Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Töltésen való közlekedés

KÖZLEMÉNY AZ ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEKEN VALÓ KÖZLEKEDÉS SZABÁLYOZÁSÁRÓL


Természetes és jogi személyek az árvízvédelmi töltésen valamint a hullámtéren, a mentett oldali 10 m-es előtéren és az ott kialakított úton járművel (segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, személygépkocsival, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú tehergépjárművel, lassú járművel, valamint állati vontatású járművel) csak az igazgatóság által kiadott, meghatározott időtartamra /egy évre, egy hónapra, egy hétre/ érvényes, az Igazgatóság logojával ellátott, nyomdai úton előállított, sorszámozott, személyre és gépjármű azonosító számra szóló engedély vagy vendégkártya birtokában közlekedhetnek.

A 3,5 tonnát meghaladó összsúlyú gépjárművel, valamint súlytól függetlenül erő- és munkagéppel való közlekedéshez egyedi engedély és megállapodás szükséges, egyedi elbírálás és egyedileg alkalmazott díjfizetés mellett egyedileg meghatározott útvonalra – szükség szerint biztosíték előírásával. Magán- és jogi személyek ilyen járműveire engedélyt csak és kizárólag a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója adhat ki.3,5 t össztömeget meg nem haladó járművek esetében nem terjed ki az közlekedési engedély váltási kötelezettség hatálya:

 • az Öcsöd-Békésszentandrás lokalizációs töltés 0 – 2 km. közötti szakaszára,
 • a Hármas-Körös jp. Soczózugi gtp. bekötőútjára,
 • a Kettős-Körös bp. Boldisháti kerékpárútra,
 • a Kettős-Körös jp. régi 47. sz. főközlekedési út szakaszára,
 • a Sebes-Körös bp. 47. sz. főközlekedési út szakaszára,
 • a Fekete-Körös bp. Remete-Városerdő bekötőútra.

 

A közlekedésre jogosító engedélyek a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál (5700 Gyula, Városház u. 26.), a Gyulai, Szarvasi, Szeghalmi Szakaszmérnökségén, valamint a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetségénél (5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.) és bizományosainál is beszerezhetőek a fenntartási költséghozzájárulás megfizetése ellenében. Az árusítóhelyek listája letölthető itt.


ÁRJEGYZÉK az árvízvédelmi töltésen való közlekedéshez vásárolható jegyekről:

  Éves jegy Havi jegy Heti jegy
Segédmotoros kerékpárra 1500 Ft   1000 Ft 500 Ft
Motorkerékpárra 3000 Ft 1500 Ft 1000 Ft
Gépkocsira és egyéb járműre 5000 Ft 2000 Ft 1500 Ft


Az árvízvédelmi töltéseken közlekedni csak a közlekedők saját felelősségére és kockázatára szabad. Az esetleges balesetekért, a járműben vagy a rakományban keletkezett károkért, illetve személyi sérülésért Igazgatóságunk semminemű felelősséget nem vállal. A töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent, ezért a közlekedés során a következő szabályok betartása kötelező:

 • A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be kell tartani!
 • A töltésen közlekedni óvatosan, mindig a látási viszonyoknak és a töltés állapotának megfelelően – különös figyelemmel a porképződésre is – legfeljebb 40 km/h sebességgel lehet.
 • A védtöltések koronaszélessége keskeny, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a szembejövő forgalomra.
 • A töltésen közlekedni csak száraz időben szabad! Esős, havas időben, átázott töltéskoronán közlekedni szigorúan tilos!
 • Vízkár elleni védekezéskor (pl.: árvíz idején) a töltésen csak a védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek!
 • Tilos a töltésrézsűn, padkán közlekedni, parkírozni. A töltéskoronára le és felhajtani csak kiépített rámpákon, útkereszteződésekben lehet. Töltésrézsűn a töltés tetejére felhajtani vagy a töltésről lehajtani balesetveszélyes és szigorúan tilos!
 • Az árvízvédelmi töltésen lévő sorompókat Igazgatóságunk általában nyitva tartja. A sorompókat bezárjuk akkor, ha az adott szakaszon árvízvédelmi, belvízvédelmi és vízminőségi kárelhárítási készültség van, ha a töltés talaja felázott, ha a közlekedés akadályoz bármilyen munkavégzést, vagy bármely más ok azt indokolttá teszi. Zárt sorompók esetén, engedély birtokában sem szabad az árvízvédelmi töltésen, valamint a hullámtéren, a mentett oldali 10 m-es előtéren és az ott kialakított úton közlekedni. Tilos a zárt sorompó önhatalmú felnyitása, a sorompó megkerülése.
 • A töltésen való közlekedéssel az engedélyes semminemű kárt a töltésben (töltéskorona burkolatban, stabilizációban) és annak tartozékaiban (pl.: szelvénykő) nem okozhat. Az Engedélyes a töltésen közlekedési engedély megvásárlásával egyidejűleg elfogadja azt, hogy amennyiben a töltésen közlekedésével összefüggésben mégis bekövetkezik a töltés károsodása, és azt az Igazgatóságunk felhívására nem képes vagy nem kívánja helyreállítani, úgy az Igazgatóság a helyreállítást elvégezteti és annak a teljes költségét az Engedélyes köteles viselni. Amennyiben a károkozás súlyosabb, vagy az a védmű szándékos cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, úgy az szabálysértési-, büntetőeljárást vonhat maga után.
 • Az engedély másra nem ruházható át és csak a feltüntetett járműre érvényes.
 • Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az árvízvédelmi töltéseken való közlekedésre jogosító engedélyeket és a szabályszerű közlekedést a KÖVIZIG munkatársai, valamint a rendészeti szervek tagjai folyamatosan ellenőrzik. Ellenőrzés során az engedélyes köteles felszólításra az engedélyt a helyszínen bemutatni. Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor a tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül, mely szabálysértési eljárást von maga után.

Kérjük megértésüket és együttműködésüket.


15/2017. sz. Igazgatói Utasítás az igazgatóság vagyonkezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken való közlekedés szabályozásáról.
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400