos vízhozam mérő berendezés vásárlása tartozékokkal.
Partner neve: Techlab Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 692 913 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.03

Sorszám: 134.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Öt gátőrtelepen lévő épületeknél nyílászáró cserék tárgyban. ( Zsofiamajor, Folyáséri, Nagyzug, Endrőd)
Partner neve: Békés- Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 179 790 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.12.02

Sorszám: 135.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: MEGÁLLAPODÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSRÓL - A Körösladányi halcsatorna fenntartása és a Békési duzzasztó burkolatok fenntartása körébe tartozó munkák elvégzése tárgyban.
Partner neve: Seres Fuvarozó, Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 464 167 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.11.26

Sorszám: 136.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Toyota Hilux 2.5 D- 4D SR+ vásárlása.
Partner neve: A1-Autó Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 463 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.11.05

Sorszám: 137.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - Pejréti szivattyútelep, fenntartás keretén belül torló csappantyúk szeréje.
Partner neve: Gép-Ép Bau Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 550 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.10.30

Sorszám: 138.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS - Békési hajómenedék hajózócsatorna hajózóág kotrása.
Partner neve: Aquaremida Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 994 500 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.10.29

Sorszám: 139.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Szanazugi Árvízvédelmi Központ épületének felújításához tervdokumentáció elkészítése.
Partner neve: Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.10.01

Sorszám: 140.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS - KÖVIZIG Vargahosszai- és Sitkai szivattyútelepének nyomócsövei és elzáró kapuinak javítási munkálatai
Partner neve: Futizo Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 480 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.09.24

Sorszám: 141.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA - KÖVIZIG Büngösdi- és Békés II. szivattyútelepének nyomócsövei és elzáró kapuinak korrózió védelmi munkálatai
Partner neve: Strömann Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 820 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.09.24

Sorszám: 142.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Csárdaszállási csatorna 2+400 fm. szelvényében lévő 4T jelű tiltós áteresz javítása.
Partner neve: Bólem Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 480 629 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.09.23

Sorszám: 143.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - K-11 csatorna 0+285 fm szelvényében lévő 1T jelű tiltós áteresz javítása.
Partner neve: Bólem Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 980 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.09.23

Sorszám: 144.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Dögös-Kákafoki főcsatorna 10+374 fm. szelvényében lévő 1 számú átemelő szivattyútelep gereb műtárgyának javítása.
Partner neve: Bólem Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 860 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.09.23

Sorszám: 145.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén (12.08. számú belvízvédelmi szakaszon) elhelyezkedő közcélú vízgazdálkodási létesítmlnyek egyéb fenntartási feladatainak és ezzel összefüggésben felmerülő üzemeltetési költségei megtérítésének tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg: A fenntartói tevékenységet a szerződés 2. pontjában szereplő 12.08. belvízvédelmi szakaszon található 12 db csatorna, érintett szelvényétől- szelvényéig tartó km-en keresztül szükséges elvégezni.
Partner neve: Futizo Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 770 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.09.16

Sorszám: 146.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Mályvádi árvizi szükségtározó fejlesztése című KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007 azonosító számú pályázati projekt keretében "mélyépítési feladatok ellátása" tárgyban indított köszbeszerzési eljárást.
Partner neve: Kondor-Szolg Kft. - Hunút Kft. konzorcium
Szerződés értéke (nettó):  142 500 378 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.09.15

Sorszám: 147.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Mályvádi árvizi szükségtározó fejlesztése című " KEOP -2.1.1/2F/09-11-2011-007 azonosító számú pályázati projekt keretében "magasépítési feladatok ellátása" tárgyban.
Partner neve: Duna Aszfalt Kft.
Szerződés értéke (nettó): 23 801 875 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.09.15

Sorszám: 148.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Szeregyházi gátőrház épületjavítási munkálatai
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 941 653 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.09.08

Sorszám: 149.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében kéziszerszámok, lakatos szerszámok beszerzése.
Partner neve: Körösfémker Kft.
Szerződés értéke (nettó): 16 032 300 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.08.17

Sorszám: 150.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Vargahosszai és Sitkai szivattyútelepének nyomócsövei és elzáró kapuinak rekonstrukciós munkái.
Partner neve: FUTIZO Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 480 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.08.14

Sorszám: 151.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Büngösdii és Békés II. szivattyútelepének nyomócsövei és elzáró kapuinak korrózió védelmi munkái.
Partner neve: STRÖMANN Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 820 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.08.14

Sorszám: 152.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Állami árvízvédelmi műve állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint elnevezésű KEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalosításának keretén belül a Hármas-Körös jp. 67+340-67+380 tkm és a Hortobágy-Berettyó bp. 8+760-9+200 tkm szelvények között.
Partner neve: Szádkerép Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Szerződés értéke (nettó): 22 848 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.27

Sorszám: 153.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - 12.02. sz. belvízvédelmi szakaszon vízgazdálkodási létesítmények fenntartási feladatai.
Partner neve: Békés-Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 099 420 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.27

Sorszám: 154.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - 12.03. sz. belvízvédelmi szakaszon vízgazdálkodási létesítmények fenntartási feladatai.
Partner neve: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 7 231 225 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.27

Sorszám: 155.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - 12.08. sz. belvízvédelmi szakaszon vízgazdálkodási létesítmények fenntartási feladatai.
Partner neve: Futizo Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 215 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.27

Sorszám: 156.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - 12.10. sz. belvízvédelmi szakaszon vízgazdálkodási létesítmények fenntartási feladatai.
Partner neve: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 7 490 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.27

Sorszám: 157.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - 12.01. sz. belvízvédelmi szakaszon vízgazdálkodási létesítmények fenntartási feladatai.
Partner neve: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 7 319 665 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.27

Sorszám: 158.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - 12.02. sz. belvízvédelmi szakaszon vízgazdálkodási létesítmények fenntartási feladatai.
Partner neve: Békés-Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft
Szerződés értéke (nettó): 6 133 240 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.27

Sorszám: 159.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - 12.04. sz. belvízvédelmi szakaszon vízgazdálkodási létesítmények fenntartási feladatai.
Partner neve: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 7 508 941 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.27

Sorszám: 160.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - 12.08. sz. belvízvédelmi szakaszon vízgazdálkodási létesítmények fenntartási feladatai
Partner neve: Futizo Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 684 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.27

Sorszám: 161.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - 12.09. sz. belvízvédelmi szakaszon vízgazdálkodási létesítmények fenntartási feladatai.
Partner neve: Kondor-Szolg Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 388 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.27

Sorszám: 162.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - 12.10. sz. belvízvédelmi szakaszon vízgazdálkodási létesítmények fenntartási feladatai.
Partner neve: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 6 061 500 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.27

Sorszám: 163.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS - "Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése" KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007 azonocító számú projekt megvalósítása. Duna Aszfalt Kft.: 2.400.000,- Ft + ÁFA Hazai Építőgép Társulás Kft.: 1.800.000,- Ft + ÁFA Békés Drén Kft.: 1.800.000,- Ft + ÁFA
Partner neve: DUNA ASZFALT KFT. Hazai Építőgép Társulás Kft. Békés Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.07.02

Sorszám: 164.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - "Napenergia hasznosítása a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál című KEOP-4.10.0/K-2014-0005 jelű pályázati projektben a kivitelezési munkák elvégzése" "Közbeszerzési eljárás"
Partner neve: BÉKÉS-VILL KFT.
Szerződés értéke (nettó): 64 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.05.11

Sorszám: 165.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Országos Közfoglalkoztatási Program keretében "tisztítószer" beszerzés.
Partner neve: TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Szerződés értéke (nettó): 6 008 250 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.05.06

Sorszám: 166.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: MEGÁLLAPODÁS - Árvízi- , belvízi-, vízminőségi-, helyi- vízkárelhárítási védekezési tevékenység kapcsán a 2014. december 1. és december 31. között felmerült költségek részbeni finanszírozása. Költségvetési támogatás forrás: a 2015. évi 20/1/50 "Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat.
Partner neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 94 048 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.04.21

Sorszám: 167.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA - Kedvezményezett 1146 fő. 2015. 03. 01. napjától 2016. 02. 29. napig, 1.609.463.194 Ft.
Partner neve: Békés Megyei Kormányhivatal
Szerződés értéke (nettó): 1 267 291 319 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.04.17

Sorszám: 168.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - Kedvezményezett előzetes árajánlat alapján megrendeli, Ellátó pedig jogszabályi kötelezettségének eleget téve elvállalja a Kedvezményezett részére a 3. pontban rögzített termékek gyártását. A Kedvezményezett kötelelzettséget vállal arra. hogy a szerződésszerűen szállított termékeket átveszi, és azok ellenértékét az Ellátó részére megfizeti. Kedvezményezett nyilatkozik , hogy az ellátási igényének fedezete az ellenérték megfizetésének idejében rendelkezésre áll és azt határidőre megfizeti. Unisex bakancs (712) - 1300 pár Munkavédelmi kesztyű (tenyérvédővel IHV5/K-T) - 11000 pár A teljesítés helye a Kedvezményezett telephelye (5700 Gyula, Nagyváradi út 59/B.)
Partner neve: Ipoly Cipőgyár Kft.
Szerződés értéke (nettó): 13 634 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.03.27

Sorszám: 169.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - A Központi Ellátási Főosztály 30500-6/657-4/2015. iktatószámú kijelölése értelmében, a Kedvezméynezettet előzetes árajánlat alapján megrendeli, Ellátó pedig jogszabályi kötelezettségének eleget téve elvállalja a Kedvezményezett részére 3. pontban felsorolt termékek gyártását. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésszerűen szállított termékeket átveszi, és azok Ellátó részére megfizeti. Kedvezményezett nyilatkozik, hogy az ellátási igényének fedezete az ellenérték megfizetésének idejében rendelkezésre áll és azt határidőre fizeti. Télikabát 1500 db Zubbony 800 db Derekas nadrág 800 db
Partner neve: Adorján-Tex Kft.
Szerződés értéke (nettó): 12 016 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.03.27

Sorszám: 170.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében cserjéző kéziszerszám beszerzése, az alábbiak szerint: ágvágó olló teleszkópos, ágvágó olló rávágós, balta+nyél, kasza bilincshez hozzávaló villáskulcs, kasza fenőkő, kasza+nyél+bilincs, kaszabilincs, kaszapenge A szavatossági idő kezdete: a szerződés teljesítésének időpontja.
Partner neve: KÖRÖSFÉMKER KFT.
Szerződés értéke (nettó): 7 903 200 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.03.25

Sorszám: 171.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében védőeszköz beszerzése. A beszerzendő termékek kimutatását a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. (Gumicsizma 1300 pár)
Partner neve: Riverman Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 728 500 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.03.17

Sorszám: 172.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - A szerződés tárgya az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében 10 000 db VAPE Dream Extra szúnyog- és kullancsriasztó (100 ml) aerosol beszerzés. Az eladó a jelen szerződés alapján ezennel eladja, ugyanakkor a Vevő megveszi a szerződés 1. pontjában részletesen meghatározott mennyiségű és minőségű kullancsriasztót. A szerződő felek a jelen szerződés tárgyát képező kullancsriasztó vételárát a Vevő által korábban megadott és elfogadott írásbeli árajánlata alapján mindösszesen 840,- Ft Ft/db + ÁFA, azaz 8.400.000,- Ft + ÁFA azaz 10.668.000,- forint összegben állapítják meg.
Partner neve: Trade Bt.
Szerződés értéke (nettó): 8 400 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.03.11

Sorszám: 173.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében kisgép beszerzése. A beszerzendő termékek kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az eladó a jelen szerződés alapján ezennel eladja, ugyanakkor a Vevő megveszi az 1. sz. mellékletében meghatározott termékeket.
Partner neve: Csiszér-Gép Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 981 841 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.03.11

Sorszám: 174.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Hatósági szerződés - Országos Közfoglalkoztatási Program Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei - 1246 fő (álláskereső) 2015. március 1. naptól 2016. február 29. napig, 1. 718. 811. 440 Ft
Partner neve: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Szerződés értéke (nettó): 1 353 392 128 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.02.25

Sorszám: 175.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - A szerződés tárgya: 2 db Mazda CX-5 típusú gépjármű beszerzése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. §-a alapján.
Partner neve: KÖRÖS AUTÓCENTRUM KFT.
Szerződés értéke (nettó): 13 456 614 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.02.17

Sorszám: 176.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Lábon történő faanyag értékesítési megállapodás - Doboz 46B Kettős-Körös balp. 29250-30150 tkm.
Partner neve: Derula Kft.
Szerződés értéke (nettó): 18 897 638 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.15

Sorszám: 177.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: MEGÁLLAPODÁS - BM/10171-1/2015 számú támogatási szerződés alapján 944.149.000,- Ft költégvetési támogatás árvízi, belvízi, vízminőségi, helyi vízelhárítási védekezések kiadásainak finanszírozására. 2015. január 1. és 2015. február 28. napja közötti időszakban felmerült és igazolt költégvetések finanszírozása. Költségvetési támogatás forrása: 2015. évi 20/1/50 "Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat.
Partner neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szerződés értéke (nettó):  215 398 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 178.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Körösladány külterület, Berettyó jp. 0+441- 0+880 tkm. szelvények közötti szádlemez verési munkákat 200 fm hosszban, mindösszesen 1200 négyzetméternek megfelelő mennyiségben.
Partner neve: Szádkerép Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 892 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 179.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - 3 db Toyota Hilux beszerzése. Gyártmány: Toyota Hilux 2.5 D- 4D SR+
Partner neve: A1-Autó Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 299 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 180.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Országos Közfoglalkoztatási Program keretében építőanyag beszerzése.
Partner neve: Átrimex Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 218 197 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 181.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Szivattyútelepek elektromos javítási munkálatai.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 700 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 182.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - A megrendelő megrendeli, a vállalkozó elvállalja a Békésszentandrási hajózsilip PLC vezérlés kiépítését.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 800 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 183.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Vargazugi gátőrház (Darvas 0126/7 hrsz. ) épületjavítási munkálatai.
Partner neve: Békés Vill
Szerződés értéke (nettó): 13 421 430 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 184.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - 2 db VM Motori SUN 4105TE típusú szivattyú meghajtó motor beszerzése.
Partner neve: Bátori Gábor - egyéni vállakozó
Szerződés értéke (nettó): 6 930 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 185.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Építőanyag vásárlás .( fenyő fűrészárú, oltott mész, magyar cement Holcim, sóder, homok, betonháló, kőzetgyapot, szürke térkő, szegélykő
Partner neve: Gyula Tüzép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szerződés értéke (nettó): 6 173 556 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 186.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Festékek vásárlása. (Temabond, Temacoat, Temadur, Hígító, S.Lx Durol, Katepox, Body, Body Lp)
Partner neve: Furák Csavar Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 793 061 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 187.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - Truxor- karbantartó gép, Tadano Faun daru, Toyota Hiace (GUK- 562) és Toyota Hiace (GUK-561) gépjárművek felülvizsgálata és javítása
Partner neve: Wind-Watt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szerződés értéke (nettó): 5 146 354 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 188.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS - A fenntartó elvállalja a 12.02., 12.03. belvízvédelmi szakjaszon található 26 db csatorna tisztítását. (nádkaszálás géppel, cserjeírtás géppel, gazkaszálás géppel)
Partner neve: BÓlem Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 784 410 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 189.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZRZŐDÉS - Az alábbi tárgyi eszközök beszerzése: Robbanómotoros kompresszor 1 db Homokfújáshoz utóhűtő és vízleválasztó készlet .
Partner neve: Czeglédi Sándpr- egyéni vállalkozó
Szerződés értéke (nettó): 6 369 091 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2015.01.01

Sorszám: 190.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS - A munka pontos leírása: Fokköz I. sztp. burkolat helyreállítása és a Kiritói sztp. betonszerkezet éps gerebjavítása. Jelen szerződés 2014 december hó 29 napjától 2015 év május hó 31. napjáig terjedő határozott időre jön létre.
Partner neve: BÓLEM Építóipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 11 370 078 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.12.29

Sorszám: 191.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Adásvételi szerződés- A beszerzés tárgya, mennyisége minősége TADANO FAUN ATF 30-2 L típusú daru vásárlása. Alvázszám: WFN2RTLN5Y4030391. A daruval szemben támasztott követelmények : - legkisebb gémkinyúlás melletti emelősúly : 30 tonna, - teljes gémkinyúlás melletti emelősúlya : 9 tonna
Partner neve: Bólem Építőipari Kft
Szerződés értéke (nettó): 7 950 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.12.19

Sorszám: 192.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - Építőanyag beszerzése.
Partner neve: Átrimex Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 872 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.12.15

Sorszám: 193.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő szentesi ivóvízminőség-javító program kivitelezése során jelentkező lakatos munkáinak elvégzését. Jelen szerződés tárgya a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint minősítésre került, és annak alapján építési beruházásnak (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés) minősül. 2014. december 1-2015. április 30-ig tartó határozott időre jön létre a szerzőedés.
Partner neve: Integrál Építő Zrt.
Szerződés értéke (nettó): 9 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.12.01

Sorszám: 194.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A Téli Országos Közfoglalkoztatási Program keretében kisgép beszerzése. A beszerzendő termékek kimutatását a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Jelen szerződés tárgya a közbeszerzésekről szóló 2011. évi. CVIII. tv előírásai szerint minősítésre került, és annak alapján árubeszerzésnek minősül, illetve értékét tekintve közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés.
Partner neve: Csiszér-Gép Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 799 554 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.11.24

Sorszám: 195.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A Téli Országos Közfoglalkoztatási Program keretében kéziszerszám beszerzése. A beszerzendő termékek kimutatását a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Jelen szerződés tárgya a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint minősítésre került , és annak alapján árubeszerzésnek minősül, illetve érétkét tekintve közbeszerzési érékhatár alatti beszerzés.
Partner neve: Körösfémker Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 370 700 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.11.20

Sorszám: 196.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A Téli Országos Közfoglalkoztatási Program keretében kéziszerszám beszerzése. A beszerzendő termékek kimutatását a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Jelen szerződés tárgya a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv előírásai szerint minősítésre került, és annak alapján árubeszerzésnek minősül, illetve értékét tekintve közbeszerzési érékhatár alatti beszerzés.
Partner neve: Körösfémker Kft. 5600 Békéscsaba , Jókai u. 50.
Szerződés értéke (nettó): 8 370 700 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.11.20

Sorszám: 197.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A beszerzés tárgya: gépjavítás, az 1004/2014. (I.17.) Korm. határozat a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtása érdekében. A javítandó termékek:DH-112 Rakodó, Genset áramfejlesztő 30 KW-os, Prága V-3-S (BMH-125), Ford Ranger (Kiz-010), Toyota HiAce (GUK-652), Toyota HiAce (GUK-558), Mercedes Atego(JHA-769)
Partner neve: Inter Turbo Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 880 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.10.30

Sorszám: 198.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Autóalkatrész beszerzése az 1004/2014. (I.17.) Korm. határozat a vízkárelhárítás és az öntözés hatákonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtása érdekében. A beszerzendő termékek kimutatását a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Jelen szerződés tárgya a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szernint minősítésre került, és annak alapján árubeszerzésnek minősül, illetve értékét tekintve közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés.
Partner neve: P.O. Autoalkatrész Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 985 590 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.10.30

Sorszám: 199.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Festékbeszerzés, az 1004/2014. (I.17.) Korm. határozat a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtása érdekében. A beszerzendő termékek kimutatását a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Jelen szerződés tárgya a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv előírásai szerint minősítésre került, és annak alapján árubeszerzésnek minősül, illetve értékét tekintve közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés.
Partner neve: Gyulafer Kft. SKF Szaküzlet
Szerződés értéke (nettó): 5 088 994 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.10.30

Sorszám: 200.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Növényvédő szer beszerzés: Lontrel 300 (5 L), Roundup Bioaktív (20 L), Cambio (5 L), Banvel 480 S ( 5 L), Pallos (5 L), Colombus EC ( 5 L)
Partner neve: Véd-Gátker Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 955 270 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.10.29

Sorszám: 201.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a Kettős.Körös jobbpart hullámterében a Békés 0627 hrsz.ú területen nyári gát építése próba mobilgát betonfészkeinek készítése és a mobilgát próba végrehajtásával kapcsolatos építési , üzemelési, és helyreállítási munkák elvágzését.
Partner neve: Bólem Építőipai Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 329 134 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.10.22

Sorszám: 202.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Kedvezményezett előzetes árajánlat alapján megrendeli, Ellátó pedig jogszabályi kötelezettségének eleget téve elvállalja a Kedvezményezett részére a 3. pontban rögzített termékek gyártását. A Kedvezményezett kötelelzettséget vállal arra. hogy a szerződésszerűen szállított termékeket átveszi, és azok ellenértékét az Ellátó részére megfizeti. Kedvezményezett nyilatkozik , hogy az ellátási igényének fedezete az ellenérték megfizetésének idejében rendelkezésre áll és azt határidőre megfizeti.
Partner neve: Ipoly Cipőgyár Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 390 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.10.16

Sorszám: 203.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés- megrendelő megrendeli , Vállalkozó pedig elvállalja a Az 1004/2014 (I.17) Korm. határozat a vízkárelhárítás ésaz öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedékek végrehajtása érdekében zsilipszerkezetek felújítása.
Partner neve: Bólem Kft
Szerződés értéke (nettó): 7 940 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.10.08

Sorszám: 204.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés- Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a Az 1004/2014. (I.17.) Korm. határozat a vízkárelhárítás és az öntözés hatákonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtása érdekében a Dögös-Kákafoki szivattyútelep 4 db CSK szivattyúinak komplett felújítása.
Partner neve: Békés-Drén Kft
Szerződés értéke (nettó): 7 800 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.10.08

Sorszám: 205.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés- megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja az 1004/2014 (I.17.) korm. határozat a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtása érdekében a Dögös-Kákafoki főcsatorna műtárgyfelújítását.
Partner neve: Futizó Kft.
Szerződés értéke (nettó): 14 880 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.10.08

Sorszám: 206.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Vállalkozói szerződés - a Hármas-Körös 79,19 fmk szelvényében létesítendő sólyapálya lemezverési és húzási munkái a kiviteli terv, valamint a helyszíni egyeztetéseknek megfelelően.
Partner neve: Tótkaép Építőipari Kft. (5500 Gyomaendrőd, VI.ker. 540.)
Szerződés értéke (nettó): 7 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.08.21

Sorszám: 207.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Kiegészítő nyilatkozat az alábbi vállalkozási szerződéshez :KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0016 az.számú "Élőhely rehabilitáció hallépcső építésével a Békésszentandrási duzzasztó" elnevezésű projekthez.
Partner neve: IN SITU Hungária Kft. (1121 Budapest, Arató út 37.)
Szerződés értéke (nettó):  164 405 666 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.08.21

Sorszám: 208.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén lévő folyók nagyvízi mederkezelési terveinek az elkészítése.
Partner neve: Alföld-Planum Kultúrmérnöki Kft. (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. I/2.)
Szerződés értéke (nettó): 19 320 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.08.19

Sorszám: 209.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén lévő folyók nagyvízi mederkezelési terveinek, össz. 6 db tervnek a 2D-s hidrodinamikai modellezési feladatrészének elkészítése.
Partner neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ÉMK Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék (1111 Bp. Műegyetem rkp. 3.)
Szerződés értéke (nettó): 16 660 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.08.18

Sorszám: 210.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  Ellátási szerződés módosítása - tárgya: Unisex száras 712 cipő, és munkavédelmi kesztyű termékek legyártása. Módosítás a teljesítés véghatárideje: 2014.08.31.
Partner neve: Ipoly Cipőgyár Kft. (2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
Szerződés értéke (nettó): 15 550 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.08.04

Sorszám: 211.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása - 2014.03.25.-én kelt DAOP-5.2.1/A-11-2011-0025 azonosító számú "Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Békésszentandráson" elnevezésű projekt keretében megvalósuló kivitelezési munkálataira (áteresz átépítése és holtág-végi csatorna kotrása).
Partner neve: Kondor-Szolg Kft. és Békés-Vill Kft. konzorciuma
Szerződés értéke (nettó): 76 944 180 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.07.31

Sorszám: 212.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Ellátási szerződés módosítása - tárgya: Unisex száras 712 cipő, és munkavédelmi kesztyű termékek legyártása. Módosítás a teljesítés véghatárideje: 2014.08.15.
Partner neve: Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
Szerződés értéke (nettó): 15 550 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.07.11

Sorszám: 213.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - Folyáséri bekötőút építése a Sebes-Körös jobbpart, Félhalmi bekötőút építése a Hármas-Körös balpart, valamint a Kettős-Körös balpart, töltéssuvadás helyreállítások a Fehér-,Fekete-Körös közti lokalizációs töltés, Békésszentandrási hajózsilip, alsó hajócsatorna lesuvadt baloldali partvédőmű helyreállítása.
Partner neve: Békés-Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítő Kft. 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.
Szerződés értéke (nettó):  138 900 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.07.04

Sorszám: 214.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Adásvételi szerződés - 3 db Toyota Hilux gépjármű beszerzése, metál fényezéssel, platóbéléssel, műanyag zárt felépítménnyel, vonóhoroggal, gumiszőnyeg garnitúrával, téli gumival.
Partner neve: A1-Autó Kft. 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2.
Szerződés értéke (nettó): 21 998 100 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.07.04

Sorszám: 215.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés módosítása - tárgya: vízkárelhárítási tevékenység céljára, az elrendelt védekezési készültség alatti munkák elvégzése ill. műtárgy javítása. Módosítás a szerződés teljesítési határideje: 2014. augusztus 31.
Partner neve: Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700 Gyula, Munkácsy M. u. 19.)
Szerződés értéke (nettó): 10 157 480 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.06.20

Sorszám: 216.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés módosítása - tárgya: vízkárelhárítási tevékenység céljára, az elrendelt védekezési készültség alatti munkálatok elvégzése, szivattyútelepek javítása. Módosítás a szerződés teljesítési határideje: 2014.08.31.
Partner neve: Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700 Gyula, Munkácsy M. u. 19.)
Szerződés értéke (nettó): 10 236 220 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.06.20

Sorszám: 217.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés módosítása - tárgya: vízkárelhárítási tevékenység céljára, az elrendelt védekezési készültség alatti munkálatok elvégzése: kotrási munkák, szivattyútelepi javítás. Módosítás a szerződés teljesítési határideje: 2014.08.31.
Partner neve: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat (5630 Békés, Szánthó Albert u. 20.)
Szerződés értéke (nettó): 8 031 496 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.06.20

Sorszám: 218.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Adásvételi szerződés - az Országos Közfolglalkoztatási Program keretében kéziszerszámok beszerzése.
Partner neve: Körösfémker Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 871 400 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.06.10

Sorszám: 219.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - tárgya: vízkárelhárítási tevékenység céljára, az elrendelt védekezési készültség alatti munkák elvégzése ill. műtárgy javítás.
Partner neve: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 10 157 480 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.05.27

Sorszám: 220.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - tárgya: vízkárelhárítási tevékenység céljára, az elrendelt védekezési készültség alatti munkálatok elvégzése, szivattyútelepek javítása.
Partner neve: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 10 236 220 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.05.27

Sorszám: 221.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - tárgya: vízkárelhárítási tevékenység céljára, az elrendelt védekezési készültség alatti munkálatok elvégzése: kotrási munkák, szivattyútelepi javítás.
Partner neve: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 8 031 496 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.05.27

Sorszám: 222.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - tárgya: vízkárelhárítási tevékenység céljára, az elrendelt védekezési készültség alatt a KÖVIZIG kezelésében lévő Szeghalmi övcsatorna és Ó-Berettyó csatorna területén munkálatok elvégzése.
Partner neve: Békés-Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó): 81 659 843 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.05.27

Sorszám: 223.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Hatósági szerződés I.sz. módosítása - 1552 főre csökken a foglalkoztatottak száma az OKP támogatás nyújtása tárgyában.
Partner neve: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Szerződés értéke (nettó):  897 388 923 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.05.21

Sorszám: 224.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés 2. számú módosítás - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0016 az.számú "Élőhely rehabilitáció hallépcső építésével a Békésszentandrási duzzasztónál" megnevezésű közbeszerzési eljárás során vállalkozó elvállalja a műszaki leírásba foglalt építési munkák kivitelezését.
Partner neve: IN SITU Hungária Kft.
Szerződés értéke (nettó):  164 440 556 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.05.21

Sorszám: 225.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Ellátási szerződés - tárgya: KEO 30500-4/846-4/2014.ikt. számú kijelölése értelmében -nadrág, zubbony, láthatósági mellény megrendelése.
Partner neve: Adorján-Tex Kft.
Szerződés értéke (nettó): 11 220 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.05.15

Sorszám: 226.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Ellátási szerződés - tárgya: Unisex száras 712 cipő, és munkavédelmi kesztyű termékek legyártása.
Partner neve: Ipoly Cipőgyár Kft.
Szerződés értéke (nettó): 15 550 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.05.13

Sorszám: 227.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Adásvételi szerződés - tárgya: az OKP keretében 1600 db átszúrás-mentes gumicsizma beszerzés.
Partner neve: Riverman Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 664 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.05.12

Sorszám: 228.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Adásvételi szerződés - tárgya: az OKP keretében 8850 bd VAPE DERM szúnyog és kullancsriasztó (100ml) aerosol beszerzés.
Partner neve: Trade Bt.
Szerződés értéke (nettó): 7 080 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.05.09

Sorszám: 229.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vagyonkezelési szerződés módosítása - gyulai 0929/7 hrsz alatt nyilvántartott, erdő művelési ágú, 31201 ha területű, 46,18 ak értékű és a gyulai 01247 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan 18964/249487 hányadát képező 18964 ha területű, 53,58 ak értékű ingatlanok.
Partner neve: MNV Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Szerződés értéke (nettó): 5 660 650 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.04.08

Sorszám: 230.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - "DAOP-5.2.1/A-11-2011-0007 azonosító számú "Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason"projekt keretében Szarvas-Békésszentandrás holtágrendszer rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében tárgyú építési beruházás munkáinak teljes körű kivitelezése
Partner neve: Szarvas Város Önkormányzata konzorcium vezető
Szerződés értéke (nettó):  252 700 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.04.08

Sorszám: 231.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási Szerződés: - "Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Békésszentandráson"elnevezésű, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0025 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósuló áteresz átépítése és holtág-végi csatorna kotrása"Közbeszerzési eljárás.
Partner neve: KONDOR-SZOLG Kft., Békés-Vill Kft. Konzorcium
Szerződés értéke (nettó): 76 944 180 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.03.25

Sorszám: 232.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Szállítási Szerződés: - A 2011.évi CVIII.tv.122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Téli Átmeneti Országos közfoglalkoztatási programhoz kéziszerszámok beszerzése.
Partner neve: KÖRÖSFÉMKER BT.
Szerződés értéke (nettó): 11 869 050 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.03.18

Sorszám: 233.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Egyezségi megállapodás terület környezeti kármentesítése érdekében szükséges épületek elbontásával kapcsolatos kártalanítása
Partner neve: PLENDIK Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 30 660 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.03.11

Sorszám: 234.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szolgáltatási szerződés - Szivattyútelepeken az éves fenntartási munkálatok elvégzése az 1. számú melléklet szerint.
Partner neve: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 20 581 656 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.03.10

Sorszám: 235.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szolgáltatási szerződés - szivattyútelepeken az éves fenntartási munkálatok elvégzése az 1. számú melléklet szerint.
Partner neve: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Szerződés értéke (nettó): 14 535 433 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.03.10

Sorszám: 236.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízási Szerződés: - KEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében lefolytandó közbeszerzési eljárások előkészítésével,lebonyolításával, a beszerzésekhez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok teljes körű ellátásával, a mindenkor hatályos Kbt.előírásainak megfelelően.
Partner neve: EuProcure Consult Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 900 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.02.28

Sorszám: 237.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Hatósági Szerződés: - Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság Téli Országos Közfoglalkoztatási Program hatósági szerződések 2.sz. módosítása.
Partner neve: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Szerződés értéke (nettó):  540 557 212 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.02.04

Sorszám: 238.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya:  Lábon történő faanyag értékesítési megállapodás: - Szerződő felek lábon álló ipari és tűzifa értékesítésben állapodnak meg akként,hogy a vevő köteles az 1. sz. táblázatban feltüntetett erdőrészeken jelölt lábon álló faanyag kitermelését elvégezni.Szerződő felek a kitermeléssel nyert ipari és tűzifa bruttó értékére és mennyiségére vonatkozóan az alábbi (1.sz.táblázat)egység- és vételárban állapodnak meg.Vevő tudomásul veszi és elfogadja,hogy a vételár a cserjeírtással,a tuskók talajszintben történő visszavágásával, a teljes vágásterület-takarítási munkálatokkal együtt érvényes,melynek elvégzésére a vevő kötelezi magát.
Partner neve: Nagy Zoltán egyéni vállalkozó
Szerződés értéke (nettó): 20 319 800 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.01.29

Sorszám: 239.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés módosítása - 2014.04.08. napján kötött "DAOP-5.2.1/A-11-2011-0007 számú "Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason" projekt keretében Szarvas-Békésszentandrás holtágrendszer rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében tárgyú építési munkák kivitelezésére kötött szerződés közös megegyezéssel való módosítása.
Partner neve: Szarvas Város Önkormányzata mint konzorcium vezető
Szerződés értéke (nettó):  252 700 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2014.01.01

Sorszám: 240.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szállítási Szerződés: - A Szállító vállalja a szerződés I sz. mellékletét képző Országos Vízügyi Főigazgatóság részére 2013. juliús 15-én készített árajánlat és kiegészítő árajánlat alapján alábbiakban részletezett felmérési eszközök, szoftverek és tartozékok beszerzését szállítását, használatuk Helyszíni Betanítását.
Partner neve: Leica Geosystems Hungary Kft.
Szerződés értéke (nettó): 13 595 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.21

Sorszám: 241.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szállítási Szerződés:4db TRH-171 hegesztő,10db HONDA ECT-7000 áramfejlesztő,15db hosszabbító 3x2,5 GT gumi 50m.
Partner neve: Zákány Szerszámház Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 427 930 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.20

Sorszám: 242.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - 1 db KÖRÖS 500 szivattyú gyártása
Partner neve: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 16 299 213 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.19

Sorszám: 243.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - 1 db KÖRÖS 500 szivattyú gyártása
Partner neve: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 16 299 213 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.19

Sorszám: 244.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Adásvételi szerződés: - Toyota Hilux 2.5D MT SR+ modell vásárlása.
Partner neve: A1 Autó Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 199 700 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.19

Sorszám: 245.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szállítási szerződés: - A Szállító a jelen szerződés 1 sz.mellékletét képező kimutatásban tételesen fltüntetett építési anyagokat leszállítja a Megrendelő részére.
Partner neve: ÁTRIMEX Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 999 409 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.18

Sorszám: 246.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0004 az. számú "Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése" tárgyú projektben a Kisdelta árvízi szükségtározó beruházás építési munkáinak eredményeként létrejövő Műszaki Leírásban meghatározott létesítmény megépítése.
Partner neve: KBH-Delta Konzorcium
Szerződés értéke (nettó): 2 994 867 774 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.16

Sorszám: 247.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés: -Megbízott az alább részletezett"Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének kármentesítése,azonosító szám KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0009"pályázat
Partner neve: Békéscsaba,volt Patyolat vállalat
Szerződés értéke (nettó): 23 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.16

Sorszám: 248.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási Szerződés: - Megrendelő a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0009 jelű,az"Békéscsaba,volt Patyolat vállalat területének kármentesítése" című projek (továbbiakban: projekt) keretein belül a marketing és nyilvánossághoz kapcsolódó szakfeladatok elvégzését kívánja megrendelni.
Partner neve: Gyula TV Rádió- és Televiziós Műsorkészítő Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 800 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.16

Sorszám: 249.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízott az alább részletezett"Békéscsaba,volt Patyolat vállalat területének kármentesítése,azonosító szám: KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0009" pályázat megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment támogató tanácsadói feladatok elvégzésére vállal kötelezettséget a megbízó projektje sikeres megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációban meghatározott és részletezett feladatok szerint.
Partner neve: Eubility Group Kft.
Szerződés értéke (nettó): 23 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.16

Sorszám: 250.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási Szerződés: - Megrendelő megrendeli,Vállalkozó pedig elvállalja a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Központi Székháznál és a Szanazugi Árvízvédelmi Központnál végzendő-nem építési engedély köteles-építőmesteri munkákat. -A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megállapodása alapján a Vízügyi Hatóság részére átadott 150m2 alapterületű épületrész leválasztásának építőmesteri munkái. -Régi épületrész földszint 1 sz. iroda és az iroda előtti folyosó teljes rekonstrukciójának építőmesteri munkák. -Irattár polcrendszer bővítése a pincében meglévő kivitelben és az ahhoz kapcsolódó építőmesteri munkák. -A Szanazug Árvízvédelmi Központnál végzendő építőmesteri munkák.
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 13 970 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.10

Sorszám: 251.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Adásvételi szerződés: - Toyota Hilux 2.5D MT SR+ modell vásárlása.
Partner neve: A1 Autó Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 199 700 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.12.09

Sorszám: 252.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Ellátási szerződés - 600 db munkáskabát, 600 db derekas nadrág és 1000 db téli kabát megrendelése.
Partner neve: Adorján-Tex Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 956 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.11.12

Sorszám: 253.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szállítási szerződés - a Téli Közfoglalkoztatási Program keretében 600 pár átszúrás-mentes gumicsizma, 2000 pár téli védőkesztyű, és 1000 db téli sapka beszerzése.
Partner neve: Riverman Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 994 400 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.11.08

Sorszám: 254.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Felhasználási és megvalósítási szerződés - Megbízás a közterületen elhelyezésre kerülő képzőművészeti alkotás megtervezésére, annak kivitelezésére.
Partner neve: SZÉRI-ART Bt.
Szerződés értéke (nettó): 10 220 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.10.30

Sorszám: 255.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés - Megbízás a "Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése" megnevezésú "KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0004" az. számú projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Partner neve: OVIBER-UTIBER Konzorcium
Szerződés értéke (nettó): 92 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.10.18

Sorszám: 256.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási Szerződés: - Árvízvédelmi műtárgyak üzembiztonságot szolgáló rekonstrukciós munkák a mellékelt feladatjegyzék szerint.Mérgesi vízvisszavezető zsilip,Élővíz csatorna torkolati ellennyomó zsilip,Élővíz csatorna torkolati zsilip,Hosszúfok-IV szivattyútelep,Békésszentandrási gravitációs zsilip,Folyásér II.szivattyútelep,Hosszúfok-III.szivattyútelep,Malomfoki szivattyútelep.
Partner neve: Békés-Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 519 685 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.10.15

Sorszám: 257.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Megállapodás a kárelhárítási költség első részletfizetésének elhalasztásáról és a teljes összeg megfizetéséről. (Szarvas, Malomzug-Décsipusztai fcs és csatlakozó csatornáin okozott szennyezés miatti kárelhárítási intézkedések költségei)
Partner neve: Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 31 529 867 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.10.02

Sorszám: 258.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - Kotrási munkálatok végzése a Gyepes fcs. 21+42 - 38+909 szelvényeken a Gyepes tározó közfoglalkoztatási mintaprogram keretein belül.
Partner neve: Békés-Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó): 15 199 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.09.24

Sorszám: 259.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szállítási szerződés - Közmunka programhoz tárgyi eszközök beszerzése (stihl: 4db ágvágó gép, 2 db permetező gép, 25 db motoros fűrész, 25 db bozótvágó, 10 db bozótvágó, 2 db robbanómotoros szivattyú, 4 db nagyteljesítményű fűnyíró)
Partner neve: Csiszér-Gép Kft.
Szerződés értéke (nettó): 13 298 743 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.09.24

Sorszám: 260.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - A "Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének kármentesítése" megnevezésű KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0009 az. számú projekt kivitelezése, kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése vállalkozási szerződés keretében.
Partner neve: PATYOLAT konzorcium
Szerződés értéke (nettó): 2 399 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.09.24

Sorszám: 261.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés - Megbízás a "KEOP-2.4.0/2f/09-11-2011-0009" az.számú "Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének kármentesítése" megnevezésű projekt megvalósítási szakaszához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Partner neve: Repét Kft. - Naturaqua Kft.
Szerződés értéke (nettó): 13 445 371 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.09.20

Sorszám: 262.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés - Megbízás a "KEOP-2.4.0/2f/09-11-2011-0009" az.számú "Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének kármentesítése" megnevezésű projekt megvalósítási szakaszához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Partner neve: Repét Kft. - Naturaqua Kft.
Szerződés értéke (nettó): 13 445 371 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.09.20

Sorszám: 263.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0016 az.számú "Élőhely rehabilitáció hallépcső építésével a Békésszentandrási duzzasztónál" megnevezésű közbeszerzési eljárás során vállalkozó elvállalja a műszaki leírásba foglalt építési munkák kivitelezését.
Partner neve:  IN SITU HUNGÁRIA Kft.
Szerződés értéke (nettó):  164 405 666 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.08.22

Sorszám: 264.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés - A "KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0016" az.számú "Élőhely rehabilitáció hallépcső építésével a Békésszentandrási duzzasztónál" megnev. projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység.
Partner neve: VERKER Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 600 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.08.15

Sorszám: 265.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Támogatási szerződés - a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében megvalósuló "Magyar-román határmenti belvíz védekezési együttműködés fejlesztése - MALOMFOK - ROIT" c. projekt érdekében támogatás biztosítása.
Partner neve: Belügyminisztérium
Szerződés értéke (nettó): 30 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.07.30

Sorszám: 266.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0002 az.számú "Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz.-ú területek kármentesítése" megnevezésű projekt kivitelezése, a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése.
Partner neve: KRÓMLADÁNY konzorcium (Vezető tag: BÉKÉS DRÉN Kft.)
Szerződés értéke (nettó):  679 350 709 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.07.08

Sorszám: 267.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - "Vállalkozási szerződés keretében az Árvízi veszély- és kockázati térképezés és tervezés alapozó vizsgálatai, országos irányelv készítése, a szükséges adatok előállítása és adattári elhelyezése" c. projektben történő közreműködés, feladatok elvégzése.
Partner neve: VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 211 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.07.03

Sorszám: 268.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés - a "KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0002" az. számú, Körösladányi 035/13 és 035/14 hrsz-ú területek kármentesítése megnevezésű projekt megvalósítási szakaszához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Partner neve: VERKER Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 14 850 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.07.01

Sorszám: 269.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szállítási szerződés - Árvízvédekezésben használt védelmi anyagok pótlása, 57.150 db szájszegett jutazsák 50 x 80 cm méretben.
Partner neve: Dobó Trade Kft.
Szerződés értéke (nettó): 13 544 550 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.06.28

Sorszám: 270.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szállítási szerződés - 180.000 db 56 x 80 cm PP zsák megrendelése.
Partner neve: ÁBRÁND-TEXTIL Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 820 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.06.19

Sorszám: 271.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - Vállalkozó elvállalja 5 db Agrofil 500-as (3db IFA motoris és 2 db Csepel motoros) szivattyú javítását.
Partner neve: BÉKÉS DRÉN Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 850 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.06.07

Sorszám: 272.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés - a "KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0002 az. számú a Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz.-ú területek kármentesítése" megnevezésű páylázat megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmentet támogató tanácsadói feladatok elvégzésének elvállalása.
Partner neve: Eubility Group Kft.
Szerződés értéke (nettó): 22 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.06.06

Sorszám: 273.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - a KEOP-2.1.1/2f/09-11-2011-0007 azonosító számú "Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése" c. projekt keretében a beruházás építési kivitelezési munkáinak eredményeként létrejövő Műszaki Leírásban meghatározott létesítmény megépítése.
Partner neve: DUNA ASZFALT Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 471 273 894 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.05.24

Sorszám: 274.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: 2011. évi CVIII. tv. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Közmunka programhoz kéziszerszámok beszerzése.
Partner neve: KÖRÖSFÉMKER Bt.
Szerződés értéke (nettó): 23 987 400 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.05.18

Sorszám: 275.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Szolgáltatói szerződés - Öntöző- és halastavi vízszolgáltatás a Szarvas-Kákai öntözővízrendszerben 2013.04.15.-tő 2013.09.30.-ig.
Partner neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 9 300 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.04.30

Sorszám: 276.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - Útjavítási munkák elvégzése (kátyúzás meleg aszfalttal) a Körösladány, Sebes-Körös bp. 8+900 - 9+305 tkm-ek között, illetve Újiráz, Kóti gtp. bekötőút 32+780 - 32+880 tkm-ek között.
Partner neve: Duna Aszfalt Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 560 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.04.26

Sorszám: 277.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - Vállalkozó elvállalja az árvízvédekezést követően szükségessé vált újavítási munkákat (kátyúzás, padkarendezés) a Mezőtúri árvízkapuhoz vezető úton.
Partner neve: MVK Mezőtúri Városüzemeltetési Kommunális Kft.
Szerződés értéke (nettó): 16 430 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.04.26

Sorszám: 278.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés - megbízás a Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése c. KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007 az. sz. projekt földmunkái által érintett Gyula 754. sz. régészeti lelőhely területén szükséges próbafeltárásra, ill. teljes felületű régészeti megelőző feltárás elvégzésére.
Partner neve: Munkácsy Mihály Múzeum
Szerződés értéke (nettó): 16 088 350 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.04.23

Sorszám: 279.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Tervezési szerződés - A KEOP-7.3.1.2./09-11-2011-0015 sz. projekttel kapcsolatban tervező elvállalja az Előzetes vizsgálati dokumentáció, Vízjogi létesítési engedélyezi tev, Kiviteli terv, Művelési ágból való kivonási tervek elkészítését, engedélyeztetését, megjelenítését.
Partner neve: Erbo-Plan Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.04.19

Sorszám: 280.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - A Környezeti és Energia Operatív Program "Élőhelyvédelmi beavatkozások a Szarvas-Békésszentandrási holtág őshonos halfaunája és életközösségének védelme érdekében" c. KEOP-7.3.1.2./09-11-2011-0015 sz. projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányának és költséghaszon-elemzésének (RMT+CBA) elkészítése.
Partner neve: Euro M - Érték Pénzügyi Tanácsadó és Befektető Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 200 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.04.19

Sorszám: 281.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  Ellátási szerződés - 1800 pár védőbakancs legyártása és leszállítása
Partner neve: Ipoly Cipőgyár Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 540 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.04.03

Sorszám: 282.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés a "Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése c. KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007" azonosító számú projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Partner neve: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (OVIBER Kft.)
Szerződés értéke (nettó):  148 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.03.20

Sorszám: 283.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Kiviteli tervek elkészítése a KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0010 azonosító számú "Békési duzzasztómű hosszirányú átjárhatóságának biztosítása" elnevezésű projekt keretében.
Partner neve: Erbo-Plan Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 150 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.03.18

Sorszám: 284.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szállítási szerződés - Szállító leszállítja a megrendelő által rendelt 1800 pár Átszúrás-mentes gumicsizmát.
Partner neve: Riverman Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 020 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.03.11

Sorszám: 285.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - Hosszúfok-Határér-Kölesér főcsatorna 16+800 - 25+800 szelvényei közötti szakasz vízjogi engedélyben rögzített állapotának helyreállítása.
Partner neve: Békés-Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó): 23 050 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.03.11

Sorszám: 286.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Ellátási szerződés - 10500 db védőkesztyű megrendelése. 5250 db Védőkesztyű MSZ EN420 (10-es méret) 5250 db Védőkesztyű MSZ EN420 (11-es méret) Egységár: 510 Ft
Partner neve: Ipoly Cipőgyár Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 355 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.03.08

Sorszám: 287.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - Tiszavölgyi árvízvédelmi rendszerek üzemirányításának a Vállalkozó által működtetett árvízvédelmi létesítmények árvíz esetén történő irányításának kidolgozását a hidrometeorlógiai és hidrológiai adatok előrejelzések alapján.
Partner neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 30 690 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.03.05

Sorszám: 288.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Ellátási szerződés - 1800 db munkáskabát és 1800 db derekas nadrág megrendelése.
Partner neve: ÁBRÁND-TEXTIL Kft.
Szerződés értéke (nettó): 11 424 600 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.03.04

Sorszám: 289.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Lábon történő faanyag értékesítés
Partner neve: GUMI-COOP Kft.
Szerződés értéke (nettó): 11 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2013.01.21

Sorszám: 290.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - Kizárólagos állami tulajdonú belvízcsatornákon lévő vízkormányzó műtárgyak felújítása és helyreállítása. (Nagytóti Toprongyos cs. 2+599 és 5+190 sz.; Gyepes cs. 14+579; Korhány cs. 0+125; V-3 Óvári cs. 6+690 és 8+070 sz.)
Partner neve: Békés-Drén
Szerződés értéke (nettó): 7 086 614 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.12.03

Sorszám: 291.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Közbeszerzési eljárás - "Mályvádi árvízi szükségtározó" című KEOP-7.2.1.1-2008-0027 jelű projekt teljes megvalósítási időszaka alatt tájékoztatási és nyilvánossági szakfeladatok ellátása.
Partner neve: Proszerv Kft.
Szerződés értéke (nettó): 17 600 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.10.24

Sorszám: 292.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Mályvádi árvízi szükségtározó kivitelezéssel érintett területen lőszermentesítés elvégzése a Projekt megvalósításához szükséges munkák biztonságos elvégzése érdekében.
Partner neve: EL-KÁ és Társa Kft.
Szerződés értéke (nettó): 24 880 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.10.11

Sorszám: 293.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Megállapodás bérlőkijelölési jogról való lemondásról (Gyula, Honvéd ltp. 11. IV/12-13. ingatlanok)
Partner neve: Gyula Város Önkormányzata
Szerződés értéke (nettó): 7 100 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.10.11

Sorszám: 294.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szállító feladata a közbeszerzési eljárás során meghatározott termékek (1 db rézsűkaszáló gép és annak vontatásásra alkalmas 1 db traktor) szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Partner neve: Agro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 19 077 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.10.08

Sorszám: 295.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Közbeszerzési eljárás - "MALOMFOK-ROIT HURO/0802/098 pályázati azonosítószámú projekthez kapcsolódóan "Magyar-román határmenti belvízvédekezési együttműködés fejlesztése - Malomfoki szivattyútelep elektrifikálása"
Partner neve: Békés-Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó):  144 433 383 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.10.08

Sorszám: 296.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Közbeszerzési eljárás - "A Fekete-Körös árvízvédelmi célú fjelezstése - FEKETEKOMPLEX" HURO/0802/123 pályázati azonosítószámú projekthez kapcsolódóan "Partvédmű, mértékadó és távjelző vízmérce építése".
Partner neve: Békés-Drén Kft.
Szerződés értéke (nettó):  131 760 094 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.10.08

Sorszám: 297.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: 2011. évi CVIII. tv. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Közmunka programhoz kisgépek, tárgyi eszközök beszerzése.
Partner neve: Csiszér-Gép Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 544 526 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.09.24

Sorszám: 298.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: 2011. évi CVIII. tv. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Közmunka programhoz kéziszerszámok, kisgépek beszerzése.
Partner neve: KÖRÖSFÉMKER Bt.
Szerződés értéke (nettó): 11 397 800 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.09.24

Sorszám: 299.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Mályvádi árvízi szükségtározü fejlesztése KEOP-2.1.1./2F/09-11-2011-0007. projekt keretében 40 db Egységes Digitális Rádió Távközlő Rendszer (továbbiakban EDR) beszerzése. Termék típusa: EADS THR 880i Light kézirádió
Partner neve: Lenár-Jagd Bt.
Szerződés értéke (nettó): 6 600 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.09.21

Sorszám: 300.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Megrendelő (KÖTIVIZIG) megrendeli vállalkozótól Sajfoki szivattyútelep I. sz. KLT-800 típusú szivattyú teljes helyszíni ki- és beszerelését, illetve műhelyi javítását és felújítását.
Partner neve: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG)
Szerződés értéke (nettó): 11 023 622 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.09.03

Sorszám: 301.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Közbeszerzési eljárás:"A Fekete-Körös komplex árvízvédelmi célú fejlesztése - FEKETEKOMPLEX" HURO/0802/123 pályázati azonosítószámú projekthez kapcsolódóan a Remetei gátőrtelep rekonstrukciójában a kivitelezési munkák tárgyában
Partner neve: BÓLEM Kft.
Szerződés értéke (nettó): 56 328 347 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.07.11

Sorszám: 302.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Közbeszerzési eljárás a Malomfoki gátőrtelep rekonstrukciójában a kivitelezési munkák tárgyában.
Partner neve: BÓLEM Kft.
Szerződés értéke (nettó): 37 850 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.07.11

Sorszám: 303.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  Táj- és víztörténet bemutató, oktató és információs házak a Körös- és Berettyó- és Ér-völgyében HURO/0802/120 - Enteriőrök beszerzése
Partner neve: Art-Copy Studió Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 800 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.07.10

Sorszám: 304.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: "Táj- és víztörténetet bemutató, oktató és információs házak a Körös- és Berettyó- és Ér-völgyében HURO0802/120" tárgyú beruházással kapcsolatban installáció szállítása, beszerelése. (kiállítási tabló, szórólaptartó,fűzfalevél úszópult, érintőképernyő stb...)
Partner neve: BÓLEM Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.07.06

Sorszám: 305.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: "Táj- és víztörténeti bemutató, oktató és információs házak a Körös- és Berettyó- és Érvölgyében HURO0802/120" tárgyú beruházással kapcsolatban filmkészítés
Partner neve:  Art-Copy Studió Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 820 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.07.06

Sorszám: 306.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya:  Táj- és víztörténet bemutató, oktató és információs házak a Körös- és Berettyó- és Ér-völgyében HURO/0802/120 - Interaktív vetítő rendszer beszerzése és medence film elkészítése
Partner neve: Novastore Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 408 300 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.06.18

Sorszám: 307.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: HURO/0802/120 projektben a "Technikai szerelés" elvégzése
Partner neve: Békés-Vill Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 287 997 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.06.15

Sorszám: 308.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Táj- és víztörténet bemutató, oktató és információs házak a Körös- és Berettyó- és Ér-völgyében HURO/0802/120 - Külső belső épületjavítás
Partner neve: Bozó-Architectura Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.05.25

Sorszám: 309.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Táj- és víztörténet bemutató, oktató és információs házak a Körös- Berettyó- és Ér-völgyében HURO/0802/120-külső belső épületjavítás
Partner neve: Bozó-Architektura Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 850 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.05.14

Sorszám: 310.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: vállalkozási szerződés a KEOP-7.3.1.2/09-2010-0018 sz. pályázatban tervezési tevékenység elvégzésére
Partner neve: ERBO-PLAN Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 800 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.04.27

Sorszám: 311.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: 47 db STIHL láncfűrész, 60 db STIHL fűkasza, 12 db STIHL nyeles-vágó, 2 db motoros permetező, 1 db nagyteljesítményű fűnyíró megrendelése
Partner neve: Csiszér-Gép Kft.
Szerződés értéke (nettó): 22 097 577 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.04.17

Sorszám: 312.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Országos Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósítandó kéziszerszámok beszerzése.
Partner neve: Körösfémker Bt.
Szerződés értéke (nettó): 19 967 500 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.04.17

Sorszám: 313.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: tájékoztatási és nyilvánossági szakfeladatok ellátása a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú projektben
Partner neve: Proszerv Kft.
Szerződés értéke (nettó): 17 360 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.03.20

Sorszám: 314.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szállítási szerződés
Partner neve: AGRO-BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 18 755 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.03.08

Sorszám: 315.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: 1.800 db Átszúrásmentes védőbakancs (712-es modell, férfi száras, S3 textil béléssel) megrendelése
Partner neve: Ipoly Cipőgyár Kft.
Szerződés értéke (nettó): 9 531 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.02.20

Sorszám: 316.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: 1.800 db munkáskabát, derekas nadrág és átszúrás mentes talpú gumicsizma megrendelése
Partner neve: Ábránd-Textil Kft.
Szerződés értéke (nettó): 18 120 600 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.02.20

Sorszám: 317.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: IVédőkesztyű artériabiztosító mandzsettával, Védőszemüveg, Esőkabát, Láthatósági mellény megrendelése
Partner neve: Riverman Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 197 800 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.02.20

Sorszám: 318.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Lábon történő faanyag értékesítési megállapodás
Partner neve: Nagy Zoltán, Biharnagybajom
Szerződés értéke (nettó): 7 280 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.01.30

Sorszám: 319.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Kisdelta árvízi szükségtározó lőszermentesítése
Partner neve: EL-KÁ és Társa Kft.
Szerződés értéke (nettó): 23 600 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2012.01.23

Sorszám: 320.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Eseti megbízási szerződés: - "Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése,KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007" tárgyú beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatása közbeszerzési szakértői tevékenység keretében.
Partner neve: Qualitas Consulting Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 840 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2011.11.23

Sorszám: 321.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Táj és víztörténetet bemutató , oktató és információs házak a Körös- és Berettyó-és Érvölgyében HURO0802/120 tárgyú beruházással kapcsolatos tervezés és tervezői művezetés
Partner neve: Bozó-Architectura
Szerződés értéke (nettó): 6 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2011.09.05

Sorszám: 322.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Gépbeszerzés
Partner neve: AGRO-BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 23 630 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2011.05.10

Sorszám: 323.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szerszámbeszerzés
Partner neve: Gyulai Iparcikk Áruház
Szerződés értéke (nettó): 5 820 756 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2011.02.22

Sorszám: 324.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: VW t% Multivan Comfortline RT 2.0 CRTDi (7EMC31C7)
Partner neve: Autó Körös Kft.
Szerződés értéke (nettó): 12 522 632 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2011.01.18

Sorszám: 325.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Hamvas-szivattyútelep I.számú szaivattyú javítását a Vállalkozó árajánlata alapján.
Partner neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 7 788 260 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2011.01.01

Sorszám: 326.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szállítási szerződés - 12.600 db akác oszlopból hegyezett karó szállítása.
Partner neve: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítési Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 341 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.12.08

Sorszám: 327.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Gyulai duzzasztó helyreállítási munkái, Békés duzzazstó helyreállítási munkái, Hosszúfoki főcsatorna utóburkolat helyreállítása,Ősréti csatorna.....
Partner neve: Békés-Drén Környzetvédelmi, víz és mélyépítő kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 261 322 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.10.29

Sorszám: 328.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A Hortobágy-berettyó bp. 0+000-5+400 tkm-ek közötti töltés feltárása, helyreállítása.
Partner neve: Rávai és Társa Bt.
Szerződés értéke (nettó): 6 936 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.10.29

Sorszám: 329.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A Körösladányi Duzzasztó alvízi rézsűburkolat helyreállítási munkái.
Partner neve: Rávai és Társai Bt.
Szerződés értéke (nettó): 12 960 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.10.29

Sorszám: 330.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Dögös-Kákafoki főcsatorna burkolat helyreállítása
Partner neve: Bólem Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 10 334 400 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.10.29

Sorszám: 331.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Ultrahangos távjelző víhozam mérő állomások, állomsonkénti vízjogi engedélyes és kiviteli tervének(építés é svillamos)készítése költségvetéssel, talajmechanoikai szakvéleménnyel.
Partner neve: ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 320 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.10.08

Sorszám: 332.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz. -ú területek kármentesítése,azonosító szám: KEOP-7.2.4.0/09-2009-0021 projekt előkészítéso szakaszához kapcsolódó projektmenedszment(generál lebonyolító)
Partner neve: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
Szerződés értéke (nettó): 10 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.08.05

Sorszám: 333.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - a Bcs. volt patyolat vállalat területének kármentesítése
Partner neve: BGT hungária Környezettechnológiai Kft.
Szerződés értéke (nettó): 67 387 200 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.07.09

Sorszám: 334.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Szolgáltatói szerződés - öntöző-és halastavi vízszolgáltatás a Szarvas-Kákai öntözőrendszerben.
Partner neve: Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Szerződés értéke (nettó): 5 880 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.06.21

Sorszám: 335.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés - Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének kármentesítése, azonosító szám: KEOP-2009-7.2.4.0 / 09-2009-0013 projekt előkészítési szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok (generál lebonyolító) ellátására vonatkozó feladatok elvégzésével.
Partner neve: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
Szerződés értéke (nettó): 8 016 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.06.18

Sorszám: 336.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: 1 db körös 500 típusú mobil szivattyú gyártása.
Partner neve: Szabadics Közmű-és Mélyépítő Zrt.
Szerződés értéke (nettó): 22 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.04.08

Sorszám: 337.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Lábon történő faanyag értékesítés.
Partner neve: Nagy Zoltán
Szerződés értéke (nettó): 6 360 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.03.01

Sorszám: 338.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés a Fazekaszugi belvízöblözet kapacitásfejlesztésére
Partner neve: Fazekaszug Konzorcium, Békés Drén Kft., Bólem Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó):  619 962 895 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.02.25

Sorszám: 339.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Belvízvédekezés keretében belvízcsatornák vízfolyásgátló akadályainak eltávolítása.
Partner neve: LEEL-ŐSSY KFT. (1142 Budapest, Tengerszem u. 6.)
Szerződés értéke (nettó): 7 128 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.01.09

Sorszám: 340.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációjának tervezése.
Partner neve: ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. Gyula
Szerződés értéke (nettó): 22 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.01.07

Sorszám: 341.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A Békés III. Szivattyútelepen a 3-4-es szivattyúk elektromos javítása.
Partner neve: MŰKER Kft.
Szerződés értéke (nettó): 6 480 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2010.01.06

Sorszám: 342.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: A Szavai szivattyútelep II. sz. gépegységének felújítási munkáinak elvégzése.
Partner neve: Észak-dunántúli Környeztevédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 6.)
Szerződés értéke (nettó): 7 190 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2009.10.29

Sorszám: 343.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A Fehér-Körös folyó 7,32 fkm szelvényében épült Gyulai duzzasztó fix vasbeton küszöbre szerelt vízfeltöltésű tömlős mozgógát új tömlőjének leszállítását és beszerelési munkáinak elvégzése.
Partner neve: Garboplan Kft. (9027 Győr, Bútorgyár u. 4.)
Szerződés értéke (nettó): 5 425 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2009.10.05

Sorszám: 344.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Békéscsaba, Fényes tanya (hrsz.:0243/2) OKKP helyszínen kármentesítés kivitelezése.
Partner neve: BÉKÉS-DRÉN Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítési Kft. (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.)
Szerződés értéke (nettó): 13 878 656 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2009.08.31

Sorszám: 345.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szarvas, Szentesi út (hrsz.:1239/2) OKKP helyszínen elvégzett kármentesítést követő rekultiváció kivitelezése.
Partner neve: BÉKÉS-DRÉN Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítési Kft. (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.)
Szerződés értéke (nettó): 5 594 580 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2009.08.31

Sorszám: 346.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációja.
Partner neve: Szarvas Város Önkormányzata (5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.)
Szerződés értéke (nettó): 28 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2009.08.01

Sorszám: 347.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: A Győrsövényházi szivattyútelep II. számú gépegységének javítása.
Partner neve: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32)
Szerződés értéke (nettó): 6 108 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2009.07.07

Sorszám: 348.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Az Iagzgatóság vagyonkezelésében lévő 4 gátőrtelep rekonstrukciójának elvégzése.
Partner neve: Sarkadi Építőipari Közös Kft. (5720 Sarkad, Őssy u. 2.)
Szerződés értéke (nettó): 6 121 699 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2009.03.27

Sorszám: 349.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A KvVM által használt Forrás SQL integrált program használati jogának biztosítása, rendszerkövetése a szerződés időtartamára.
Partner neve: GriffSoft Informatilai Zrt. (6726 Szeged, Thököly u. 101.)
Szerződés értéke (nettó): 9 796 866 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2009.01.01

Sorszám: 350.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Nagyzugi szivattyútelep, hullámtéri csatorna helyreállítása
Partner neve: BÓLEM Kft.
Szerződés értéke (nettó): 7 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2008.12.10

Sorszám: 351.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A KÖR-KÖVIZIG székházának Városház utcai pincefödémének megerősítésének lakatosmunkáinak elvégzését.
Partner neve: VASALAT Kft. ( 5700 Henyei M. u. 19.)
Szerződés értéke (nettó): 9 432 600 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2008.10.13

Sorszám: 352.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Csatornák vízfolyásgátló akadályainak kotrási munkáinak elvégzésére kötött szerződés.
Partner neve: BÉKÉS-DRÉN Kft. (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.)
Szerződés értéke (nettó): 5 833 333 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2008.05.15

Sorszám: 353.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Csudaballai őrtelep átépítése II. ütem...
Partner neve: Rávai és Társai Bt. 5400 Mezőtúr, Ifjúsági ltp. 2.
Szerződés értéke (nettó): 24 782 444 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2008.05.13

Sorszám: 354.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - Kisdelta árvizi szükségtározó megnyitási hely korszerűsítése, megvalósíthatósági tanulmány
Partner neve: KONSTRUKTŐR Mérnökiroda Kft. 1033 Budapest, Kaszásdülő u. 2.
Szerződés értéke (nettó): 7 950 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2008.02.21

Sorszám: 355.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés kiegészítése és módosítása (M-133/2007.) Csudaballai gátőrtelep...
Partner neve: GEO-OLAJ Kft. 5400 Mezőtúr, Babits M. u. 5.
Szerződés értéke (nettó): 22 636 723 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2008.02.04

Sorszám: 356.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - Csudaballai gátőrtelep szolg. lakás és kapcsolódó közművek kivitelezése.
Partner neve: GEO-OLAJ Kft. 5400 Mezőtúr, Babtis M. u. 5.
Szerződés értéke (nettó): 22 636 723 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.12.21

Sorszám: 357.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés módosítás...
Partner neve: Békés-Drén Kft. 5630 Békés, Petőfi u. 20.
Szerződés értéke (nettó): 13 542 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.11.20

Sorszám: 358.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Mo. - Románia és Mo. - Szerbia és Montenegro határon átnyúló együttműködési program 2004-2006. HU-RO-0602/125 Fehér-Körös hasznosítható vízkészletének vizsg. magyar és román vízgyűjtőn.
Partner neve: ERBO-PLAN Kft. 5700 Gyula, Hold u. 10.
Szerződés értéke (nettó): 38 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.10.03

Sorszám: 359.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés a Mo.-Románia és Mo. - Szerbia és Montenegró határon átnyúló együttműködési program 2004-2006. HU-RO 0602/130 Kettős-Körös árvízvéd. fejl.-re
Partner neve: VIZITERV Consult Kft. 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 13.
Szerződés értéke (nettó): 55 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.09.28

Sorszám: 360.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés a Mo. - Románia és Mo. - Szerbia és Montenegró határon átnyúló együttműködési program 2004-2006. HU-RO 0602/126 árvízvédelmi út tervezésére.
Partner neve: ERBO-PLAN Kft. 5700 Gyula, Hold u. 10.
Szerződés értéke (nettó): 8 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.09.27

Sorszám: 361.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - az Élővíz csatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása kaeretében vízpótló műtárgy, uszadékkiszedő helyek és csónakátemelők, gerebtisztító műtárgy, torkolati stabil szivattyútelep építési munkái
Partner neve: Békés-Drén Kft. 5630 Békés, Petőfi u. 20.
Szerződés értéke (nettó):  247 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.05.23

Sorszám: 362.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Alvállalkozási szerződés
Partner neve: EXTREN Kft. 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6-8.
Szerződés értéke (nettó): 70 800 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.05.15

Sorszám: 363.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés erdészeti munkák elvégzésére.
Partner neve: Erdőmester Szövetkezet (1064 Budapest, VI., Rózsa u. 79.)
Szerződés értéke (nettó): 5 000 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.03.21

Sorszám: 364.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Fazekaszugi öblözet kapacitás fejlesztése tanulmányterv és vízjogi létesítési engedélyes terv készítés.
Partner neve: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási kft. 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
Szerződés értéke (nettó): 11 150 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.02.21

Sorszám: 365.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Lábon történő faanyag értékesítés.
Partner neve: GUMI-COOP Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 658 300 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.01.29

Sorszám: 366.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Pályázati önrész 2006. Nagyműtárgyak rekonstrukciós megvalósíthatósági tanulmánya Körösladányi duzzasztó, Hortobágy-Berettyó árvízkapu.
Partner neve: KONSTRUKTŐR Mérnökiroda Kft. 1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 2.
Szerződés értéke (nettó): 5 100 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.01.26

Sorszám: 367.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Pályázati önrész 2006. Ecsegfalva, Újíráz, Fokihíd, Darvas távjelzős vízszintmérőhely tervezése.
Partner neve: ERBO-PLAN Kft.
Szerződés értéke (nettó): 5 500 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2007.01.25

Sorszám: 368.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: MBSZ működési területén történő javítási munkáinak elvégzése.
Partner neve: Kiss Csaba 5520 Szeghalom, Bocskai u. 5-7.
Szerződés értéke (nettó): 6 036 790 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.10.17

Sorszám: 369.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Folyásér II. sztp épület rekonstrukció, alépítmény II. ütem munkáinak kivitelezése...
Partner neve: BÓLEM Építőipari Kft.
Szerződés értéke (nettó): 11 999 281 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.09.07

Sorszám: 370.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Az igazgatóság tulajdonában lévő vízügyes ingatlanok villámvédelmi javítása, érintésvédelmi felülvizsgálat utáni javítása.
Partner neve: BÉKÉS-VILL KFT. 5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3.
Szerződés értéke (nettó): 9 118 247 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.09.06

Sorszám: 371.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: 1 db KCK-1000 típusú belvízátemelő szivattyó kijavítása...
Partner neve: Észak-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád út 28-32.
Szerződés értéke (nettó): 7 812 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.07.10

Sorszám: 372.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Békéscsaba, Víztároló u. 7. szám alatti ingatlan adásvétele.
Partner neve: Zsótér András és Bereznai Judit Boglárka
Szerződés értéke (nettó): 9 150 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.06.28

Sorszám: 373.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés - Távmérő hálózat fejlesztése HU-RO-SCG-1/052
Partner neve: SZEVIÉP Rt. 6727 Szeged, Irinyi János u. 1.
Szerződés értéke (nettó): 25 110 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.06.21

Sorszám: 374.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Hortobágy-Berettyó főcsatorna torkolati 24 gépegységes provizóriumban keletkezett rongálódás, károsodás eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása...
Partner neve: BÓLEM Építőipari Kft. 5700 Gyula, Kossuth tér 9.
Szerződés értéke (nettó): 19 239 825 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.06.02

Sorszám: 375.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A Hortobágy-Berettyó balpartján 27+197 - 31+675 tkm szelvények között töltés korona jókarbahelyezése, a folyamatosan felhordott töltés anyag tömörítése, profilba rendezése.
Partner neve: BÉKÉS DRÉN Kft. (Békés, Petőfi u. 20.)
Szerződés értéke (nettó): 6 216 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.05.26

Sorszám: 376.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemének keretén belül a Kettős-Körös jobb parti töltésfejlesztési munkáinak ajánlati műszaki terveinek elkészítése.
Partner neve: Vízügyi Központ és Közgyűjtemények 1012 Budapest, Márvány u. 1/C.
Szerződés értéke (nettó): 7 950 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.05.10

Sorszám: 377.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: 2006. év áprilisában végzett vízkárelhárítási munkák során felhasznált homokzsákok bontása, ürítése, depóniába rendezése...
Partner neve: SZEVIÉP Rt. 6727 Szeged, Irinyi János u. 1.
Szerződés értéke (nettó): 60 080 840 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.05.05

Sorszám: 378.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: Vállalkozási szerződés a Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése I., HU-RO-SCG 1/110 tervezése
Partner neve: KONSTRUKTŐR Mérnökiroda Kft. 1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 2.
Szerződés értéke (nettó): 24 600 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.04.24

Sorszám: 379.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: A "Sebes-Körös 9,44 fkm szelvényben a jobb oldalon, a kis és középvizet mérő vízmérce tervezése és kivitelezése".
Partner neve: SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Rt. 6727 Szeged, Irinyi János u. 1.
Szerződés értéke (nettó): 8 225 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.03.06

Sorszám: 380.
Megnevezése (típusa): Megrendelői, fogyasztói szerződés
Tárgya: HU 2003/005-830-03-33 a "Magyar-Román belvízi vízkárelhárítási együttműködés fejlesztése a Körös völgyben" című feladat keretében geodéziai és a mérési eredmények feldolg.
Partner neve: KÖVITE-PLUSZ Kft. 5700 Gyula, Bocskai u. 18.
Szerződés értéke (nettó): 6 282 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.02.06

Sorszám: 381.
Megnevezése (típusa): Külső megrendelésre végzett vállalkozási és szolgáltatási szerződés
Tárgya: Lábon történő faanyag értékesítési megállapodás.
Partner neve: FATE KFT. Bélmegyer, Tanya 240.
Szerződés értéke (nettó): 6 213 000 Ft
Szerződéskötés időpontja: 2006.01.17

Vissza
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400