Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Vízügyi objektumazonosítás vízjogi engedélyezési eljáráshoz

Tájékoztatás
a vízjogi engedélyezési eljárások vízügyi objektumazonosítási rendszerének bevezetéséről, valamint a vagyonkezelői hozzájárulás(ok) megkérésének és kiadásának rendjéről

A Magyar Közlöny 2017. évi 231. számában az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel kihirdetésre került, és 2018. január 1-én hatályba lépett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása, mely rendelkezik arról, hogy a vízjogi engedélyt kérelmezőnek a kérelem részeként mellékelnie kell a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát.
A vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat tartalmazza:

  • a vízügyi objektumazonosítót, és a nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentáció számát és kiállítási dátumát,
  • ha a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona, hanem állami tulajdonban és a vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében áll, akkor a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását, vagy a hozzájárulás elutasítására vonatkozó nyilatkozatát és annak indokolását, 
  • ha a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, a vízügyi igazgatóság e tárgyú vagyonkezelői hozzájárulását, vagy a hozzájárulás elutasítására vonatkozó nyilatkozatát és annak indokolását, továbbá hozzájárulás esetén a víztest(ek) állapotára és az igénybe venni kívánt vízkészlet jellegére vonatkozó adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy a vízügyi igazgatóság csak az alábbiak hiánytalan benyújtása esetén tudja a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot kiállítani, illetve a vagyonkezelői hozzájárulás(ok) kiadhatóságát vizsgálni, és a megfelelő feltételek fennállása esetén, az(oka)t kiadni:

  • létesítmény- és objektumazonosítás iránti kérelem és űrlap(ok), melyet a műszaki tervdokumentáció alapján a kérelmező tölt ki, 
  • vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem (amennyiben az ügyhöz vagyonkezelői hozzájárulás kiadása is szükséges),
  • a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény „a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet” szerinti engedélyezési tervdokumentációja.

A változásokról szóló központi tájékoztató, a létesítmény- és objektumazonosítás iránti kérelem és űrlapok, az ennek kitöltésére vonatkozó központi útmutató, a vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem, valamint az igazgatóság vízügyi objektumazonosítással kapcsolatos ügyfélfogadási rendje letölthető az alábbi linkekről:

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400